Limagrain seminar

Streda 29.novembra 2023, meniny má Vratko, zajtra Ondrej/Andrej

Články označené tagom - nominácia

Nominácia do súťaže NAJ agromanažér 2022: Ing. Mikuláš Balogh

Prinášame vám skrátenú verziu profilu nominovaného agromanažéra Ing. Mikuláša Balogha, hlavného agronóma PD Sokolce.

29. jún 2022

Aktuálne ceny agrokomodít

Aktuálne ceny agrokomodít

Online aktualizácia priamo z burzy každých 10 minút!

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel.

Nominácia do súťaže NAJ agromanažér 2022: Ing. Róbert Židuliak

Róberta Židuliaka môžeme charakterizovať ako agromanažéra, pre ktorého je jeho práca súčasne aj jeho hobby. Hobby, ku ktorému však pristupuje so všetk...

22. august 2022

Nominácia do súťaže NAJ agromanažér 2022: Jozef Bajan

Jozefa Bajana môžeme charakterizovať ako agromanažéra, ktorého prioritou je permanentne napredovať. „Neustále sa snažím skúšať nové veci“, hovorí o je...

31. október 2022

Nominácia do súťaže NAJ agromanažér 2022: Ľubomír Malček

Prinášame vám avízo na profil predsedu Spoločného družstva – jednotlivo hospodáriacich roľníkov v Hriňovej Ľubomíra Malčeka z májového vydania AGROMAG...

02. jún 2022

Nominácia do súťaže NAJ agromanažér 2022: Milan Ščigulinský

Ing. Milan Ščigulinský patrí medzi mladých agromanažérov, ktorí pozorne monitorujú aktuálne trendy a v rámci svojich možností sa ich snažia implemento...

28. september 2022

Nominácia do súťaže NAJ agromanažér 2022: Radoslav Mareček

Riadiť kľúčové podniky tak veľkej skupiny ako je Agrogroup, to chce manažéra, ktorý má o dianí okolo seba dokonalý prehľad.

25. júl 2022

Nominácia do súťaže NAJ agromanažér 2023: Ivan Kačur

Za ostatné desaťročie v rodinnom poľnohospodárskom podniku SHR Ing. Ivana Kačura, ktorý hospodári v chotári okolo Michaloviec, rástol výkon, zisk aj p...

05. september 2023

Nominácia do súťaže NAJ agromanažér 2023: Ján Poduška

Jána Podušku by sme mohli v kocke charakterizovať ako vysokošpecializovaného praktika, ktorý sa sústredí na napĺňanie vopred vytýčených, no hlavne rea...

30. marec 2023

pottinger

Nominácia do súťaže NAJ agromanažér 2023: Marcel Nešťák

Rastlinná výroba poľná i špeciálna, dojnice, podniková predajňa so slovenskými potravinami a doplnkové služby, ktoré zabezpečuje Poľnohospodárske druž...

06. november 2023

Nominácia do súťaže NAJ agromanažér 2023: Miroslava Bukovičová

Miroslavu Bukovičovú môžeme charakterizovať ako líderku agropodniku, ktorej prioritou je za každých okolností dodržiavať prísnu finančnú disciplínu. P...

28. február 2023

Nominácia do súťaže NAJ agromanažér 2023: Peter Dianiška

Vyše dvestoročnú rodinnú tradíciu v pasení oviec na svahoch nad Tisovcom prenášajú bratia Dianiškovci aj na mladú generáciu. Ich prácu a výnimočnosť c...

02. október 2023

Nominácia do súťaže NAJ agromanažér 2023: Vendelín Novysedlák

Vendelína Novysedláka by sme mohli charakterizovať ako agromanažéra, ktorý sa nebojí kritizovať veci. Jeho kritika je však vždy konštruktívna a hlavne...

21. apríl 2023

Nominácia do súťaže NAJ agromanažér roku 2023: Ivan Gombár

Na poliach zvlnenej Bešianskej pahorkatiny, na hranici novozámockého a levického okresu, hospodári rodina Ivana Gombára vyše 25 rokov. Na výmere 2 160...

21. júl 2023

Nominácia do súťaže NAJ agromanažér roku 2023: Marian Halmeš

Základné plodiny pestujú na 1 250 hektároch ekologickým spôsobom už od roku 1997. Príkladne organizovaný strojový park a moderné technológie využívajú...

23. jún 2023

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov