Basf daxur

Basf systiva

Basf systiva

Streda 24.júla 2024, meniny má Vladimír, zajtra Jakub

Pri príležitosti životného jubilea 100 rokov dnes minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan ocenil Ing. Antona Piršela, CSc., za celoživotný prínos v oblasti šľachtenia a semenárstva, ako aj rozvoj a propagáciu výskumu v tejto oblasti. Šéf agrorezortu navštívil jubilanta v zariadení sociálnych služieb v Jablonovom a udelil mu Cenu ministra.

Počas celoživotnej pracovnej kariéry sa Ing. Anton Piršel, CSc. venoval výskumu v oblasti rastlinnej výroby na Slovensku a je spájaný s významnými odborníkmi, ktorí tvorili históriu našich vedecko-výskumných ústavov. Významným spôsobom prispel k vzniku a následne rozvoju šľachtiteľských staníc na Slovensku.

„Je pre mňa veľkou cťou oceniť jedného z nestorov šľachtiteľstva na Slovensku. Chcel by som mu predovšetkým popriať veľa pevného zdravia a poďakovať sa za významný prínos pre naše poľnohospodárstvo. Jeho obrovská húževnatosť, ktorú vynaložil počas výskumu a rozvoja šľachtenia poľnohospodárskych rastlín a najmä získané poznatky v tejto oblasti, nech sú cenným odkazom, ale aj nasledovania hodným príkladom pre všetkých budúcich agronómov,“ uviedol Samuel Vlčan pri odovzdávaní Ceny ministra.

Výsledkom práce A. Piršela sú desiatky nových odrôd obilnín, kukurice, strukovín, viacročných krmovín, maku a ďalších poľnohospodárskych plodín. Pôsobil vyše 50 rokov v top manažmente šľachtenia a výskumu, kde presadzoval najmä inovatívne nápady a myšlienky, ktoré nemalou mierou prispeli k odbúravaniu byrokratických prekážok v šľachtiteľskej oblasti. Viedol Krajský výskumný ústav poľnohospodársky v Sládkovičove (1950–1955), bol riaditeľom Výskumného ústavu kukurice v Trnave (1962–1967), Výskumného ústavu rastlinnej výroby v Piešťanoch (1977 – 1986). Bol generálnym riaditeľom (1969–1971) Výrobno-hospodárskej jednotky (VHJ) Slovosivo (vedecko-výrobné združenie pre šľachtenie a semenárstvo), kde pôsobil aj ako inšpektor pred odchodom do dôchodku v roku 1988.

 

Tlačová správa MPRV SR

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Mohlo by vás zaujímať

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov