Basf daxur

Basf systiva

Basf systiva

Streda 24.júla 2024, meniny má Vladimír, zajtra Jakub

Vlani sa mlieková úžitkovosť ich stáda holštajnských dojníc priblížila k hranici 11 000 kg mlieka. Za prvý mesiac tohto roka už dokonca prekročili túto magickú hranicu. Jedným z predpokladov pre dosahovanie takýchto výsledkov je kvalitná krmovinová základňa. Aj preto sme oslovili predsedníčku PD SNP so sídlom v Sklabini Ing. Ivicu Lačnú, aby sme sa s ňou porozprávali najmä o konzervovaných bielkovinových krmivách.

Ktoré druhy bielkovinových krmív sú rozhodujúce pre výživu prežúvavcov vo Vašom podniku?

Najviac zastúpenou plodinou je lucerna. Jej pestovanie sa nám darí aj vďaka charakteru podložia veľkej časti parciel, na ktorej ju pestujeme. Priemerná ročná výmera tejto krmoviny sa pohybuje okolo 100 ha. V posledných rokoch sme kvôli požiadavke našej živočíšnej výroby na vyššiu kvalitu lucernovej siláže pristúpili k intenzívnejšej obnove jej porastov.

Mohli by ste byť konkrétnejšia?

Zo 4- až 5-ročných vegetačných cyklov sme prešli k obnove porastov po 3 rokoch. Vďaka zvýšeniu intenzity sa postupne dostávame k vyššiemu počtu kosieb. Kým pred 4-5 rokmi sme zberali 3, výnimočne 4 kosby ročne, v súčasnosti zberáme 5 kosieb ročne. Hoci musíme častejšie obnovovať porasty, ich intenzívnejšie využívanie sa nám vracia prostredníctvom vyššej kvality zberanej hmoty.

Ako hodnotíte kvalitu hmoty z posledných kosieb lucerny?

Sú roky, keď je kvalita z týchto kosieb najlepšia. V jesennom období zaznamenávame vyšší úhrn zrážok ako na jar. Takže klasické očakávanie v podobe vyššieho obsahu dusíkatých látok a ich stráviteľnosti či nižšieho obsahu vlákniny pre prvú kosbu lucerny sa nenapĺňa. Naopak, porasty z posledných kosieb majú lepšie hodnoty nielen z hľadiska obsahu živín, ale aj ich stráviteľnosti. Chladnejšie a vlhké počasie je vhodnejšie pre pestovanie objemových krmovín. Možno aj to je dôvod, prečo horské a podhorské oblasti sú v posledných rokoch vhodnejšie na pestovanie krmovín pre chov prežúvavcov ako donedávna dominujúce nížinné regióny intenzívne postihnuté suchom.

Vzhľadom na vašu polohu predpokladáme, že máte silné zastúpenie trvalých trávnych porastov

Intenzívnych TTPčiek máme 50-70 ha a menej dostupných TTPčiek máme približne 500 ha a tomu patrí ešte 400 ha pasienkov. Veľká časť z týchto plôch bola zaradená do biotopov, čo neumožňuje zasahovať do ich zloženia. Len pre ilustráciu uvádzam, že celková výmera poľnohospodárskej pôdy je v našom podniku 1 520 ha.

Z menej dostupných TTPčiek dorábame seno pre výživu našich oviec, resp. je určené na predaj. Intenzívnejšie porasty sú určené na výrobu bielkovinových siláží. Tieto porasty sa snažíme obnovovať trávnymi zmesami. Buď ide o kombináciu mätonohov s lucernou alebo s ďatelinou. Hoci by sme sa mohli v tomto smere považovať za akýchsi priekopníkov minimálne v našom regióne, nesnažíme sa vymýšľať teplú vodu. Rešpektujeme výsledky doterajších výskumov a využívame poznatky overené praxou.

 

Za rozhovor poďakoval Marián Dukes, Slovenský CHOV

Snímka: autor 

Celý rozhovor si môžete prečítať v marcovom vydaní Slovenského CHOVu na s.20-21

Časopis Slovenský CHOV si môžete predplatiť tu. 

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov