Basf daxur

Basf systiva

Basf systiva

Piatok 19.júla 2024, meniny má Dušana, zajtra Ilja/Eliáš

Ján Huba

Na Slovensku sa vlani vyrobilo 1,1 milióna áut.

Chováme dovedna 0,43 mil. jedincov HD. Je to zrejme menej, ako u nás voľne žijúcej raticovej zveri. Možno v našich lesoch žije toľko diviačic, ako na farmách chováme prasníc.

V jeden z ostatných víkendových dní ma inšpirovali tri silné vnemy. Ráno som počul v rádiu informáciu o počte u nás vyrobených áut. Na poludnie, na ceste z Nitry do Banskej Bystrice, som po upozornení manželkou registroval veľa početných stád raticovej zveri, pasúcej sa v blízkosti diaľnice (určite ich bolo viac, ako na tomto úseku vídavam v lete kráv). Večer som na webe čítal článok, prebratý z Washington Post s názvom „Škodia vaše hamburgery planéte?“

Takže pokúsim sa to navzájom prepojiť. Sme veľmocou v automobilovom priemysle. Na obyvateľa SR ročne vyrobíme 0,2 motorového vozidla. Súčasne vieme, že automobilová doprava je jedným zo silných znečisťovateľov ovzdušia. Za seba môžem povedať, že som k planéte pomerne šetrný. Hybridné auto, ktorým jazdím, na pohon využíva okrem benzínu aj energiu zo slnka i energiu, získanú rekuperáciou pri brzdení.

Vieme, že prežúvavce pri trávení tvoria metán, ktorý sa dostáva do ovzdušia. Pre médiá je veľmi lákavé, ak môžu prezentovať informácie o tom, ako ich chov ohrozuje našu planétu. V tejto súvislosti dávam do pozornosti video amerického agrárneho vedca (nájdete na www.holstein.sk). Hovorí v ňom, že nebezpečenstvom pre planétu by bol iba výrazný nárast počtu prežúvavcov vo svete v budúcnosti. Tomu sa dá zabrániť šľachtením na efektívnejšiu produkciu mäsa a mlieka. V úžitkovosti sú stále veľké rezervy a možnosti zlepšenia. Dobrá parketa pre výskumníkov.

Iste, spotrebu hovädziny v USA možno považovať za veľmi vysokú. Odhaduje sa na temer 30 kg na obyvateľa ročne (svetovým rekordérom je Argentína – 40 kg na obyvateľa). Ak by každý Američan znížil spotrebu hamburgerov na polovicu (ako to navrhuje autorka článku, spomenutého v úvode tohto textu), pomohlo by to aj ich zdraviu. No nemožno to dávať do súvislosti a odporúčať i na Slovensku. Naša spotreba hovädziny (menej ako 5 kg na obyvateľa ročne) je neporovnateľne nižšia ako v USA a je výrazne pod lekármi odporúčanou dávkou.

Tak ako sme veľmocou vo výrobe áut, sme benjamínmi v chove HD. V prepočte na obyvateľa Slovenska chováme 0,03 kráv a 0,08 jedincov hovädzieho dobytka. Temer najmenej v porovnaní s ostatnými krajinami Európy. S tým súvisí, že už nie sme sebestační ani vo výrobe mliečnych výrobkov (odhad sebestačnosti 70 %), a dlhodobo ani vo výrobe hovädzieho mäsa (sebestačnosť pod 40 %). Neuvážený tlak na znižovanie emisií môže znamenať ďalší prepad tohto ukazovateľa.

Médiá radi poukazujú na farmy domácich prežúvavcov ako zdroj ohrozenia planéty. Na Slovensku je však ohrozenie iné – premnožená voľne žijúca zver. V roku 2018 sa v štatistike vykazuje oficiálny úlovok temer 150 tis. jedincov raticovej zveri. Znamená to produkciu diviny okolo 6 tis. ton, ktorá bola vytvorená z prírodných zdrojov lesa, ale i z poľnohospodárskej pôdy. Odhadovaná živá hmotnosť týchto jedincov bola viac ako 8 tis. ton, čo je 16 tis. dobytčích jednotiek. Zver produkuje nielen emisie, ale spôsobuje poľnohospodárom obrovské škody a prenáša závažné choroby. Koncom minulého roku sa hovorilo o možnom navýšení minimálneho zaťaženia TTP počtom prežúvavcov (z 0,3 na 0,5 DJ na hektár) vo väzbe na nárok na podpory znevýhodnených oblastí. Sú podniky, kde voľne žijúca zver tak zdecimuje pestované krmoviny, že chovateľ nemá dostatok krmu ani pre aktuálne počty chovaných zvierat.

Za dôležité považujem uvedomiť si všetky spomenuté, i v krátkom texte opomenuté súvislosti. Až po ich racionálnej analýze uvažovať o opatreniach, ktoré sú možno v mnohých krajinách potrebné. Nie všetky je nutné aplikovať aj na Slovensku. My planétu emisiami z fariem dobytka neohrozujeme.

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Mohlo by vás zaujímať

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov