tatra banka

tatra banka agrofinancovanie

tatra banka agrofinancovanie

Streda 27.septembra 2023, meniny má Cyprián, zajtra Václav

Zlepšenie zdravia zvierat a welfare zvierat pri využívaní nových technológií (genomika, MIR, senzory, ...) pre chov a manažment stád je stále predmetom výskumu, ktorý pokračuje v spolupráci s medzinárodnými partnermi v spoločnom odhade plemennej hodnoty a tiež podporuje spracovanie údajov v dátovej sieti dobytka.

Ďalšími témami budúcnosti v oblasti genetiky sú efektívnosť krmív a emisie metánu. Rôzni medzinárodní konkurenti už ponúkajú plemenné hodnoty pre tieto komplexy vlastností. Pre populácie, ktoré sú celosvetovo „malé“, ako je fleckvieh alebo brown swiss, je ťažké financovať tieto charakteristiky, ktorých zber je nákladný. V rôznych projektoch partnerov v oblasti odhadu plemennej hodnoty (Efficient Cow, Efficiency Check, Fleckfficient, RemissionDairy, eMissionCow, ...) bol vytvorený základ pre odhady plemennej hodnoty v tejto oblasti.

V Rakúsku pod vedením Rinderzucht AUSTRIA prebieha výskum spolu s Univerzitou prírodných zdrojov a biologických vied, HBLFA Raumberg-Gumpenstein a BreedingData v novom projekte Breed4Green o nepriamych charakteristikách pre zlepšenie šľachtenia krmív a vplyvov na životné prostredie. Predtým, ako sa pri chove začnú brať do úvahy vlastnosti, ako sú emisie metánu, je potrebné si ujasniť, ako tieto vlastnosti súvisia s inými vlastnosťami (zdravie, úžitkovosť...) pre príslušné plemená. Na tento účel sa plánuje merať emisie metánu takzvaným systémom GreenFeed a analyzovať genetické súvislosti emisií metánu s inými charakteristikami v celkovej plemennej hodnote. Udržateľnosť nie je len zníženie vplyvu na životné prostredie, ale aj zlepšenie efektívnosti zdrojov a hospodárnosti. Podstatným cieľom projektu Breed4Green je preto aj zlepšenie účinnosti krmív v chove.

RINDERZUCHT AUSTRIA zastupuje záujmy viac ako 22 000 rakúskych chovateľov dobytka. Členmi sú chovateľské zväzy, štátne kontrolné zväzy, poľnohospodárske komory, inseminačné organizácie a plemenárske pracovné skupiny. Nezávislá zastrešujúca organizácia bola založená v roku 1954 ako „Ústredný zväz rakúskych chovateľov dobytka“. Najdôležitejšie úlohy sú: zastupovanie záujmov, vedenie účtovníctva stáda, testovanie úžitkovosti, odhad plemennej hodnoty, marketing, výskum, vzdelávanie.

 

Z Rinderzucht preložila a upravila Ing. Martina Gondeková, PhD., NPPC-VÚŽV Nitra

Snímka: Martina Gondeková 

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov