Limagrain repky

Pondelok 20.mája 2024, meniny má Bernard, zajtra Zina

USDA zverejnilo svoj májový Odhad svetovej ponuky a dopytu po agrokomoditách (WASDE). Preň je typické, že USDA v máji začína zverejňovať bilanciu agrokomodít pre nový ročník. Sumarizáciu pre svet a hlavných producentov vrátane medzimesačného porovnania pre sezónu 2024/25 prinášame v tabuľkách. Keďže ide o prvý výhľad pre nový ročník, v tabuľkách nie je uvedené medzimesačné porovnanie.

Dôležité informácie z aktuálneho reportu

Ročník 2024/25

Pšenica

 • Nárast odhadu svetovej produkcie medziročne o 11 mil. ton na rekordných 798,2 mil. ton.
 • Koncoročníkové zásoby vo svete sa majú medziročne znížiť o takmer 5 mil. ton na 253,6 mil. ton.
 • Odhad produkcie pre EÚ medziročne klesol o 2,2 mil. ton na 132,0 mil. ton.
 • Svetová spotreba pšenice bola medziročne navýšená o 1,6 mil. ton na rekordných 802,4 mil. ton.
 • Produkcia Ruska 88 mil. ton (medziročne menej o 3 mil. ton) a Ukrajiny 21 mil. ton (medziročne menej o 2,4 mil. ton).

Kukurica

 • Odhad svetovej produkcie na 1219,9 mil. ton, čo je o 8 mil. ton menej ako vlani.
 • Produkcia USA medziročne nižšia o 12 mil. ton na 377,5 mil. ton. Odhad založený na zberovej ploche 82,5 mil. akrov a plošnom priemernom výnose 181 bušelov na aker
 • Odhad produkcie pre EÚ navýšený medziročne takmer 4 mil. ton na 64,8 mil. ton.
 • Odhad produkcie Brazílie na 127 mil. ton a odhad Argentíny na 51 mil. ton.
 • Ukrajinská produkcia má byť medziročne nižšia o 4 mil. ton na 27 mil. ton a exporty nižšie o 2 mil. ton na 24 mil. ton.

Sója

 • Medziročný nárast odhadu svetovej produkcie sóje o 26 mil. ton na 422,3 mil. ton.
 • Odhad produkcie v EÚ ostáva medziročne bez výraznejších zmien na 3,1 mil. ton.
 • Odhad produkcie USA medziročne navýšený o takmer 8 mil. ton na 121,1 mil. ton. Odhad vychádza zo zberovej plochy 85,6 mil. akrov a plošného výnosu 52 bušelov na aker.
 • Odhad produkcie Brazílie medzimesačne nezmenený na 155 mil. ton. Odhad produkcie Argentíny ostal na 50 mil. ton.

Repka

 • Medziročný pokles odhadu svetovej produkcie repky o 0,1 mil. ton na 88,3 mil. ton.
 • Bilancia EÚ: Nižšia domáca produkcia medziročne o 1 mil. ton na úrovni 19 mil. ton a vyššie očakávané exporty o 1,1 mil. ton na 6,6 mil. ton
 • Odhadované koncoročníkové svetové zásoby na 7,8 mil. ton. Zásoby v EÚ na konci ročníka 2024/25 sa odhadujú na 1,67 mil. ton, čo je o 50 tis. ton menej v porovnaním s aktuálnym odhadom koncoročníkových zásob v ročníku 2023/24.

Slnečnica

 • Medziročný nárast odhadu svetovej produkcie slnečnice o 0,6 mil. ton na 55,4 mil. ton.
 • Odhad produkcie EÚ stanovený na 10,9 mil. ton, teda o 0,9 mil. ton vyšší v porovnaní s ročníkom 2023/24

Hlavné zmeny v rámci bilancie ročníka 2023/24:

Pšenica

 • Ruské exporty navýšené medzimesačne o 1 mil. ton na rekordných 53,5 mil. ton.
 • Svetová produkcia pšenice medzimesačne navýšená o 0,3 mil. ton na 787,7 mil. ton.

Kukurica

 • Odhad produkcie Brazílie znížený medzimesačne o 2 mil. ton na 122 mil. ton a odhad produkcie Argentíny znížený rovnako o 2 mil. ton na 53 mil. ton. Celková svetová produkcia kukurice však ostala medzimesačne takmer bez zmeny na 1228,1 mil. ton vďaka navýšeniu odhadu produkcie v iných menších producentských štátoch.

Sója

 • Odhad produkcie Brazílie znížený medzimesačne o 1 mil. ton na 154 mil. ton, kým odhad produkcie Argentíny ostal bez medzimesačnej zmeny na 50 mil. ton.
 • Svetová produkcia sóje medzimesačne navýšená o 0,2 mil. ton na 397 mil. ton.

 

Pšenica – produkcia 2024/25 (v mil. ton)

Región

Máj 2024

Apríl 2024

Medzimesačná zmena

Svet

798,2

-  

132,0

Rusko

88,0

 - 

 - 

Ukrajina

21,0

-  

 - 

Čína

140,0

 - 

 - 

USA

50,6

-  

 - 

Kanada

34,0

 - 

 - 

Austrália

29,0

 - 

 - 

India

114,0

 - 

 - 

 

Kukurica – produkcia 2024/25 (v mil. ton)

Región

Máj 2024

Apríl 2024

Medzimesačná zmena

Svet

1219,9

 -

USA

377,5

 -

Brazília

127,0

 -

Argentína

51,0

 -

 -

Čína

292,0

 -

 -

64,8

 -

 -

Ukrajina

27,0

 -

 -

 

Olejniny – svetová produkcia 2024/25 (v mil. ton)

Región

Máj 2024

Apríl 2024

Medzimesačná zmena

Svet

687,1

 -

 

Sója – produkcia 2024/25 (v mil. ton)

Región

Máj 2024

Apríl 2024

Medzimesačná zmena

Svet

422,3

 -

 -

USA

121,1

 -

 -

Brazília

169,0

 -

 -

Argentína

51,0

 -

 -

Čína

20,7

 -

 -

3,1

 -

 -

 

Repka– produkcia 2024/25 (v mil. ton)

Región

Apríl 2024

Marec 2024

Medzimesačná zmena

Svet

88,3

 -

 -

19,0

 -

Kanada

19,6

 -

 -

India a Čína spolu

27,7

 -

 -

Ostatní (UKR, AUS,USA a ďalší)

22,0

 -

 -

 

Slnečnica – produkcia 2024/25 (v mil. ton)

Región

Máj 2024

Apríl 2024

Medzimesačná zmena

Svet

55,4

 -

 -

10,9

 -

 -

Ukrajina

14,7

 -

 -

Rusko

17,0

 -

 -

 

Koncoročníkové zásoby – svet 2024/25 (v mil. ton)

Komodita

Máj 2024

Apríl 2024

Medzimesačná zmena

Pšenica

253,6

 -

 -

Kukurica

312,3

 -

 -

Sója

128,5

 -

 -

Repka

7,8

 -

Slnečnica

2,5

 -

 

Bilancia repka EÚ 2024/25 (v mil. ton)

REPKA - EÚ

Máj 2024

Apríl 2024

Medzimesačná zmena

Produkcia

19,0

 -

 -

Importy

6,6

 -

Domáca spotreba

25,2

 -

 -

Koncoročníkové zásoby

1,67

-

 -

 

Bilancia kukurice a sóje v USA 2024/25 (v mil. ton):

Kukurica - USA

Máj 2024

Apríl 2024

Medzimesačná zmena

Produkcia

377,5

 -

 -

Exporty

55,9

 -

Koncoročníkové zásoby

53,4

 -

 -

Sója

Máj 2024

Apríl 2024

Medzimesačná zmena

Produkcia

121,1

 -

Exporty

49,7

 -

Koncoročníkové zásoby

12,1

 -

 

David Karkulín, AGROBIZNIS

 

agropoistenie

deň pola

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov