logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

zmatok_montKomentár: Vyhraj voľby a môžeš všetko


Nie je nič horšie než to, ak vyvíja iniciatívu nekompetentný človek. Jeho škodlivosť sa znásobuje vtedy, ak má dostatočný politický výtlak. Vtedy dokáže „pretlačiť“ cez legislatívny proces aj zjavné nezmysly. Hoci aj u nás existujú isté brzdy, občas sa niektoré legislatívne predpisy dostanú na posúdenie pred Ústavný súd SR.

 

Na európskej úrovni sa často stretávame s legislatívnymi iniciatívami, ktorých autormi sú slušne povedané rojkovia. Medzi takéto iniciatívy sa dá zaradiť aj nedávno preberaný zákaz chovu zvierat v klietkach či najnovšia iniciatíva na zákaz zabíjania jednodňových kohútikov nosivého úžitkového typu. Keď sa povie a malo by sa povedať aj b. Pri zákaze chovu hospodárskych zvierat v klietkach už Európska komisia avizovala vpracovanie dopadovej štúdie, stanovenie dostatočného prechodného obdobia a zabezpečenia finančnej podpory pre dotknutých farmárov, aby nestratili konkurencieschopnosť, najmä vo vzťahu k svojim kolegom z tretích krajín. V druhom prípade je zatiaľ viac-menej ticho. Niektoré členské štáty (SRN a Francúzsko) už avizovali „národný“ zákaz spomínanej praktiky, vrátane finančnej pomoci na nákup týchto drahých zariadení. Na úrovni EÚ sa zatiaľ len „sondujú“ názory jej jednotlivých členských štátov. Riešením situácie má byť zisťovanie pohlavia kurčiat ešte vo vajíčku. Usmrcovanie v tomto štádiu sa legislatívcom javí ako „humánnejšie“. Druhou alternatívou je výkrm kohútikov tohto úžitkového typu. Ten je však možné považovať za čistú ekonomickú samovraždu. Naši i českí chovatelia hydiny s týmito návrhmi zväčša nesúhlasia. Najmä tí slovenskí sú skeptickí aj pokiaľ ide o možnú pomoc zo strany štátu. Už viac ako rok čakajú na vyplatenie financií zo schémy štátnej pomoci, ktorá bola schválená vlani v Bruseli.


Pritom by možno stačilo tvrdšie vymáhať a kontrolovať dodržiavanie nariadenia, ktoré je platné od roku 2009 a ktoré určuje, že usmrtenie jednodňových kohútikov môže byť vykonané až po ich predchádzajúcom omráčení. Prehnaná opatrnosť namiesto efektívneho systému kontroly dodržiavania nastavených pravidiel obrala kedysi chovateľov o cenný zdroj živočíšnych bielkovín – mäsokostnú múčku. Podobných príkladov by sa v našom sektore našlo určite viac.


Marián Dukes, AGROMAGAZÍN

Tento komentár bol publikovaný v augustovom vydaní AGROMAGAZÍNu na s.5.

Časopis AGROMAGAZÍN si môžete predplatiť tu.Najaktuálnejšie ceny agrokomodít

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel. Aktualizované každých 10 minút
agrofilm

2021-08-agropoistenie

pottinger

agbiz-KUHN-performer

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov