Štvrtok 26.januára 2023, meniny má Tamara, zajtra Bohuš

V decembri sme zrealizovali na domácom trhu celú produkciu sóje. V sklade zostáva 300 ton pšenice a 250 ton kukurice.

Bilancia na hedžingovom účte

Vitajte pri 11. pokračovaní seriálu článkov týkajúcich sa realizácie predajného plánu produkcie plodín na virtuálnej 500 ha farme AGROMAGAZÍNu.

Ceny plodín klesali aj počas decembra. Tým, že centrálne banky ďalej zvyšujú úroky, simultánne s tým zvyšujú i riziko príchodu recesie. Počas recesie pritom ceny komodít spravidla klesajú, niekedy až príliš razantne. To je riziko, s ktorým musíme aktuálne počítať.

Ostatný mesiac sme sa rozhodli zrealizovať na domácom trhu celú našu produkciu sóje. Znamená to, že v tomto momente už máme za ročník 2022/23 zrealizovanú celú našu produkciu repky, slnečnice a sóje. V rámci burzových obchodov sme neuskutočnili žiadne zmeny.

Doteraz sme uzatvorili 9 obchodov na burze (8 na MATIFe a 1 na CBoT), pričom v rámci týchto uzatvorených (ukončených) obchodov sme doteraz zaknihovali zisk 28 608 EUR (tab 2).

K 18.1.2023 naše otvorené pozície na hedžingovom účte (4 obchody) evidujú zisk 45 438 EUR, čo znamená medzimesačný nárast hodnoty účtu o 6 837 EUR v otvorených pozíciách (tab. 1).

Pripomíname, že všetky nové otvorené pozície ako aj realizované obchody v priebehu mesiaca zverejňujeme hneď po realizácii týchto obchodov na našom twitterovom účte @agromagazin. Zmeny evidujeme v priložených tabuľkách.

Pšenica a kukurica

V silách nám zostalo z tohtoročnej úrody 300 ton pšenice a 250 ton kukurice, ktoré čakajú na svoje speňaženie. So speňažením sa až tak neponáhľame, keďže v prípade pšenice máme celú túto zvyškovú produkciu zahedžovanú na burze od jari za priemernú cenu 383 EUR/t a v prípade kukurice 150 ton za cenu 365 EUR/t. Máme tak vytvorený slušný bezpečnostný vankúš aj v prípade ďalšieho poklesu ceny na trhu, resp. na burze. V prípade kukurice máme 100 ton produkcie nekrytých, čo znamená určité riziko, ktoré by bolo vhodné si v dohľadnej dobe nejakým spôsobom ošetriť.

Na burze MATIF sú obidve plodiny v poklesnom trende, čo znamená zvýšené riziko tvorby nových cenových miním. Technické indikátory nám ale súčasne naznačujú, že trh s pšenicou i kukuricou je momentálne výrazne prepredaný, keďže obidve plodiny majú za sebou výrazný pokles. Pritom na takto prepredaných trhoch pomerne často dochádza minimálne k dočasnému protipohybu ceny do opačného smeru. A to najčastejšie k cenovým úrovniam, ktoré majú ambíciu z technického hľadiska narušiť súčasne platný cenový trend. Tieto úrovne majú dynamický charakter a teda sa menia každým dňom. Môže to byť napríklad úroveň 50 – dňového priemeru, spojnica klesajúcich cenových vrcholov (v poklesnom trende), prípadne cenová medzera na grafe a podobne. Technická analýza nám naznačuje, že v prípade pšenice by ceny na MATIFe mohli pri takomto najbližšom protipohybe vystúpať znovu k 320 EUR/t, v prípade kukurice do pásma 300 až 310 EUR/t. Ak sa tak stane, sme otvorení k realizácii ďalšieho obchodu. Nemusí to byť pritom len fyzický predaj na domácom trhu, keďže hlavne v prípade pšenice máme cenu zahedžovanú. Zrejme v prípade pšenice budeme zvažovať zahedžovanie 1 kontraktu novej úrody pre sezónu 2023/24. V prípade kukurice by sme mohli zrealizovať aj obchod na fyzickom trhu, teda za predpokladu, že ceny na domácom trhu budú nasledovať dianie na burze MATIF.

Poznámka: Ceny pšenice a kukurice dosiahli 19.1. 2023 naše cieľové minimá, preto budeme takticky ďalšie dni zrejme zatvárať časť týchto pozícií. Predpokladáme totiž, že prepredaný trh s plodinami sa začne ďalšie mesiace vracať do normálu, čo zvyšuje šance pre vzostup cien plodín. Takticky tak uzatvoríme časť pozície na burze, no s predajom na fyzickom trhu dočasne počkáme. Stratégia prináša väčšie riziko, no to vnímame momentálne ako akceptovateľné. Naše akcie v reálnom čase ich realizácie evidujeme na účte AGROMAGAZÍN na Twitteri.  

Repka

Tohtoročníková produkcia repky je predaná, preto sa plne sústredíme na nový ročník. Trh s repkou na burze MATIF je rovnako silne prepredaný a to znamená zvýšené šance na cenový protipohyb nahor. Podľa našich prepočtov by takýto protipohyb mohol vytiahnuť repku minimálne do pásma 600 – 610 EUR/t.  Rekordná produkcia repky vo svete, predovšetkým priaznivá bilancia na strane dôležitých exportérov Kanady a Austrálie naznačujú na to, že EÚ trh bude do najbližšej žatvy dobre zásobený plodinou. Keď si k tomu pridáme zvýšenú pravdepodobnosť príchodu recesie, potom nám vyjde, že riziko cenového poklesu komodity ostáva značné. Ak by teda cena komodity augustového kontraktu 2023 na MATIFe sa dostala nad 600 EUR/t, zrejme si poistíme cenu v podobe short futures pozície 1 kontraktu, teda 50 ton.

Na druhej strane embargo na dovozy ruskej ropy a od februára 2023 aj na naftu do EÚ však za istých okolností môžu v 1. polroku 2023 posunúť ceny s ropou nahor, čo by mohlo pomôcť i k vyšším cenám rastlinných olejov. Recesia je strašiakom, ktorý môže dramaticky znížiť dopyt po komoditách (a tým stlačiť ich ceny nižšie), no ak súčasne klesne aj ich ponuka, resp. dostupnosť na trhu – napríklad pri rope – potom ceny nemusia zákonite reagovať poklesom ani v prípade ekonomického spomalenia. Keďže tu vidíme potenciál pre zamierenie ceny repky obidvomi smermi, možno najbližšie mesiace zaexperimentujeme s nákupom tzv. put opcie na futures. Určite si povieme niečo viac k možnostiam využitia opcií niekedy v budúcnosti, pretože opcie sú skutočne zaujímavý nástroj na riadenie cenového rizika. Sú síce drahšie ako tradičné futures, no ako bonus nám dávajú kombinovanú možnosť jednak ochrany pred poklesom ceny (ako futures), no súčasne i možnosť profitovať na prípadnom náraste ceny v budúcnosti. Túto tému tak možno rozoberieme už aj v budúcom vydaní, keďže sa nám zdá, že využiť opcie na zafixovanie ceny časti budúcoročníkovej produkcie repky môže byť zaujímavá stratégia.

Sója

Ako sme už spomínali na začiatku, v decembri sme zrealizovali obchod na domácom trhu so sójou, pričom sme predali celú našu tohtoročníkovú produkciu vo výške 130 ton.

Trh so sójou sa spomedzi všetkých plodín javí momentálne ako najsilnejší. Sója sa na burze CBoT na rozdiel od obilnín vyhýba cenovému poklesu a dokonca ukazuje i mierne prorastové signály. Žiaľ, slovenský trh na túto skutočnosť vonkoncom nereflektuje, keď sme na domácom trhu od novembra do decembra videli opačný trend. A síce ďalší pokles cenových ponúk na sóju z 520 EUR/t na 480 EUR/t. Keďže súčasný vývoj počasia naďalej poukazuje na rekordnú úrodu sóje v Brazílii, rozhodli sme sa nečakať a pustili sme na trh celú našu produkciu sóje a to aj napriek relatívne nízkym cenám. Ak by totiž náhodou začali v 1.Q. 2023 klesať ceny sóje aj na burze CBoT, je zrejme malá šanca, že na slovenskom trhu by došlo k opačnému trendu. Okrem toho aktuálne prúdi do EÚ vo zvýšenej miere sója z Ukrajiny. No a nedávny prepad cien ošípaných v Číne zase môže minimálne dočasne utlmiť dopyt Číny po plodine. Argentína síce čelí suchu a bude žať menej sóje, no ak Brazília dosiahne produkciu avizovaných 152 až 154 mil. ton, prekoná tú z vlaňajška o viac ako 25 mil. ton, čo je naozaj robustné číslo. Preto sme takticky predali celú našu produkciu za 480 EUR/t. Oproti cenám  z leta 2022 je to výrazne menej, no pri našom tohtoročnom dosiahnutom výnose 2,6 t/ha nám to stále zabezpečuje určitý cenový zisk.   

David Karkulín

Tab. 1: Predajný plán produkcie: Burzové obchody virtuálnej farmy AGROMAGAZÍNu v sezóne 2022/23 vrátane aktuálnej hodnoty otvorených pozícií na hedžingovom obchodnom účte k 18.1.2023.

Plodina

Objem/

Burza

Dátum realizácie obchodu

Realizované obchody

Aktuálna otvorená pozícia

zisk/strata z obchodu k 18.1.2023

Medzimesačná zmena

EUR

Pšenica

200 t

MATIF

29.4.2022

4 kontrakty

short futures máj 23

predaj za cenu 372 EUR/t

+ 88,75 EUR/t

Otvorená pozícia

zisk 17 750 EUR

+3 300

 

100 t

MATIF

24.5.2022

2 kontrakty

short futures mar 23

predaj za cenu 406 EUR/t

+ 119,25 EUR/t

Otvorená pozícia

zisk 11 925 EUR

+1 525

Kukurica

150 t

MATIF

24.5.2022

3 kontrakty

short futures jún 23

predaj za cenu 365 EUR/t

+ 86 EUR/t

Otvorená pozícia –

zisk 12 900 EUR

+1 612

     

SEZÓNA 2023/24

 

 

Pšenica

50 t

MATIF

31.10.2022

1 kontrakt

short futures sept 23

predaj za cenu 328,75 EUR/t

+ 57,25 EUR/t

Otvorená pozícia

zisk 2 863 EUR

+400

Hodnota hedžingového účtu

 

18.1.2023

 

+ 45 438 EUR

+6 837 EUR

Plánovaná produkcia farmy (500 ha): 1100 ton pšenice (200 ha), 300 ton repky (100 ha), 800 ton kukurice (100 ha), 125 ton sóje (50 ha) a 115 t slnečnice (50 ha).

Finálna reálna produkcia v sezóne 2022/23: 314 t repky, 1026 t pšenice, 110 t slnečnice, 130 t sóje, 450 t kukurice 

Poznámka: Všetky nové otvorené pozície ako aj realizované obchody v priebehu mesiaca zverejňujeme hneď po realizácii týchto obchodov na našom twitterovom účte @agromagazin.

 

Tabuľka č.2: Zrealizované/uzatvorené obchody na fyzickom trhu SR ako aj na burze – sezóna 2022/23:

Plodina

Objem

Dátum realizácie obchodu

Typ realizovaného obchodu

Aktuálna pozícia

Realizačná cena

ČASŤ A: PREDAJE na FYZICKOM TRHU:

Repka

4 obchody

Predaj ukončený

100 t

29.3.2022

Forward. kontr

fyz. trh SR

 Dodanie 7/22

800 EUR/t

100 t

24.5.2022

Forward. kontr

fyz. trh SR

Dodanie 7/22

820 EUR/t

50 t

27.7.2022

Predaj z dvora fyz. trh SR

Dodanie 7/22

630 EUR/t

64 t

24.11.2022

Predaj z dvora fyz. trh SR

Dodanie 11/22

565 EUR/t

Pšenica

12,5 % NL

TRH SR

3 obchody

400 t

20.5.2022

Forward. kontr

fyz. trh SR

 Dodanie 7/22

380 EUR/t

200 t

9.11.2022

Predaj z dvora fyz. trh SR

Dodanie 11/22

315 EUR/t

126 t

24.11.2022

Predaj z dvora fyz. trh SR

Dodanie 11/22

300 EUR/t

Kukurica

2 obchody

100 t

31.10.2022

Forward. kontr

fyz. trh SR

Dodanie 11/22

315 EUR/t

100 t

24.11.2022

Predaj z dvora fyz. trh SR

Dodanie 11/22

270 EUR/t

Slnečnica

Predaj ukončený

110 t

31.10.2022

Predaj z dvora fyz. trh SR

Dodanie 10/22

560 EUR/t

Sója

NOVÝ OBCHOD!

130 t

19.12.2022

Predaj z dvora fyz. trh SR

 Dodanie 12/22

480 EUR/t

 

 

ČASŤ B: OBCHODY NA BURZE

Plodina

Objem

Dátum realizácie obchodu

Typ realizovaného obchodu

Aktuálna pozícia

Realizačná cena

Repka

sumarizácia 4 burzových obchodov

∑200 ton

MATIF

Obchody otvorené:

30.3.2022

30.3.2022

29.4.2022

26.5.2022

 2 obchody futures + 2 spreadové obchody (2+2 kontrakty)

Obchody uzatvorené

26.5.2022

22.6.2022

20.7.2022

27.7.2022

Netto zisk ∑ 38 EUR/t,

resp.

ZISK 11 925 EUR zo 4 uzatvorených pozícií

Kukurica

100 t

MATIF

29.6.2022

Pozn.pozícia otvorená dňa 29.4.2022

2 kontrakty predaj za cenu 331,25 EUR/t (short futures jún 23)

Obchod uzatvorený:

29.6.2022

Nákup (long) futures jún 23  za 290 EUR/t

Netto zisk 41,25 EUR/t,

resp.

ZISK 4 125 EUR z pozície

Pšenica

100 t

MATIF

25.7.2022

Pozn.pozícia otvorená dňa 29.3.2022

2 kontrakty

predaj za cenu 320 EUR/t

(short futures máj 23)

Obchod uzatvorený:

25.7.2022

Nákup (long) futures máj 23  za 312 EUR/t

Netto zisk 8 EUR/t

resp.

ZISK 800 EUR z pozície

Sója

27,2 t CBoT

25.5.2022

1 minikontrakt

Obchod uzatvorený:

6.9.2022

Netto zisk 1,2 EUR/t

resp.

ZISK 33 EUR z pozície

Pšenica

100 t

MATIF

24.11.2022

Pozn.pozícia otvorená dňa 24.5.2022

2 kontrakty

predaj za cenu 406 EUR/t

(short futures mar 23)

Uzatvorené 50 % pozície:

24.11.2022

Nákup (long) futures mar 23 za 319 EUR/t

Netto zisk 87 EUR/t,

resp.

ZISK 8 700 EUR z pozície

Kukurica

50 t

MATIF

24.11.2022

Pozn.pozícia otvorená dňa 24.5.2022

1 kontrakt predaj za cenu 365 EUR/t (short futures jún 23)

Uzatvorené 25 % pozície:

24.11.2022

Nákup (long) futures jún 23  za 304,50 EUR/t

Netto zisk 60,5 EUR/t,

resp.

ZISK 3 025 EUR z pozície

 

               Bilancia uzatvorených obchodov na burze (9 obchodov)                          

ZISK:

         28 608 EUR    

Vysvetlivky: SHORT (t.j. krátka) pozícia znamená otvorenie pozície prostredníctvom predaja komodity, pričom následné vysporiadanie obchodu sa deje cez spätný nákup rovnakého objemu – preto short pozícia zarába na poklese ceny a prerába na raste ceny. V prípade LONG (dlhej) pozície je to naopak. Pri otvorení nakupujeme a vysporiadame pozíciu jej predajom. Preto LONG pozícia zarába na raste ceny komodity a prerába pri poklese ceny.

MATIF: 1 kontrakt = 50 ton pšenice, kukurice, repky

CBoT: 1 minikontrakt = 27,2 ton sóje

 

David Karkulín

AGROBIZNIS

Celý text nájdete v januárovom vydaní AGROMAGAZÍNu na s.38-39

Mesačník AGROMAGAZÍN si môžete predplatiť tu.

 

 

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov