Basf daxur

Basf systiva

Basf systiva

Piatok 19.júla 2024, meniny má Dušana, zajtra Ilja/Eliáš

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora má oddnes nové vedenie vrátane predsedu tejto najsilnejšej agropotravinárskej samosprávy na Slovensku. Stal sa ním Andrej Gajdoš, doterajší výkonný podpredseda komory. Rozhodli o tom delegáti XXXVII. Valného zhromaždenia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, ktoré sa uskutočnilo dnes (30. mája) v Nitre.

140 delegátov Valného zhromaždenia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) 30. mája rozhodlo o ďalšom smerovaní jedinej agropotravinárskej samosprávy na Slovensku, ktorá vznikla zo zákona. Vo verejných voľbách si zvolili za predsedu Andreja Gajdoša. Ako povedal pred delegátmi vo svojom príhovore, jeho hlavným cieľom je dosiahnuť, aby komora bola progresívna organizácia dynamicky reagujúca na dianie na Slovensku, v Európskej únii, no aj vo svete.

Potrebujeme minimálne udržať úroveň štátnej pomoci na súčasnej úrovni. Finančná podpora štátu musí prioritne smerovať do špeciálnej rastlinnej a živočíšnej výroby vrátane silného dôrazu na podporu potravinárskeho priemyslu. Našim cieľom musí byť výroba väčšieho množstva kvalitných slovenských potravín a zvýšenie konkurencieschopnosti slovenských agropotravinárov na jednotnom európskom trhu a to najmä v čase príliš ambicióznych zelených nárokov európskych politikov a silnej konkurencie potravín z tretích krajín,“ uviedol novozvolený predseda SPPK Andrej Gajdoš.

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora stojí pred mnohými výzvami, ktoré priamo súvisia s globálnymi trendmi, napätou situáciou na európskych trhoch, ale aj mnohými zelenými výzvami a nedostatočne riešenými problémami domáceho agropotravinárstva. Téma importu ukrajinských produktov priamo súvisí so zvyšujúcou sa závislosťou Slovenska od dovozov zahraničných potravín rôznej kvality a to aj z tretích krajín, kde kritériá kvality výroby nedosahujú európske a teda zďaleka ani slovenské štandardy. Vysoké náklady potravinárskych firiem na výrobu potravín, potreba modernizácie výroby a technológií poukazuje na nutnosť väčšej investície štátu aj do tejto oblasti.

Delegáti XXXVII. Valného zhromaždenia SPPK rozhodli aj o rozšírení členov predstavenstva komory zo súčasných 18 na 20. Medzi nimi sú zástupcovia poľnohospodárov, služieb v poľnohospodárstve, potravinárov, ale aj vedy, výskumu a školstva. Zástupkyňou vzdelávania v Predstavenstve SPPK sa stala rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Klaudia Halászová, ktorá bude zároveň jedinou ženou v predstavenstve komory.

Rozšírením počtu predstavenstva reagujeme na pribúdajúce množstvo práce, ktoré súvisí s mnohými oblasťami priamo prepojenými s výrobou potravín. Ak chceme mať napríklad viac poľnohospodárov a potravinárov, potrebujeme posilniť vzdelávací systém a atraktívnosť odvetvia tak, aby mladí perspektívni ľudia po vyštudovaní školy ostali pracovať vo výrobe potravín. Zástupca školstva tak musí byť priamo v predstavenstve, aby radil pri rozhodovaní o smerovaní agropotravinárstva, to je prirodzené“, uviedol dnes už 1. podpredseda SPPK Emil Macho, ktorý sa rozhodol tretíkrát na funkciu predsedu komory už nekandidovať.

Po novom bude mať úzke vedenie komory okrem predsedu Andreja Gajdoša a 1. podpredsedu Emila Macha aj štyroch podpredsedov – dvoch za poľnohospodárstvo a služby (Miroslav Štefček a Jozef Šumichrast) a dvoch za potravinárstvo a obchod (Marián Šolty a Daniel Molnár). V Dozornej rade SPPK budú okrem zástupcov poľnohospodárov a potravinárov sedieť aj predstavitelia bankového sektora, ktorý je priamo prepojený s agropotravinárskym prostredím. Navzájom tak môžu pružne a efektívne reagovať na vývoj v tomto strategickom odvetví národného hospodárstva Slovenskej republiky, akým výroba potravín právom je.

 

Tlačová správa SPPK

 

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov