Limagrain repky

Pondelok 20.mája 2024, meniny má Bernard, zajtra Zina

Ako ovplyvňuje príliš nízke kosenie trávy výnos a kvalitu siláže? Zistili sme to v systémovom porovnaní.

Toto porovnanie bolo prvýkrát publikované v top agrárnom časopise 05/2017 a teraz bolo znovu publikované kvôli aktuálnym zisteniam.

Hoci je nízke kosenie počas zberu trávy známe už celé generácie, je spojené s rizikom znečistenia krmiva, ohrozuje kvalitu siláže a spomaľuje opätovný rast. Napriek tomu rok čo rok vidíme strniská žltej trávy. Sú dôsledky takéhoto kosenia také vážne, ako sa vždy hovorí? V systémovom porovnaní sme chceli vedieť, aký veľký vplyv má nízke kosenie trávy.

Porovnali sme rôzne výšky kosenia

Pre porovnanie, na jar 2016 sme rozdelili pás poľnej trávy z farmy Jens Haking v Lingen-Wesel v Emslande na 2 časti a realizovali sme 2 kosby (mätonoh trváci, vysoký 27 až 32 cm pri prvej kosbe, piesočnatá pôda). Pracovali sme na jednej strane s optimálne nastaveným vybavením, na druhej strane sme pracovali s nízko nastavenými strojmi pri kosení. Dôležité je pripomenúť, že sme nerobili žiadne úmyselné obrábanie pôdy, ale pohybovali sme sa v medziach, ktoré sú v praxi celkom bežné.

1

 

Po každom kroku sme odobrali reprezentatívne vzorky s tromi opakovaniami, ktoré boli vyhodnotené LUFA. Tráva nakoniec skončila v balíkoch siláže, z ktorých sme potom na jeseň 2016 odoberali vzorky na ďalšie analýzy. Na všetku prácu sme mali k dispozícii vybavenie značky Krone.

Prvá kosba sa uskutočnila 7. mája 2016 za slnečného a suchého počasia. Nasledujúci deň sme trávu lisovali do balíkov. Druhá kosba bola 10. júna v podobných podmienkach. V októbri sme otvorili balíky pre odobratie vzoriek siláže.

Rozdiely medzi rôznymi výškami kosenia počas zberu

Na optimálnom pozemku sme kosili na výšku strniska 7 cm. Existuje jednoduchý praktický tip: Ak oceľová špička pracovnej lišty jednoducho zmizne v strnisku trávy, všetko je v poriadku.

Je tiež dôležité mať správny kontaktný tlak - čím je povrch vyrovnanejší, tým nižšie ho možno nastaviť. V našom teste stačil na čistý rez relatívne nízky tlak. Štyri m široké žacie ústrojenstvo sa dalo zvonku zdvihnúť ručne. Na zvlnených miestach a pri vysokých rýchlostiach musí byť tlak korigovaný smerom nahor.

Pre nízke strnisko sme nastavili žacie ústrojenstvo "len" o 2 cm nižšie, t.j. do výšky strniska 5 cm. Už pri kosení bolo vidieť viac prachu. Riadky takmer rok starého poľného trávnatého porastu bolo jasne vidieť. Strnisko bolo žltohnedé, na rozdiel od trávy na optimálnom pozemku.

Odobrali sme tri reprezentatívne vzorky z trávnatých pásov oboch pozemkov. Kľučkovali sme po celom pozemku. Vzorky boli odobraté z celého prierezu pásu a pristáli priamo vo vzduchotesnom vaku. LUFA Oldenburg potom prevzala analýzu vzoriek. Na oboch pozemkoch sme tiež určili výnos čerstvej hmotnosti.

Zhrnutie výsledkov po kosení:

 • Nízka kosba priniesla pri prvom reze približne o 5 % viac čerstvej hmoty.
 • Vzhľadom na vyšší podiel stoniek v páse bol obsah sušiny v nízkej kosbe vyšší.
 • Obsah stoniek mal za následok o 7 % viac vlákniny vo vzorkách trávy počas prvého kosenia.
 • Obsah N-látok bol v optimálnom variante o 17 % vyšší.
 • Vzorky čerstvo pokosenej trávy z optimálneho pozemku dosiahli v priemere 6,8 MJ/kg NEL, pri nízkej kosbe táto hodnota výrazne klesla na 6,6 MJ/kg.
 • Pri vzorkách sme zatiaľ za našich podmienok nezistili žiadne zvýšené hladiny popola. Bolo to preto, že povrch zeme bol pomerne rovný, kontaktný tlak bol nízky a tráva sa ešte neusadila. Stonky boli úhľadne orezané a potom spadli na nízke strnisko.
 • Nízko pokosený porast začal rásť viditeľne neskôr ako zelené strnisko a tento zvyšok dohnal až pri druhom termíne. Napriek nízkemu strnisku trávy bol čerstvý hmotnostný výnos z pokoseného pozemku viac ako o 8 % nižší v porovnaní s optimálne pokoseným pozemkom – so všetkými ostatnými nevýhodami nízkeho kosenia.

Rozdiely medzi rôznymi výškami kosenia počas otáčania, navíjania a lisovania

Pracovná hĺbka hrotov sa musí zhodovať s výškou strniska. Na optimálnom pozemku sme dokázali nastaviť obracač vyššie, pretože tráva zostávala na vyššom strnisku. Pod najnižším bodom hrotu zostal v našom nastavení ešte malý priestor. To znamená, že tu nič nesiaha do zeme a napriek tomu hroty zachytávajú všetku trávu.

Pri nízkom strnisku sme museli ísť s hrotmi nižšie, aby sme zachytili trávu. Toto je všeobecný problém nízkeho kosenia, pretože všetky nasledujúce pracovné kroky sa mu musia prispôsobiť. Bolo nevyhnutné, aby hroty prišli do kontaktu so zemou – zvyšuje sa tým aj opotrebovanie. Na tomto pozemku obracač nabral podstatne viac nečistôt ako pri optimálnom variante kosenia.

Vďaka priaznivému počasiu sme mohli pokračovať priamo na druhý deň. Dosiahla sa cieľová vlhkosť 35 až 38 %.

Aj tu sa vysoké strnisko na optimálnom pozemku ukázalo ako výhoda. A aby sme neohrozili kvalitu, upustili sme od zberu do posledného stebla a zhrabávanie sme nastavili čo najvyššie.

S rovnakým postojom sme išli na nízko pokosený pozemok. V prostredí optimálneho pozemku hroty zachytili iba časť trávy, tu sme však museli ísť oveľa nižšie. To prinieslo obnovený kontakt so zemou a výraznú tvorbu prachu. Po oboch operáciách sme opäť odobrali reprezentatívne vzorky.

Bezprostredne po zhrňovaní nasledovala kombinácia lisovania a navíjania. Nastavenie zberača bolo opäť založené na výške strniska. Príslušné balíky sme označili a potom profesionálne uložili.

Zhrnutie výsledkov pred lisovaním

 • Samozrejme, rozdiely v kvalite (vláknina, surové bielkoviny, energia) zostávajú rovnaké.
 • Obsah sušiny na optimálnom pozemku bol v čase lisovania o 2,6 % vyšší: tráva voľne spočívala na vyššom strnisku a lepšie sa sušila bez priameho kontaktu so zemou.
 • Podiel nečistôt sa pri nízkej kosbe zvýšil. Podiel piesku vo vzťahu k sušine sa zvýšil o viac ako polovicu. Bolo to dokonca cítiť medzi prstami pri odoberaní vzoriek.
 • Za našich prevádzkových podmienok zhrabávanie nespôsobilo žiadne ďalšie zhoršenie kvality krmiva. Na optimálne pokosenom pozemku sa dokonca vytriasol trochu piesok z krmiva, takže obsah surového popola tu mierne klesol. Vo variante nízkeho kosenia sa zdalo, že nové znečistenie a vytrasenie sú v rovnováhe - podiel nečistôt vo vzorkách zostal konštantný.

Rozdiely medzi rôznymi výškami kosenia v balíkoch siláže

Začiatkom októbra sa mala uskutočniť analýza balíkov. S týmto cieľom sme balíky rozrezali na dve polovice priamo na farme pomocou rezačky blokov, odobrali reprezentatívne vzorky krmiva po celom priereze a nechali ich znova analyzovať. Bolo to rovnako ako na poli. Keď sme odobrali vzorky, jasne sme cítili medzi prstami vyšší podiel piesku na nízko pokosených pozemkoch (krava si tiež všimne niečo také pri prijímaní krmiva). Existuje na to základné pravidlo: viac nečistôt o 1 % znižuje príjem krmiva o 5 %.

Všetky balíky z optimálne pokoseného pozemku mali vyhodnotenú kvalitu fermentácie ako veľmi dobrú. V troch balíkoch, z ktorých sa odobrala vzorka po nízkej kosbe, bol výsledok: "vyžaduje si zlepšenie", "zlé" a dokonca "veľmi zlé".

Toto bolo jasne zrejmé z obsahu kyseliny maslovej. V pomere k sušine sa pohyboval v rozmedzí od "nemerateľného" do 0,13 % v kvalitnom, dlhšom reze. Balíky z nízkeho strniska mali obsah od 0,73 do 2,64 % (!). Kyselina maslová je výsledkom nesprávnej fermentácie. Spôsobujú ju zárodky prenášané pôdou, ktoré sa do krmiva dostávajú cez zeminu. Tieto zárodky môžu vyvolať choroby.

Keďže sme použili rovnaké stroje na rovnakú plodinu v krátkom čase, jedna vec je istá: Zlá kvalita krmiva je spôsobená výlučne nízkou kosbou a následnými nízkymi operáciami. Rovnaké náklady, zhoršené krmivo, nižšia úroda v dôsledku nižšieho strniska o 2 cm.

3

 

Z Topagrar preložila a upravila Ing. Martina Gondeková, PhD., NPPC-VÚŽV Nitra

Snímky: Hoener

 

agropoistenie

deň pola

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov