Basf daxur

Basf systiva

Basf systiva

Piatok 19.júla 2024, meniny má Dušana, zajtra Ilja/Eliáš

Júnová cenová korekcia plodín nám umožnila vybrať časť ziskov z našich burzových pozícií.

Bilancia na hedžingovom účte

Vitajte pri ďalšom pokračovaní seriálu článkov týkajúcich sa realizácie predajného plánu produkcie plodín na virtuálnej 500 ha farme AGROMAGAZÍNu, v ktorom sa venujeme predajnému plánu pre sezónu 2024/25.

Tak ako sme predpokladali, weather market ako aj pozičné úpravy zo strany špekulatívneho kapitálu viedli k len dočasnému vzostupu cien plodín, ktorý v júni vystriedala cenová korekcie. To bol ideálny čas vystúpiť z časti našich hedžingových pozícií a „zamknúť“ si tak prvé burzové zisky.

V sezóne 2024/25 sme doteraz uzatvorili 7 obchodov na burze, pričom v rámci týchto uzatvorených (ukončených) obchodov sme zaknihovali zisk 5438 EUR (tab. 3). Zisk z uzatvorených obchodov na burze nám medzimesačne vzrástol o 5438 EUR.

K 25.6.2024 naše otvorené pozície na hedžingovom účte (5 obchodov) evidujú stratu 2045 EUR, čo znamená medzimesačný nárast hodnoty účtu o 2865 EUR v otvorených pozíciách (tab. 1).

Pripomíname, že všetky nové otvorené pozície, ako aj realizované obchody v priebehu mesiaca zverejňujeme hneď po realizácii týchto obchodov na našom X twitterovom účte @agromagazin. Zmeny evidujeme v priložených tabuľkách.

Pšenica

V minulomesačnom vydaní AGROMAGAZÍNu sme predostreli plán, v ktorom sme plánovali v prípade korekcie cien pšenice zamknúť si zisk aspoň z polovice otvorených pozícií (t.j. z 200 ton) na túto plodinu. V júni sme sa tejto cenovej korekcie na trhu futures napokon aj dočkali, keď sa cena pšenice na MATIFe zosunula postupne nadol z 270 EUR/t k 230 EUR/t. Keďže nik nevie, koľko takéto korekcie budú trvať, nie je jednoduché odhadnúť, kedy je ten vhodný čas vybrať zisky z burzovej pozície. Je dobré mať určitý benchmark, resp. signál, kedy to urobiť. Keďže v AGROMAGAZÍNe sme očakávali korekciu smerom k úrovni 200 – dňového cenového priemeru plodiny (okolo 225 EUR/t pre septembrový kontrakt 2024), naším cieľom bolo zatvoriť hedžingové pozície v momente, keď sa cena priblíži k tejto úrovni. Ten moment nastal v dňoch 17. a 18.6.2024, kedy sme postupne zatvorili až tri naše otvorené pozície (otvorené v dňoch 3. až 23.5.2024) v celkovom objeme 300 ton pšenice (6 lotov). Ako dokumentuje tabuľka 3, v rámci týchto troch obchodov sme si „zamkli“ kumulatívny zisk vo výške 3662 EUR, čo znamená, že v priemere sme si pri týchto 300 tonách našej produkcie vylepšili cenu o 12 EUR/t. Pripomíname, že v každom obchode išlo o zatvorenie krátkej pozície (obchod otvárame predajom komodity a vysporiadavame ho, resp. uzatvárame nákupom identického množstva produkcie), čo znamená, že pri tejto stratégii sme profitovali na poklese ceny. To je i primárna podstata hedžingu – chrániť sa pred poklesom ceny na trhu. Ponechali sme si tak už len 1 futures pozíciu v objeme 2 loty (100 ton), ktorú sme otvárali v rámci hedžingu ako jednu z prvých a ktorá je nateraz naďalej stratová. Keďže pšenica ako aj ďalšie plodiny zrejme odtiaľto majú skôr obmedzenejší výhľad pre ďalší pokles ceny, budeme tuho uvažovať, či napokon neuzatvoriť aj túto pozíciu a to aj za cenu určitej straty. Ak totiž cena pšenice na burze MATIF začne znovu rásť, potom sa začne znovu prehlbovať aj naša burzová strata z tejto pozície.

Na burze ďalej držíme v rámci našej ďalšej stratégie put opcie na 300 ton pšenice, ktoré nás chránia voči poklesu ceny, no súčasne nám dávajú možnosť profitovať na prípadnom raste ceny. Obidve naše opcie v sumárnom objeme 300 ton (kontrakt september 2024 a kontrakt december 2024, strike cena 200 EUR/t) ostávajú stratové, no vďaka cenovej korekcii pšenice sa ostatný mesiac táto strata do určitej miery znížila. Ako sme už avizovali predtým, v rámci opčnej stratégie máme vopred zadefinovanú maximálnu stratu, ktorú môžeme dosiahnuť a to je strata vo výške zaplatenej opčnej prémie – v našom prípade 2270 EUR. To je prijateľná „cena poistky“ pred poklesom ceny pšenice na MATIFe pod 200 EUR/t, preto opcie nateraz ďalej držíme. Ak by sme sa ich teraz rozhodli predať, môžeme získať späť na opčnej prémii 750 EUR/t, čo nám čiastočne vykryje stratu, no súčasne už nebudeme poistení voči cenovému prepadu pšenice.

Na domácom trhu sme cez forwardové kontakty zakontrahovali predaj už 650 ton novej produkcie pšenice, pričom gro obchodov sme zrealizovali minulý mesiac počas najväčšieho cenového vzostupu plodiny. Z pohľadu predaja na fyzickom trhu SR sa tak pri pšenici nachádzame v komfortnej pozícii.

Kukurica

Keďže sme predchádzajúci cenový vzostup kukurice využili na zakontrahovanie ceny ďalšej časti produkcie na trhu futures aj pri tejto plodine, júnová korekcia cien na nižšie úrovne dostala náš obchod otvorený dňa 16.5.2024 (150 ton kukurice) do zisku. Aj pri tejto plodine sme sa tak rozhodli si tento zisk zobrať. Dňa 18.6.2024 sme uzatvorili túto pozíciu, pričom sme v rámci nej zaknihovali zisk 15,25 EUR/t, resp. 2288 EUR z obchodu (150 ton). Druhý obchod, ktorý sme otvorili ešte koncom marca a v ktorom hedžujeme 100 ton nadchádzajúcej produkcie (novembrový kontrakt 2024), ostáva otvorený, pričom aktuálne na ňom evidujeme miernu burzovú stratu.

 

Celý text nájdete v pripravovnaom (júlovom) vydaní AGROMAGAZÍNU na s.36-37.

David Karkulín, AGROBIZNIS

 

Tabuľka č.1: Predajný plán produkcie: Burzové obchody virtuálnej farmy AGROMAGAZÍNu v sezóne 2024/25 vrátane aktuálnej hodnoty otvorených pozícií na hedžingovom obchodnom účte k 25.6.2024.

Plodina

Objem/

Burza

Dátum realizácie obchodu

Realizované obchody

Vstupná cena

Aktuálna otvorená pozícia

zisk/strata z obchodu

25.6.2024

Medzimesačná zmena

EUR

Pšenica

 

200 ton MATIF 4 opcie PUT

1.3.2024

Nákup 4 PUT opcií na futures dec 2024 za strike cenu 200 EUR/t zaplatená opčná prémia 9 EUR/t, resp. 1800 EUR za kontrakt

Hodnota opčnej prémie: 600 EUR, resp. 3 EUR/t

Strata na prémii: 1200 EUR

+460

Pšenica

 

100 ton MATIF 2 opcie PUT

25.3.2024

Nákup 2 PUT opcií na futures sept 2024 za strike cenu 200 EUR/t zaplatená opčná prémia 4,7 EUR/t, resp. 470 EUR za kontrakt

Hodnota opčnej prémie: 150 EUR, resp. 1,5 EUR/t

Strata na prémii: 320 EUR

+ 80

Repka

 

50 t

MATIF

1 lot

25.3.2023

 

short futures feb 25

predaj za cenu 462,25 EUR/t

- 10,25 EUR/t

Otvorená pozícia

Strata 525 EUR

+ 1428

Bilancia hedžingového účtu

 

25.6.2024

 

- 2045 EUR

+ 2865 EUR

 

Tabuľka č.2: Zrealizované predaje plodín na fyzickom trhu SR (sezóna 2024/25).

Plodina

Objem

Dátum realizácie obchodu

Typ realizovaného obchodu

Aktuálna pozícia

Realizačná cena

REPKA

 

150 t

27.3.2024

 

Forward. kontr

fyz. trh SR

Dodanie 7/24

435 EUR/t

 

100 t

9.5.2024

Forward. kontr

fyz. trh SR

Dodanie 8/24

465 EUR/t

PŠENICA

12,5 % NL

250 t

27.3.2023

Forward. kontr

fyz. trh SR

Dodanie 7/24

180 EUR/t

12,5 % NL

250 t

16.5.2024

Forward. kontr

fyz. trh SR

Dodanie 8/24

195 EUR/t

12,5 % NL

150 t

23.5.2024

Forward. kontr

fyz. trh SR

Dodanie 8/24

205 EUR/t

KUKURICA

200 t

16.5.2024

Forward. kontr

fyz. trh SR

Dodanie 1/25

175 EUR/t

Sója

100 t

9.5.2024

Forward. kontr

fyz. trh SR

Dodanie 11/24

410 EUR/t

 

Tabuľka č.3: Zrealizované hedžingové OBCHODY NA BURZE (sezóna 2024/25).

Plodina

burza

Objem

(typ obchodu)

Kontrakt

Short/

long pozícia

Otvorenie pozície

Cena (N/P)

dátum

Zatvorenie pozície

Cena (N/P)

dátum

Netto

Zisk/

strata na tonu

Zisk/ strata z obchodu

Pšenica

MATIF

150 t (futures)

Nový obchod!

MAR 25

Short

257,25 €/t (P)

10.5.2024

243,25 €/t (N)

17.6.2024

+14 €/t

Zisk 2100 € z obchodu

100 t (futures)

Nový obchod!

MAR 25

Short

245,25 €/t (P)

3.5.2024

239,50 €/t (N)

18.6.2024

+5,75 €/t

Zisk 575 € z obchodu

50 t (futures)

Nový obchod!

MAR 25

Short

259,25 €/t (P)

23.5.2024

239,50 €/t (N)

18.6.2024

+19,75 €/t

Zisk 987 € z obchodu

100 t (futures)

Nový obchod!

MAR 25

Short

227,00 €/t (P)

25.3.2024

232,75 €/t (N)

18.6.2024

-5,75 €/t

Strata 575 € z obchodu

Repka

MATIF

50 t (futures)

Nový obchod!

FEB 25

Short

479,75 €/t (P)

3.5.2024

470,00 €/t (N)

18.6.2024

+9,75 €/t

Zisk 463 € z obchodu

Kukurica

MATIF

150 t (futures)

Nový obchod!

MAR 25

Short

227,25 €/t (P)

16.5.2024

212,00 €/t (N)

18.6.2024

+ 15,25 €/t

Zisk 2288 € z obchodu

100 t (futures)

Nový obchod!

NOV 24

Short

199,50 €/t (P)

25.3.2024

203,50 €/t (N)

25.6.2024

- 4 €/t

Strata 400 € z obchodu

Bilancia uzatvorených obchodov na burze (7 obchodov)

54 38 EUR

MATIF: 1 kontrakt/1 lot = 50 ton pšenice, kukurice, repky

CBoT: 1 minikontrakt = 1000 bušelov = 27,2 t sóje

 

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov