Basf daxur

Basf systiva

Basf systiva

Piatok 19.júla 2024, meniny má Dušana, zajtra Ilja/Eliáš

Články označené tagom - ekonomika

Agrárny sektor zvláda nástrahy fiškálnej a menovej politiky

Podľa Eurostatu sa priemerná miera inflácie v eurozóne už  pomaly blíži k dvojpercentnému inflačnému cieľu ECB. Centrálna banka sa však napriek pokles...

09. február 2024

Aktuálne ceny agrokomodít

Aktuálne ceny agrokomodít

Online aktualizácia priamo z burzy každých 10 minút!

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel.

AGROBIZNIS 2024: Výhľad cien repky pre rok 2024

Rok 2024 by napokon predsa len mohol dať cenám repky viacej priestoru pre dosiahnutie vytúženého technického cenového cieľa 520 EUR/t na burze MATIF. ...

21. február 2024

Analýza VÚEPP: Náklady na výrobu krmovín na ornej pôde v SR v sledovanom súbore podnikov v roku 2022

Na údajoch za rok 2023 MPRV SR aktuálne pracuje. Všeobecne však možno očakávať, že normalizácia hektárových výnosov krmovín, ako aj čiastočný pokles c...

29. máj 2024

Budúcnosť sektora mlieka je v rukách všetkých zainteresovaných

Prinášame skrátenú verziu rozhovoru s výkonnou riaditeľkou Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka Ing. Margitou Štefánikovou z najnovšieho AGROMAGAZÍNU...

26. apríl 2024

Deň prvovýrobcov mlieka 2023: Rok 2022 bol rokom ekonomického nádychu odvetvia, no rok 2023 prinesie producentom znovu stratu

Už v poradí 18. ročník Dňa prvovýrobcov mlieka organizovaný Slovenským zväzom prvovýrobcov mlieka (SZPM) sa tento október konal v Nitre. Na ňom zástup...

01. december 2023

Ekonomická efektívnosť pestovania kukurice na zrno v  podmienkach SR

Rentabilita kukurice na zrno v ostatnom hodnotenom roku (r.2021) zostala v plusových číslach, aj keď s miernym medziročným poklesom zisku. Jej pestova...

27. jún 2023

Ekonomické zhodnotenie pestovania kukurice na zrno v rokoch 2019 - 2022

Analýza ekonomických ukazovateľov pestovania kukurice na zrno v rokoch 2019 – 2022 poukazuje na priaznivé ekonomické výsledky slovenských pestovateľov...

06. marec 2024

Ekonomické zhodnotenie pestovania pšenice v období rokov 2019 - 2022

Hodnotenie efektívnosti pestovania pšenice v období rokov 2019 - 2022 poukazuje na priaznivé ekonomické výsledky dosiahnuté výberovým súborom podnikat...

04. apríl 2024

pottinger

Ekonomické zhodnotenie prvovýroby mlieka v období rokov 2018 - 2021

Z celého hodnoteného obdobia ekonomiky prvovýroby surového kravského mlieka v období rokov 2018 - 2021 bol rok 2018 ekonomicky najmenej priaznivým rok...

30. október 2023

Ekonomika SR v roku 2023: Takmer nulový rast a dvojciferná inflácia

Slovenská ekonomika prechádza ťažkou skúškou. Energetická kríza stimulovaná vojnou na Ukrajine, no predovšetkým celoplošné zvyšovanie cien tovarov v r...

13. február 2023

Ekonomika výroby slnečnice ročnej v období rokov 2018 - 2021

Napriek výraznému nárastu zberových plôch sóje je slnečnica stále naša druhá najvýznamnejšia olejnina. Na Slovensku v roku 2021 zaberala približne 5,5...

22. august 2023

Európska komisia stavia poľnohospodárov a vlastníkov pôdy do popredia vo vlastnom súboji s uhlíkovou neutralitou. Pre poľnohospodárov z toho môžu vyplývať výhody, ale aj riziká

Prinášame vám rozhovor s vedúcim oddelenia agrofinancovania a štruktúrovaného financovania Tatra banky Petrom Hudecom, MSc.

04. december 2023

Komentár: Budeme financovať investície lacnejšie?

Mnohé indície naznačujú na to, že hlavné svetové centrálne banky v aktuálnom ekonomickom cykle definitívne zastavili rast úrokových sadzieb. Pre poľno...

30. január 2024

Komentár: Doprava výrazne prehovára do cien plodín

Slovensko patrí k čistým exportérom väčšiny plodín dopestovaných na našom území. Tento fakt vyznieva v neprospech poľnohospodárov, ktorí sú takto núte...

30. november 2023

Komentár: Hektická sezóna za nami, hektická pred nami

Oficiálny hospodársky výsledok slovenského agrosektora za rok 2021 so ziskom 250 mil. EUR prekvapil, pričom viaceré indície naznačujú, že s podobným v...

06. marec 2023

Komentár: Recesia prichádza

Ešte pred polrokom väčšina odborníkov verila, že EÚ skrotí svoju infláciu a úspešne sa vyhne ekonomickej recesii. Táto viera však s plynúcim časom čor...

24. október 2022

Komentár: Trestaní za ušľachtilú prácu

Hlavný analytik americkej agrárnej spravodajskej spoločnosti DTN Todd Hultmann nedávno zverejnil zaujímavý komentár s názvom „Majú byť pestovatelia ku...

27. máj 2024

Laboratórne mäso až 25-krát viac znečisťujúce životné prostredie ako mäso z chovu zvierat?

Súčasná štúdia skúma environmentálnu rovnováhu laboratórneho mäsa a výsledok je kritický. Dôvodom je vysoká energetická náročnosť. Vedci kritizujú sta...

23. jún 2023

Marže v odvetví ošípaných na Ukrajine sa zvýšili na 200 %

Napriek pretrvávajúcim vojnovým konfliktom si chov ošípaných na Ukrajine za posledných 12 mesiacov zabezpečil takmer 200 % návratnosť investícií....

29. november 2023

Na horizonte úvery s úrokmi nad 5 %

Slovenskí poľnohospodári (a nielen tí) si mohli takmer dekádu vychutnávať nízke úrokové sadzby úverov, ktoré im umožňovali požičiavať si na svoju prev...

01. február 2023

Strana 1 z 2

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov