tatra banka

tatra banka agrofinancovanie

tatra banka agrofinancovanie

Nedela 01.oktobra 2023, meniny má Arnold, zajtra Levoslav

Situácia na Slovensku v chove a spracovaní hydiny je dlhodobo nepriaznivá a aj počas roku 2021 sa neustále zhoršuje. Neustály rast výrobných nákladov, pokles odbytových cien, nárast dovozu hydinového mäsa, falšovanie označovania pôvodu hydinového mäsa prebaľovacími prevádzkami, absencia systémovej finančnej podpory sektora, nedostatočné riešenie existujúcich problémov ako aj nedostatočná prezentácia slovenských potravín sa aj v roku 2021 podieľajú na ďalšom zhoršovaní situácie.

 

 

Od začiatku tohto roku zaznamenávame neustály rast výrobných nákladov v chove hydiny. Či už sú to ceny energií, ceny práce spôsobené rastom minimálnej mzdy, príplatkami počas sviatkov a za prácu v noci, nemalé boli aj náklady na dezinfekčné prostriedky a iné protipandemické opatrenia. Najvýraznejší nárast však zaznamenávajú hydinári u cien kŕmnych zmesí pre hydinu. Každé zvýšenie cien kŕmnych zmesí má zásadný vplyv na rast výrobných nákladov v chove hydine, pretože náklady na krmivá predstavujú 59 % všetkých nákladov spojených s výkrmom hydiny a 45 % všetkých nákladov pri produkcii vajec. Od začiatku roku 2021 vzrástli ceny kŕmnych zmesí pre hydinu o 20 % a spôsobili rast nákladov na chov hydiny o 8 centov/kg. Z dôvodu rastu cien krmív vzrástli počas roku 2021 aj ceny jednodňových kurčiat o 5 %. Medziročne sme zaznamenali aj rast mzdových nákladov o 10 %. Medziročne sme zaznamenali rast výrobných nákladov v chove hydiny o 10 centov/kg živej hydiny z 0,82 EUR na 0,92 EUR. Na prelome rokov 2021 a 2022 očakávame ďalší rast výrobných nákladov minimálne o 7 centov/kg. Tento nárast bude spôsobený ďalším rastom cien kŕmnych zmesí, jednodňovej hydiny, mzdových nákladov, cien elektrickej energie a plynu. Zvyšovanie výrobných nákladov pociťujú výrazne aj chovatelia nosníc. Medziročne zaznamenali nárast nákladov na produkciu vajec o 10 %. Pri vajciach z klietkových chovov sa náklady na 1 vajce medziročne zvýšili z 8 centov na 8,8 centu. Výrobné náklady sa zvýšili aj v sektore spracovania hydiny z dôvodu rastu ceny jatočnej hydiny, mzdových nákladov ako aj nákladov za obalové materiály. Medziročne sa náklady na výrobu kuracích rezňov zvýšili z 3,74 EUR/kg na 3,95 EUR/kg.

Napriek tomu, že v posledných rokoch zaznamenávajú chovatelia a spracovatelia hydiny rast výrobných nákladov na odbytových cenách za ich výrobky sa to s výnimkou živej jatočnej hydiny neprejavuje. Odbytová cena živej jatočnej hydiny, ktorú platia bitúnky chovateľom, sa od začiatku roku 2020 zvýšila o 4 % a v priebehu roku 2021 vzrástla až o 12 % z 0,76 EUR/kg na 0,85 EUR/kg. Napriek nárastu je táto cena stále nižšia o 7 centov/kg ako sú výrobné náklady, preto každý turnus prináša chovateľom veľké straty. Dôvodom sú nízke odbytové ceny hydinového mäsa do obchodnej siete ako aj veľmi nízka miera štátnej podpory chovu hydiny v SR. Pri slepačích vajciach napriek rastu nákladov o 10 % priemerná odbytová cena od začiatku roku 2020 poklesla o 7 % z 8,5 centu na 7,92 centu za kus. Od roku 2020 poklesla o 7 % aj odbytová cena za kuracie rezne – z 4,08 EUR v úvode roku 2020 na 3,79 v septembri 2021.

Únia hydinárov Slovenska považuje za nevyhnutné prijať súbor účinných a najmä dlhodobých opatrení na ochranu domácich chovateľov a spracovateľov hydiny:

- zvýšenie odbytových cien živej jatočnej hydiny, hydinového mäsa a slepačích vajec tak, aby pokrývali výrobné náklady a prinášali primeraný zisk potrebný pre ďalší rozvoj odvetvia,

- zavedenie dlhodobej systémovej štátnej pomoci na podporu chovu hydiny v SR v rovnakej výške ako v okolitých krajinách,

- vykonávanie dôsledných kontrol dovážaného hydinového mäsa, zamedzenie dovozu zdravie ohrozujúcich výrobkov na náš trh a vedenie spotrebiteľa k spotrebe slovenských potravín,

- zavedenie povinného označovania krajiny pôvodu hydinového mäsa na hornej etikete výrobku a slovenskej vlajky pri cenovke na pultoch reťazcov pri slovenských potravinách.

V prípade, ak nepríde k prijatiu účinných a dlhodobých opatrení na ochranu a podporu domáceho hydinového mäsa a vajec, v najbližšom období bude produkcia živej jatočnej hydiny a hydinového mäsa na Slovensku naďalej rapídne klesať a sebestačnosť sa môže dostať iba na úroveň okolo 30 %. Máme dôvodné obavy, že veľké množstvo chovateľov hydiny bude musieť pri súčasnom vývoji výrobných nákladov a odbytových cien ukončiť svoju činnosť a príde k výraznému poklesu spracovania slovenskej hydiny. Rovnako výrazne poklesne aj podiel slovenského hydinového mäsa na pultoch obchodov. Naopak prebaľovanie a dovozy zahraničného hydinového mäsa budú výrazným spôsobom narastať.

 

Tlačová správa ÚHS

 

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov