tatra banka

tatra banka agrofinancovanie

tatra banka agrofinancovanie

Piatok 29.septembra 2023, meniny má Michal/Michaela, zajtra Jarolím

Ekonomická efektívnosť pestovania repky olejnej bola analyzovaná na základe údajov,

ktoré NPPC - Výskumnému ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva poskytli respondenti vybraného súboru poľnohospodárskych podnikov.

 

Tieto informácie ústav dlhodobo sleduje a spracováva jednotným metodickým postupom, ktorý sa v prípade účtovných zmien aktualizuje. Ekonomiku pestovania repky olejnej bola hodnotená v časovej rade rokov 2009 – 2018 v trojročných intervaloch. Výsledné informácie majú vzhľadom na to, že nejde o vyčerpávajúci, ale len výberový súbor poľnohospodárskych podnikov orientačný charakter. Súbor neobsahuje informácie od samostatne hospodáriacich roľníkov – fyzické osoby.

Náklady a úrody

Celkové náklady na 1 ha repky olejnej v roku 2018 dosahovali vo vybranej vzorke podnikov 1 108,6 €, čo predstavovalo v porovnaní s rokom 2009 nárast o 25 %. Hektárové náklady na repku olejnú rástli takmer počas celého hodnoteného obdobia. V ostatnom hodnotenom roku bol v porovnaní s rokom 2015 zaznamenaný u respondentov pokles celkových nákladov na 1 hektár repky o 4 %. Zníženie celkových hektárových nákladov bolo ovplyvnené najmä nižšími priamymi materiálovými nákladmi, ktoré tvoria polovicu celkových nákladov vynaložených pri pestovaní repky olejnej. Náklady na osivá a hnojivá boli nižšie v porovnaní s rokom 2015 o 14 %. Klesli aj náklady na chemické ochranné prostriedky (o 13 %).

Úroda repky olejnej bola v ostatných hodnotených rokoch priaznivá. V porovnaní s rokom 2009 bola v ostatnom hodnotenom roku vyššia o 30 %. V roku 2018 dosahovali respondenti pri pestovaní repky olejnej úrodu 3,4 t z 1 hektára, čo bola v porovnaní s rokom 2015 vyššia úroda o 22 %. Dobrá úroda v ostatnom hodnotenom roku priaznivo vplývala na jednotkové náklady a v roku 2018 respondenti vyrábali 1 tonu repkového semena za 326 €, čo bolo o 21 % lacnejšie ako v roku 2015. V porovnaní s rokom 2009 bol v ostatnom hodnotenom roku pokles nákladov na 1 tonu repky olejnej miernejší (o 3 %). Úroda repky olejnej bola na začiatku hodnoteného obdobia nižšia o 30 %. Najdrahšie sa vyrábala repka olejná v roku 2012, kedy výroba 1 tony repkového semena respondentov stála 465 €. V roku 2018 bola z hodnotených rokov pre respondentov výroba repky najlacnejšia. Vývoj úrody, nákladov, zisku a rentability repky olejnej v hodnotenom období prezentuje tabuľka.

Ekonomická efektívnosť výroby repky olejnej bola na začiatku hodnoteného obdobia ovplyvnená nepriaznivou realizačnou cenou, ktorá dosahovala iba 250 € za tonu repkového semena. Pre repku olejnú bol rok 2009 najnepriaznivejším z hodnotených rokov, jej pestovatelia nedosahovali zisk ani so započítaním podpory a boli pod hranicou rentability (‑1 %). Bez podpory strácali na 1 tone repky 88 € a jej záporná rentabilita bola na úrovni ‑26 %. Priaznivejší pre pestovanie repky olejnej bol rok 2012, kedy jej pestovanie prinášalo respondentom zisk aj bez započítania podpory (20 €/t). Efektívnu výrobu repkového semena ovplyvnila v roku 2012 najmä priaznivá realizačná cena, ktorá bola vyššia ako jednotkové náklady. O tri roky neskôr, v roku 2015 bolo pestovanie repky olejnej pre respondentov rentabilné iba so započítaním podpory (9 %). Bez dotačných stimulov strácali na 1 tone repkového semena 32 €. Strata bola spôsobená rýchlejším medziročným rastom jednotkových nákladov ako realizačnej ceny. Rok 2018 bol z ekonomického hľadiska pre repku olejnú najpriaznivejším z hodnotených rokov. Efektívnosť výroby repky olejnej bola v roku 2018 ovplyvnená priaznivým vývojom jednotkových nákladov, ktoré boli vplyvom dobrej úrody nižšie ako realizačná cena. Pestovatelia vybraného súboru podnikov vyrábali repku so ziskom aj bez započítania podpory. Na 1 tone repky dosahovali respondenti zisk 37 € a so započítaním získanej podpory 103 €. Respondenti dosahovali v pestovaní repky olejnej rentabilitu 11 % bez dotačných stimulov a po započítaní podpory bola rentabilita repky olejnej na úrovni 31 %.

Ing. Anna Trubačová

NPPC - VÚEPP Bratislava

Tabuľka: Vývoj nákladov, zisku a rentability repky olejnej v  časovom rade 2009 – 2018 vo vybranom súbore NPPC-VÚEPP

Prameň: Náklady a výnosy poľnohospodárskych výrobkov za roky 2009; Nákladovosť poľnohospodárskych výrobkov v SR za roky 2012, 2015, 2018, vlastné prepočty

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Mohlo by vás zaujímať

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov