tatra banka

tatra banka agrofinancovanie

tatra banka agrofinancovanie

Nedela 01.oktobra 2023, meniny má Arnold, zajtra Levoslav

Prepredaný trh s plodinami nás ďalej motivuje pokračovať v stratégii rehedžingu plodín. Cieľom je chytať malé zisky z uzatvorených pozícií a vzápätí sa snažiť pri cenovom protipohybe voči klesajúcemu trendu opäť vstúpiť do hedžingovej pozície na vyššej cene.

Bilancia na hedžingovom účte

Vitajte pri ďalšom pokračovaní seriálu článkov týkajúcich sa realizácie predajného plánu produkcie plodín na virtuálnej 500 ha farme AGROMAGAZÍNu, v ktorom sa plne sústredíme na predaj produkcie v rámci nového ročníka 2023/24.

V máji sme boli svedkami pokračovania klesajúceho cenového trendu plodín na burze MATIF. Keďže plodiny sa technicky dostali znovu do fázy výrazného prepredania, zatvorili sme dve pozície (repka a kukurica) so ziskom s cieľom opätovne do týchto pozícií vstúpiť, keď sa trh dostane z fázy prepredania späť do normálnejšej štruktúry.

Doteraz sme v rámci sezóny 2023/24 uzatvorili 4 obchody na burze, pričom v rámci týchto uzatvorených (ukončených) obchodov sme zaknihovali zisk 20224 EUR (tab. 3)

K 7.6.2023 naše otvorené pozície na hedžingovom účte (3 obchody) evidujú zisk 14312 EUR, čo znamená medzimesačný nárast hodnoty účtu o 275 EUR v otvorených pozíciách (tab. 1).

Pripomíname, že všetky nové otvorené pozície, ako aj realizované obchody v priebehu mesiaca zverejňujeme hneď po realizácii týchto obchodov na našom twitterovom účte @agromagazin. Zmeny evidujeme v priložených tabuľkách.

Chytanie malých ziskov

Pokles inflačných očakávaní, hrozba príchodu recesie ďalej tlačia na trhoch ceny plodín nadol. Plodinám pritom v máji nepomohla ani správa o tom, že Rusko opätovne predlžuje o ďalších 60 dní čiernomorskú exportnú dohodu. Okrem toho USDA očakáva v novej sezóne 2023/24 výrazný medziročný nárast produkcie kukurice ako aj olejnín po tom, čo sa má zotaviť produkcia vo viacerých regiónoch. Výsledkom týchto faktorov je skutočnosť, že ceny plodín ostávajú pevne usadené v poklesnom trende a i v máji tvorili nové cenové minimá. V týchto časoch je problém kontrahovať ceny na „rozumných úrovniach“ aj na domácom trhu, keďže spracovatelia v očakávaní ďalšieho poklesu cien nakupujú len na minimálnu zásobu v snahe nakúpiť neskôr lacnejšie. Samozrejme, i nákupcovia držia ponuky nízko, keďže i oni si potrebujú zabezpečiť aspoň malý zisk. I preto sa momentálne príliš nepozeráme na domáci trh, ale snažíme sa vylepšiť si predajné ceny cez trh futures. V poklesnom trende je to pomerne zložité, no keďže sme v tejto oblasti proaktívni už od začiatku jari, podarilo sa nám doteraz dosiahnuť určité zisky. Momentálne je to o tom, aby sme chytali malé zisky taktickým otváraním krátkych pozícií (ochrana pred poklesom cien) v časoch, keď sa ceny nachádzajú na vrchole klesajúceho cenového kanálu (trh je prekúpený) a následne tieto pozície zatvárať, keď sú na spodnej strane tohto kanálu (trh je prepredaný). Po uzatvorení pozície následne čakáme, až sa ceny opäť dostanú z pásma prepredania do pásma prekúpenia, resp. k úrovni svojho 50 – dňového priemeru, ktorý vnímame ako prvú veľkú hranicu oddeľujúcu poklesný trend od rastového trendu. Keďže momentálne stále nevidíme veľa priestoru pre otočenie trendu smerom k trvalejšiemu rastu, pracujeme s predpokladom, že 50 – dňový priemer cien (resp. priblíženie sa k tejto hodnote) je atraktívnym vstupným bodom pre opätovný vstup do rehedžingovej pozície. Až sa trend definitívne zmení, zmeníme stratégiu, zatiaľ sa to však neudialo. Samozrejme, pri tento stratégii musíme byť opatrní, keďže uzatvorením pozície sa vzdávame ochrany pred ďalším poklesom cien – a i preto túto stratégiu realizujeme len na relatívne malom množstve produkcie. Preto získavame malé zisky, no podstatné je, že tie zisky sú naše. Aj preto sme v máji z týchto dôvodov dočasne uzatvorili pozíciu na 100 ton kukurice a už po druhýkrát v poradí uzatvorili pozíciu na 50 ton repky. Poďme sa pozrieť bližšie na výsledky.

Pšenica

Pri pšenici volíme vyčkávaciu taktiku. Na domácom trhu máme zakontrahovaných 200 ton nadchádzajúcej produkcie (cena 215 EUR/t) a k tomu máme zahedžovanú cenu 250 ton produkcie cez trh futures za priemernú cenu 276,1 EUR/t. Ak by sa cena pšenice ďalšie dni dostala na úroveň 50 – dňového priemeru (okolo 250 EUR/t), zrejme zakontrahujeme cez trh futures ďalších 100 ton produkcie.

Čo ak cena ďalej klesne? Ak cena pšenice na burze MATIF ďalšie týždne náhodou klesne k 200 EUR/t, tak zrejme uzatvoríme aktuálne otvorenú pozíciu v objeme 100 ton s cieľom pokúsiť sa o rehedžing väčšej pozície (150 – 200 ton) neskôr za vyššiu cenu. To že cena pšenice na MATIFe zamieri pod 200 EUR/t po žatve nemožno vylúčiť, no je málo pravdepodobné, že cena by výraznejšie klesala pod 200 EUR/t. Preto pôjdeme do tohto rizika a zrušíme našu hedžingovú pozíciu v avizovanom objeme 100 ton, pretože veríme, že tento objem budeme vedieť v nejakom bode v budúcnosti znovu zahedžovať za priaznivejšiu (vyššiu) cenu.

Kukurica

V máji sme sa rozhodli zatvoriť našu krátku pozíciu na kukuricu v objeme 2 loty, teda 100 ton, ktorú sme otvárali dňa 27.2.2023 za predajnú cenu 267,75 EUR/t. Pozíciu sme uzatvorili vyrovnaním cez nákup 2 lotov (100 ton) produkcie za nákupnú cenu 213 EUR/t. Obchod teda zaknihoval zisk 54,75 EUR/t, resp. 5475 EUR (pozícia 100 ton). Keď si týchto 5475 EUR vydelíme našou očakávanou celkovou produkciou na úrovni 750 ton (7,5 t/ha na výmere 100 ha), znamená to, že táto uzatvorená burzová pozícia nám zlepší celkovú predajnú cenu kukurice o 7,3 EUR/t (5475 EUR : 750 ton = 7,3 EUR/t produkcie). Ako sme hovorili, chytáme malé zisky. Kukurica pri cene 213 EUR/t (kontrakt nov 2023) je z technického hľadiska citeľne prepredaná a i preto očakávame, že v dohľadnej dobe dôjde k cenovému protipohybu komodity proti klesajúcemu trendu, čo by mohlo aspoň dočasne viesť k nárastu cien kukurice. Keď sa tak stane, pristúpime k rehedžingu našej pozície, prípadne, ak bude zaujímavá príležitosť, pokúsime sa aj o kontrakt na domácom trhu v SR.

Momentálne sme ale pri kukurici v nie úplne ideálnej pozícii, keďže máme zahedžovanú cenu len 100 ton produkcie (na trhu futures na MATIFe), pričom na domácom trhu sme nateraz neotvorili žiaden kontrakt. Naším cieľom tak bude aktívne hľadanie príležitosti ako si poistiť cenu väčšej porcie očakávanej úrody ako je tomu v súčasnosti (máme zaistenú cenu 100 ton produkcie zo 750 ton plánovaných).

Repka

Ako sme písali v minulom vydaní rubriky nášho predajného plánu, už koncom marca sa nám podarilo vstúpiť úspešne do obnovy hedžingu (rehedžingu) ceny repky futures kontraktu na 50 ton repky na burze MATIF za atraktívnu cenu 481 EUR/t. V máji sa cena tohto kontraktu opäť zosunula do výrazného pásma prepredanosti, keď klesla k 405 EUR/t. Preto sme sa rozhodli stratégiu zopakovať a už druhýkrát po sebe sme túto pozíciu uzatvorili. V rámci obchodu (viď tab. 3) sme tak zaknihovali pri našej pozícii 1 lot (50 ton) zisk 3800 EUR, resp. 76 EUR/t. Pri prvom pokuse počas marca sme si z rovnakej pozície zabezpečili zisk 5837 EUR (116,75 EUR/t). Sumárne z týchto dvoch obchodov týkajúcich sa repky sme zaknihovali zisk 9637 EUR. Pri našej plánovanej celkovej produkcii pre ročník 2023/24 vo výške 300 ton to znamená, že táto stratégia nám doteraz zaistila zisk 32,1 EUR/t.

Teraz ostáva striehnuť na príležitosť pre opätovný vstup do tejto pozície po tretíkrát, teda za predpokladu, že komodita ostane v poklesnom trende.

Ak by sa náhodou ceny repky v druhom polroku rozbehli do rastového trendu, potom zrejme zmeníme stratégiu. Predáme celý zvyšok produkcie (200 ton) tesne pred či tesne po žatve na domácom trhu a na 50 ton si otvoríme tzv. call opciu, ak bude za atraktívnu cenu (závisí od výšky opčnej prémie, ktorú je potrebné pri nákupe opcie zaplatiť). Táto opcia nám umožní pri týchto 50 tonách dodatočne profitovať na prípadnom raste ceny repky na burze (aj keď ju už fyzicky nebudeme mať v sklade) a súčasne, ak cena poklesne, naša maximálna strata z tejto pozície bude obmedzená na výšku zaplatenej opčnej prémie.

Pripomíname že 100 ton našej nadchádzajúcej produkcie repky sme zrealizovali vopred cez forwardový kontrakt s naším odberateľom v marci 2023 za cenu 450 EUR/t.  

David Karkulín

Tabuľka č.1: Predajný plán produkcie: Burzové obchody virtuálnej farmy AGROMAGAZÍNu v sezóne 2023/24 vrátane aktuálnej hodnoty otvorených pozícií na hedžingovom obchodnom účte k 7.6.2023.

Plodina

Objem/

Burza

Dátum realizácie obchodu

Realizované obchody

Aktuálna otvorená pozícia

zisk/strata z obchodu k 

7.6.2023

Medzimesačná zmena

Pšenica

100 t

MATIF

2 loty

14.2.2023

2 loty

short futures mar 24

predaj za cenu 288,75 €/t

+ 47,75 €UR/t

Otvorená pozícia

zisk 4 775 €

+50

 

150 t

MATIF

3 loty

30.3.2023

3 loty

short futures mar 24

predaj za cenu 267,75 €/t

+ 26,75 €/t

Otvorená pozícia

zisk 4 012 €

+75

Kukurica

100 t

MATIF

2 loty

14.2.2023

2 loty

short futures nov 23

predaj za cenu 279,75 €/t

+ 55,25 €/t

Otvorená pozícia

zisk 5 525 €

+150

 

 

 

 

 

 

Hodnota hedžingového účtu

 

7.6.2023

 

+ 14 312 €

+275 €

MATIF: 1 lot pšenice, kukurice, repky je ekvivalentom objemu 50 ton plodiny

Poznámka: Všetky nové otvorené pozície ako aj realizované obchody v priebehu mesiaca zverejňujeme hneď po realizácii týchto obchodov na našom twitterovom účte @agromagazin.

 

Tabuľka č.2: Zrealizované predaje plodín na fyzickom trhu SR (sezóna 2023/24).

Plodina

Objem

Dátum realizácie obchodu

Typ realizovaného obchodu

Aktuálna pozícia

Realizačná cena

REPKA

100 t

22.3.2023

Forward. kontr

fyz. trh SR

Dodanie 7/22

450 €/t

Pšenica

12,5 % NL

 

200 t

22.3.2023

Forward. kontr

fyz. trh SR

Dodanie 7/22

215 €/t

Plánovaná produkcia farmy (500 ha) v sezóne 2023/24: 1 000 t pšenice (200 ha), 300 t repky (100 ha), 750 t kukurice (100 ha), 240 t sóje (100 ha).

 

Tabuľka č.3: Zrealizované hedžingové OBCHODY NA BURZE (sezóna 2023/24).

Plodina

burza

Objem

(typ obchodu)

Kontrakt

Short/

long pozícia

Otvorenie pozície

Cena (N/P)

dátum

Zatvorenie pozície

Cena (N/P)

dátum

Netto

Zisk/

strata na tonu

Zisk/ strata z obchodu

Pšenica

MATIF

50 t (futures)

SEPT 23

Short

328,75 €/t (P)

14.2.2023

226,50 €/t (N)

22.3.2023

+102,25 €/t

Zisk 5 112 € z obchodu

Repka

MATIF

50 t (futures)

NOV 23

Short

555,25 €/t (P)

14.2.2023

438,50 €/t (N)

22.3.2023

+116,75 €/t

Zisk 5 837 € z obchodu

 

50 t (futures)

Nový obchod!

FEB 24

Short

481,00 €/t (P)

30.3.2023

405,00 €/t (N)

23.5.2023

+76 €/t

 

Zisk 3 800 € z obchodu

Kukurica

MATIF

100 t (futures)

Nový obchod!

NOV 23

Short

267,75 €/t (P)

27.2.2023

213,00 €/t (N)

23.5.2023

+54,75 €/t

 

Zisk 5 475 € z obchodu

Bilancia uzatvorených obchodov na burze (4 obchody)                                         

20 224 €                

Vysvetlivky: N – nákup, P- predaj , short pozícia – ochrana voči poklesu ceny, long pozícia – ochrana voči rastu ceny

SHORT (t.j. krátka) pozícia znamená otvorenie pozície prostredníctvom predaja (P) komodity, pričom následné vysporiadanie obchodu sa deje cez spätný nákup (N) rovnakého objemu – preto short pozícia zarába na poklese ceny a prerába na raste ceny. V prípade LONG (dlhej) pozície je to naopak. Pri otvorení nakupujeme a vysporiadame pozíciu jej predajom. Preto LONG pozícia zarába na raste ceny komodity a prerába pri poklese ceny.

MATIF: 1 kontrakt/1 lot = 50 ton pšenice, kukurice, repky

CBoT: 1 minikontrakt = 1000 bušelov = 27,2 t sóje

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov