Basf daxur

Basf systiva

Basf systiva

Streda 24.júla 2024, meniny má Vladimír, zajtra Jakub

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) spúšťa výzvu na predkladanie žiadostí na opatrenie štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach. Oprávnení žiadatelia môžu svoje žiadosti predkladať od 16. augusta 2021 do 17. septembra 2021. Po tomto termíne žiadosti nebudú akceptované. Po termíne ukončenia výzvy už nebude možné v systéme ITMS2014+ podať žiadosť o poskytnutie štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach (ZELENÁ NAFTA 2021).

Žiadosť o poskytnutie štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach

sa predkladá prostredníctvom formulára, ktorý je registrovaným žiadateľom v systéme ITMS2014+ dostupný na webovom odkaze http://itms2014.sk/ po prihlásení.

Vyplnený formulár žiadosti žiadateľ predkladá spolu s povinnými prílohami:

- elektronicky, ak disponuje žiadateľ kvalifikovaným elektronickým podpisom,

- alebo poštou s overenými podpismi na žiadosti

Pri doručení žiadosti poštou je rozhodujúci dátum pečiatky pošty na obálke, ktorý nesmie byť neskorší, ako dátum stanovený za posledný deň prijímania žiadostí.

Ak žiadateľ predkladá žiadosť poštou, a na obálke nie je jasne vyznačená pečiatka odosielajúcej pošty, žiadateľ bude vyzvaný platobnou agentúrou na predloženie dokladu z príslušnej pošty o odoslaní zásielky. Z uvedeného dôvodu je žiadateľ povinný si uchovať tento doklad z príslušnej pošty. V opačnom prípade, ak bude žiadosť doručená platobnej agentúre po dátume 22. 9. 2021 bude sa na žiadosť prihliadať ako podanú po termíne a platobnou agentúrou nebude akceptovaná.

Ak žiadateľ nie je evidovaný v Registri právnických osôb (obec ho nezaregistrovala prostredníctvom Dátového centra obcí a miest do Registra právnických osôb) t. j. nie je automaticky overený voči registru a podniká podľa zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov ako SAMOSTATNE HOSPODÁRIACI ROĽNÍK, je povinný k žiadosti priložiť:

- originál alebo úradne osvedčenú kópiu osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka,

- potvrdenie obecného úradu, že osvedčenie trvá, nie staršie ako 60 dní,

- kópiu potvrdenia o pridelení identifikačného čísla.

Systém ITMS2014+ pri podávaní žiadosti o poskytnutie štátnej pomoci žiadateľa upozorní, ak sa dané prílohy vyžadujú.

Bližšie informácie o spôsobe poskytovania štátnej pomoci je možné získať priamo na Sekcii organizácie trhu a štátnej pomoci, Odbor štátnej pomoci Pôdohospodárskej platobnej agentúry v Bratislave na zriadenej emailovej schránke Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Všetky dostupné informácie nájdete zároveň na https://www.apa.sk/zelena-nafta2019.

 

Tlačová správa PPA

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Mohlo by vás zaujímať

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov