Basf daxur

Basf systiva

Basf systiva

Streda 24.júla 2024, meniny má Vladimír, zajtra Jakub

V tomto roku ponuka odstavčiat často nestačila pokryť dopyt. Budú odstavčatá aj naďalej nedostatkovým tovarom a čo sa s tým dá robiť?

Po dlhom chudobnom období môžu producenti a výkrmcovia odstavčiat konečne opäť úplne pokryť svoje náklady. V prvej polovici roka 2023 však bol v dôsledku mnohých zatvorených fariem občas taký nedostatok odstavčiat, že výkrmcovia museli na ustajnené zvieratá čakať. Pýtali sme sa preto obchodníkov: Sú odstavčatá nedostatkové a zostanú také aj naďalej? A ako možno zabezpečiť dostupnosť domácich odstavčiat v strednodobom horizonte?

Maštale pre prasnice sú opäť plné

V súčasnosti sa zdá, že situácia na trhu s odstavčatami sa trochu uvoľňuje. „Vďaka dobrým cenám odstavčiat sú všetky prasnice na farmách opäť prasné a farmy využívajú svoje ustajňovacie priestory naplno," uvádza Willi Wittmann, predseda Zväzu výrobcov z južného Bavorska (EG). EG Südbayern predáva ročne približne 1 milión odstavčiat.

Ponuka odstavčiat je v súčasnosti stabilná a zostane taká aj v nasledujúcich mesiacoch. Na pokrytie potrieb svojich výkrmcov musí EG Südbayern ešte stále nakupovať odstavčatá mimo regiónu, "avšak už nie v takom množstve ako pred niekoľkými mesiacmi". Okrem toho sa zmenil pôvod. Kým predtým sa chýbajúce počty zapĺňali najmä dánskymi odstvčatami, teraz sú to zvieratá z Holandska. Dôvodom je „prehriaty“ trh v Dánsku, ktorý vedie k nadmerným cenám, hovorí Wittmann.

Zdá sa však, že aj holandský trh je prakticky vypredaný, pretože veľa odstavčiat teraz smeruje do Španielska. Uvádzajú to zástupcovia skupín výrobcov zo severozápadu, ktorých odbytové oblasti hraničia s Holandskom. Tí teraz nakupujú odstavčatá aj z fariem v nových spolkových krajinách, aby nahradili zatvorenie fariem prasníc v ich domovskom regióne.

Efektívnejšie farmy boli stabilnejšie

Zdá sa, že krviprelievanie v Porýní sa dalo zvládnuť. „V našom regióne skončilo menej chovateľov prasníc, pretože väčšina fariem bola veľmi efektívna, a preto prešla cenovou krízou lepšie," informuje Bernd Schiefer, obchodník s odstavčatami v SVR Schweinevermarktung Rheinland.

Z tohto dôvodu, ako aj preto, že SVR získala aj niekoľko nových dodávateľov na východe, sa skupine výrobcov v súčasnosti darí s množstvami. Po zlúčení s partnerskou organizáciou Agri-V SVR predáva približne 1 milión ošípaných ročne.

Vlastné zariadenia na chov prasníc

Napriek určitým problémom prešla krízou pomerne dobre aj skupina Goldschmaus, ktorá prevádzkuje bitúnok v dolnosaskom Garreli. „Sme zapojení do 4 fariem s prasnicami, všetky fungujú stabilne a máme systém založený na deľbe práce," uvádza Stefan Willenborg, vedúci nákupu odstavčiat v spoločnosti Goldschmaus. Len z týchto zdrojov získajú výkrmne Goldschmaus 320 000 odstavčiat ročne. Ďalších 500 000 odstavčiat pochádza z členských fariem a od nezávislých producentov odstavčiat , s ktorými má Goldschmaus uzatvorené zmluvy o množstve a cenách.

Ďalšia zvláštnosť: podľa Willenborga sa "bitúnok Goldschmaus" v Garreli od svojho prevzatia 100 % spolieha na nemecký pôvod. Dôsledne jatočne spracováva 5 x D (poznámka k prekladu: 5 x Nemecko znamená: narodené, chované, vykrmované, usmrtené a spracované v Nemecku).

Zásobovanie odstavčatami je MEGA úloha

Willenborg hovorí, že nikto nedokáže presne povedať, ako sa bude vyvíjať ponuka nemeckých odstavčiat v strednodobom horizonte. Závisieť to bude napríklad od účinkov povinnosti prestavby pripúštacieho strediska. „Jediné, čo je isté, je, že v najbližších rokoch bude megazadaním zabezpečiť dostupnosť odstavčiat," hovorí obchodník.

Chovatelia prasníc sa udržia len vtedy, ak sa budú odstavčatá odoberať každý týždeň a adekvátna prémia vo výške 12 až 14 EUR k cene VEZG sa bude vyplácať 52 týždňov v roku, dodal Willenborg.

EG Südbayern považuje za veľkú výzvu aj trvalú dostupnosť domácich odstavčiat. „Predpokladám, že v najbližších 4 alebo 5 rokoch prídeme o ďalšiu tretinu našich prasničiek v južnom Nemecku," obáva sa Willi Wittmann. Najneskôr dovtedy bude v južnom Nemecku nedostatok pre regionálne programy značkového mäsa.

Vzácne odstavčatá

Ponuka odstavčiat nemeckého pôvodu v posledných rokoch prudko klesla a v tomto roku bude predstavovať necelých 35 miliónov jedincov. Z nich sa 900 000 vyvezie.

Najlepší spôsob, ako si môžu výkrmcovia zabezpečiť dodávky odstavčiat, je pravidelne ich odoberať ," odporúča Wittmann. Ideálne sú podľa neho vzťahy "1:1", pretože to je najlepší spôsob, ako zaručiť chovateľom prasníc cenovú stabilitu.

Priamy vzťah ako riešenie

Aj Uwe Rüttiger, konateľ spoločnosti UEG Hohenlohe-Franken, považuje priame spojenie za najlepší nástroj pre výkrmcov na zabezpečenie dodávok odstavčiat. V UEG s objemom predaja 350 000 odstavčiat ročne je už 90 % pridružených výkrmcov priamo prepojených s producentmi odstavčiat. Obchodník predpokladá, že domácich odstavčiat bude čoraz menej. „Väčšina poľnohospodárskych podnikov však aj tak zrealizuje prestavbu pripúšťacieho centra, pretože je menej nákladná ako prestavba pôrodnice," je presvedčený Rüttiger.

Aby producenti odstavčiat v prípade budúcich cenových kríz okamžite nehádzali flintu do žita, pomôže im cenové zabezpečenie. Napríklad spoločnosť Edeka-Südwest v rámci svojho programu "Gutfleisch" vypláca kompenzácie až do výšky 15 ct/kg SG, ak cena klesne pod zjednocovaciu cenu 1,40 €/kg, z čoho väčšinu dostanú chovatelia prasníc.

Odvodzovanie cien od nákladov?

S cieľom poskytnúť chovateľom odstačiat dlhodobú perspektívu sa vo výboroch UEG diskutovalo aj o modeli cien založenom na výrobných nákladoch pri chove a výkrme odstavčiat. „Takýto model v súčasnosti funguje len vtedy, ak všetky odvetvia podniku zarábajú," hovorí Rüttiger. Je si však istý, že nákladovo orientovaná cena príde v dlhodobom horizonte aj na trh s ošípanými.

O rozdelení cien podľa nákladov uvažovala minulý rok aj iná skupina výrobcov, uvádza obchodník. „Bolo by to žiaduce, avšak obchod s ošípanými je ešte stále príliš heterogénny." Prinajmenšom počet vyskladnených odstavčiat sa už znížil.

Bernd Schiefer zo spoločnosti SVR, ktorý je zároveň členom predstavenstva Zväzu skupín výrobcov, sa tiež spolieha na pevné dodávateľské vzťahy. O nákladovo orientovanej cene si však veľa nemyslí. „Máme voľný trh s ošípanými," tvrdí Schiefer.

Obchodníci sa zhodujú v tom, že producentom odstavčiat možno poskytnúť perspektívu tým, že ich podporíme investičnými dotáciami na rekonštrukciu pripúšťacieho centra a pôrodnice.

Dánsko a Holandsko: Menej dovážaných odstavčiat v budúcnosti?

Na vyrovnanie deficitu odstavčiat Nemecko dováža 20 % ošípaných potrebných na výkrm zo susedných krajín Dánska a Holandska. Ich počet však klesá. V roku 2022 sa do Nemecka z Holandska doviezlo len 2,95 milióna, teda o 619 000 menej. Jedným z dôvodov je zníženie stáda v dôsledku vládneho programu nákupu v Holandsku.

Ďalším dôvodom je výrazný nárast vývozu odstavčiat do Španielska. Aj v Dánsku sa počet prasníc od minulého roka znížil. Okrem toho je v súčasnosti pre Dánov najdôležitejšou destináciou vývozu odstavčiat Poľsko, pretože sa tam platia vyššie príplatky ako u nich. Dánsky jatočný priemysel sa zároveň snaží zastaviť pokles počtu jatočne spracovaných ošípaných atraktívnejšími cenovými modelmi a opäť udržať viac ošípaných v krajine. To by mohlo viesť k tomu, že dánske odstavčatá budú ešte konkurencieschopnejšie ako predtým.

 

Z topagrar preložila a upravila Ing. Martina Gondeková, PhD., NPPC-VÚŽV Nitra

Snímka: campen-partyservice

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov