Basf daxur

Basf systiva

Basf systiva

Piatok 19.júla 2024, meniny má Dušana, zajtra Ilja/Eliáš

Eva Sadovská

Veľká Británia je pre Slovensko z hľadiska zahraničného obchodu dôležitou ekonomikou.

Spojené kráľovstvo totiž patrí do TOP osmičky najvýznamnejších obchodných partnerov SR v rámci EÚ. Z hľadiska vývozu je pre nás rovnako dôležité ako Rakúsko, Maďarsko či Taliansko. Niet sa prečo čudovať, že práve slovenskí producenti, ale aj odberatelia s napätím očakávajú, ako BREXIT dopadne. V aktuálnej analýze Slovenského farmárskeho, družstva sme sa pozreli na to, čoho najviac do Veľkej Británie vyvážame a čoho naopak z tejto ekonomiky dovážame. Sú to dopravné prostriedky či elektronika? A aký je dovoz a vývoz potravín medzi Britániou a SR? Analýzu sme spracovali na základe údajov WITS (Word Integrated Trade Solutions) a Štatistického úradu SR (ŠÚ SR).

Zahraničný obchod Slovensko a Veľká Británia, v roku 2017

Kategórie

Vývoz SR do Veľkej Británie

Dovoz SR z Veľkej Británie

v mil. EUR

podiel v %

v mil. EUR

podiel v %

dopravné prostriedky

1 755

39,2%

133

7,4%

stroje a elektronika

1 050

23,5%

230

12,8%

palivá

1 013

22,6%

902

50,0%

plasty a gumy

144

3,2%

74

4,1%

kovy

112

2,5%

98

5,5%

kamene a sklo

84

1,9%

49

2,7%

drevo

63

1,4%

27

1,5%

chemikálie

59

1,3%

138

7,6%

potraviny

35

0,8%

25

1,4%

textil a oblečenie

22

0,5%

22

1,2%

zvieratá

22

0,5%

4

0,2%

surové kože

4

0,1%

1

0,1%

obuv

3

0,1%

2

0,1%

zelenina

2

0,0%

8

0,4%

minerály

1

0,0%

1

0,0%

ostatné

108

2,4%

92

5,1%

SPOLU

4 477

100%

1 805

100%

Zdroj: WITS, prepočty SFD

Veľká Británia je v TOP osmičke najvýznamnejších obchodných partnerov SR v rámci EÚ. V roku 2017 predstavoval celkový vývoz zo Slovenska do Veľkej Británie objem 4 477 mil. EUR. Podiel Británie na našom vývoze do zahraničia tak predstavoval slušných 6 %, čo ho dostalo na pomyselné 5. miesto v rámci celej EÚ. Spojené kráľovstvo je tak z pohľadu vývozu pre nás rovnako dôležité ako Maďarsko, Rakúsko či Taliansko, ktorých podiel je na našom celkovom vývoze totožný, na úrovni 6 %. Naopak, z Británie sme v roku 2017 doviezli tovary či komodity v objeme 1 805 mil. EUR, čo z celkového vývozu do zahraničia predstavovalo 2,5 %. V tomto prípade Spojenému kráľovstvu patrí ôsma priečka v rámci EÚ (v rebríčku našich najväčších dovozcov).

Do Británie vyvážame najmä dopravné prostriedky, stroje a elektroniku a taktiež palivá. Podľa najaktuálnejších údajov WITS vyvážame zo Slovenska do Veľkej Británie najmä dopravné prostriedky a v roku 2017 sme ich vyviezli do Spojeného kráľovstva v objeme 1 755 mil. EUR. Jedná sa tak až o 39,2 % - ný podiel na celkovom vývoze z našej krajiny do Veľkej Británie. Nasledujú stroje a elektronika s podielom 23,5 % (v objeme 1 050 mil. EUR) a palivá s podielom 22,6 % (v objeme 1 013 mil. EUR).

V prípade dovozu z Británie na Slovensko dominujú palivá v objeme 902 mil. EUR (s presne polovičným podielom na celkovom dovoze). Nasledujú stroje a elektronika v objeme 230 mil. EUR (s podielom 12,8 %), chemikálie v objeme 138 mil. EUR (s podielom 7,6 %) a dopravné prostriedky v objeme 133 mil. EUR (s podielom 7,4 %).

Vývoz zo Slovenska do Británie je 2,5 násobne krát väčší ako dovoz. Vo väčšine analyzovaných kategórií produktov či komodít tak do Veľkej Británie viac vyvážame ako z nej dovážame. Výnimkou sú iba chemikálie a zelenina, v prípade ktorých je dovoz z Británie na Slovensko vyšší ako ich vývoz. Vyrovnaný export a import je evidovaný v skupine textil a oblečenie. V súvislosti s BREXITom práve prevládajúci vývoz robí našim producentom vrásky. V prípade, že by BREXIT mal za následok prudké oslabenie libry voči euru, tak by naši vývozcovia do Británie zaznamenali výrazné kurzové znevýhodnenie a z toho vyplývajúce straty, resp. nižšie zisky.

V našej analýze sme sa ale pozreli aj na to, akým je Veľká Británia obchodným partnerom Slovenska v prípade vývozu a dovozu POTRAVÍN. V roku 2017 sme vyviezli do Británie potravinové produkty v objeme 35 mil. EUR, čo z celkového vývozu do tejto ekonomiky predstavuje podiel 0,8 %. Naopak, z Británie sme na Slovensko doviezli potravinové výrobky vo výške 25 mil. EUR (s podielom 1,4 % z celkového dovozu z Británie). Napriek „naoko“ malým podielom patrí Veľká Británia medzi dôležitých odberateľov či dodávateľov potravín pre našu ekonomiku. Spojené kráľovstvo je totiž našim ôsmym najväčším odberateľom potravín spomedzi všetkých svetových ekonomík. Z pohľadu dovozu potravín na Slovensko je našim dvanástym najväčším dodávateľom.

Pozn.: Všetky údaje uvedené v analýze sú prepočítané analytičkou Slovenského farmárskeho, družstva Evou Sadovskou a vychádzajú z údajov WITS (World Integrated Trade Solutions) za rok 2017.

Eva Sadovská, analytička Slovenského farmárskeho, družstva

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Mohlo by vás zaujímať

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov