Limagrain seminar

Streda 29.novembra 2023, meniny má Vratko, zajtra Ondrej/Andrej

Z celého hodnoteného obdobia ekonomiky prvovýroby surového kravského mlieka v období rokov 2018 - 2021 bol rok 2018 ekonomicky najmenej priaznivým rokom. Ekonomicky najpriaznivejším rokom bol rok 2021.

Klesajú počty prvovýrobcov mlieka i stavy dojníc

Mlieko a mliečne výrobky sú charakterizované ako zložky základnej výživy, ktoré ako potravinová skupina majú ústredné postavenie v racionálnej výžive súčasného moderného človeka.

Výrobkovú vertikálu mlieka a mliečnych výrobkov v podmienkach SR právom považujeme za jednu z najvýznamnejších súčastí živočíšnej výroby. Prvovýroba surového kravského mlieka, ktorá zabezpečuje základný vstup do mliekarenského priemyslu čelí v posledných rokoch značným problémom, ktorých výsledkom je neustály pokles poľnohospodárskych podnikov, ktoré sa zaoberajú prvovýrobou mlieka. Zároveň s poklesom prvovýrobcov klesajú i početné stavy dojníc. Ekonomiku výroby surového kravského mlieka ovplyvňujú tieto podstatné faktory: vlastné náklady, realizačné ceny a dotácie.

Kalkulácie nákladových položiek kategórie dojnice

Pre výpočet kalkulácii nákladových položiek dojníc a ekonomickej analýzy výroby SKM v rokoch 2018 – 2020 boli použité údaje zo zdrojov VÚEPP a v roku 2021 zo zdrojov MPaRV SR. Sú priemerom výberového súboru podnikov, preto ich treba považovať za orientačné a u jednotlivých chovateľov dojníc môžu byť odlišné.

Kalkulácie nákladových položiek na dojnicu a 100 KD sú uvedené v tabuľke 4. Celkové vlastné náklady stúpli o 158,8 € (+ 19 %). Pokles z jednotlivých nákladových položiek pozorujeme u položky opravy a udržiavanie (- 9%) a nákladov pomocných činností (- 3%). Úroveň ostatných nákladových položiek sa zvyšovala. Najvyšší nárast mali mzdy a odmeny (56,7 €, resp. + 72 %), potom nasledujú ostatné priame náklady a služby (35,2 €, resp. + 48 %). Náklady na krmivá stelivá sa zvýšili o 11 %, liečivá a dezinfekčný materiál o 37 %, sociálne náklady o 9 %, odpisy HIM o 11 % a odpisy zvierat o 12 %. Priame náklady spolu sa zvýšili z úrovne 707,1 € v roku 2018 na 849,3 € v roku 2021 (+ 20 %), režijné náklady stúpli o 16,6 € (+ 13%).

Výsledky hospodárenia v červených číslach

Ekonomická analýza výroby SKM (tabuľka 5)poukazuje na nepriaznivú situáciu slovenských prvovýrobcov mlieka. Vlastné náklady na 1 kg SKM sa zvýšili z 0,41 € na 0,42 € (+ 2 %). Pozitívnym javom je rýchlejší nárast realizačnej ceny ako nákladov. Realizačná cena za 1 kg SKM a sa zvýšila o 0,03 € v roku 2021 bola na úrovni 0,36 €.kg-1. Vlastné náklady na rok sa zvýšili o 579,4 € (+ 19 %), dotácie klesli o 48,9 € (- 9%) a výnosy sa zvýšili z úrovne 2 961,0 na 3 641,8 (+ 23%). Tento rast bol dôsledkov vyšších realizačných cien SKM. Výsledok hospodárenia bol vo všetkých hodnotených rokoch záporný. Strata sa každým rokom znižovala, čo môže znamenať určitú nádej, že chovu dojníc a produkcii mlieka na Slovensku svitá na lepšie časy.

 

S použitím dostupných zdrojov spracoval

Roman Récky, FEM SPU v Nitre

Celú analýzu vrátane dát zhrnutých v tabuľkách si môžete prečítať v AGROMAGAZÍNe 10/23 na s. 30 – 31 a 33.

Mesačník AGROMAGAZÍN si môžete predplatiť tu.

 

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov