tatra banka

tatra banka agrofinancovanie

tatra banka agrofinancovanie

Streda 27.septembra 2023, meniny má Cyprián, zajtra Václav

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) chce upokojiť poľnohospodárov, ktorí vyjadrujú obavy zo zavedenia nového monitorovacieho systému AMS. Systém je aktuálne iba v testovacej prevádzke.

Pre identifikovanie slabých miest systému potrebujeme aj aktívnu účasť poľnohospodárov, preto bolo potrebné systém spustiť a postupne do neho dostávať od nich reálne informácie. Tie však nebudú predmetom posudzovania a kontroly, ak ich PPA nebude môcť považovať za korektné, preto  sa žiadatelia nemusia obávať, že im budú žiadosti z tohto dôvodu zamietnuté. Okrem toho do procesu posudzovania kvality získaných údajov vstupuje aj Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC).

Ubezpečujeme žiadateľov, že systém AMS bude nasadený do ostrej prevádzky pre účel posudzovania žiadostí až keď budú údaje v ňom v maximálnej možnej miere korektné. Treba ale dodať, že istá miera nepresnosti je prípustná, ale tu majú žiadatelia možnosť vstúpiť do procesu a prostredníctvom GSAA údaje upraviť a priložením vlastnej fotodokumentácie – geotagová fotografia - potvrdiť správnosť svojich údajov. Do GSAA majú prístup žiadatelia kedykoľvek a môžu si tak priebežne skontrolovať svoje údaje.

Systém AMS využívajú povinne všetky členské krajiny EÚ a evidujú rovnakú situáciu s vyhodnocovaním údajov, PPA je v kontakte s partnerskými inštitúciami týchto krajín a postupujeme spoločne na vyprecizovaní práce so systémom AMS.

PPA víta podnety od žiadateľov, ktoré nám pomáhajú systém vylepšiť a nastaviť tak, aby bol schopný spracovať údaje správne. V odpovediach ich informujeme, že ide o testovacie obdobie a veríme, že aj vďaka nim bude monitorovanie plôch čo najpresnejšie.

V tejto súvislosti sa v pondelok 24.7. 2023 uskutoční spoločné stretnutie so zástupcami SPPK a ďalšími profesijnými združeniami, kde si vzájomne vysvetlíme situáciu súvisiacu s aplikovaním systému AMS.

Povinnosť zaviesť nový prvok Area monitoring system (AMS)- Systém plošného monitorovania plôch nám ukladá európska legislatíva v zmysle novej spoločnej poľnohospodárskej politiky pre roky 2023-2027 a čl. 10 Vykonávacieho nariadenia Európskej komisie č. 2022/1173. Je to nový spôsob ako overiť, či sa na poľnohospodárskych plochách uskutočnili požadované poľnohospodárske aktivity a či takto boli splnené podmienky pre poskytnutie priamych platieb prijímateľom. Overovanie je založené na vyhodnocovaní dát z diaľkového prieskumu Zeme, najmä z družíc Sentinel 1 a 2.

 

Tlačová správa PPA

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov