Piatok 27.januára 2023, meniny má Bohuš, zajtra Alfonz

Tohtoročné sucho spôsobilo výpadky úrody objemových krmív na úrovni od 30 do 50%, čo predstavuje existenčný problém pre chovateľov hospodárskych zvierat. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) v spolupráci s Ministerstvom financií SR (MF SR) pripravilo mechanizmus na odškodnenie a pomoc poľnohospodárom v súhrnnej výške 50 miliónov EUR zo zdrojov štátneho rozpočtu.

,,Sucho a nedostatok úrody objemových krmív zasiahli chovateľov zvierat na Slovensku. Kompenzáciou nedostatku krmív do výšky 30 % podporíme chovateľov hospodárskych zvierat, predovšetkým chovateľov dojníc, hovädzieho dobytka, oviec a kôz. Zároveň tak podporíme produkciu mlieka a mäsa, ktoré budú cenovo dostupnejšie našim spotrebiteľom. Jednorazové odškodnenie sucha teda prinesie impulz a bude mať mnohonásobný efekt v celej vertikále,“ vysvetlil minister Samuel Vlčan.

Peniaze bude vyplácať Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) prostredníctvom už existujúcej a notifikovanej Schémy štátnej pomoci na náhradu škôd spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe. Zámerom rezortu je vyplatiť pomoc poľnohospodárom do konca roka 2022.

Údaje o stratách na úrode, ktoré zapríčinilo sucho, potvrdzujú analýzy Slovenského hydrometeorologického ústavu, štatistiky Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra a Štatistického úradu SR. Podpora sa viaže na počty zvierat v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat k 31.8. 2022. Výsledná suma kompenzácie pre chovateľa tak bude predstavovať sumu nákladov na náhradu krmiva, ktoré musí poľnohospodár nakúpiť, aby zachoval počty zvierat vo svojom chove. Chovateľ sa zároveň zaviaže, že počty zvierat zachová, a tak nedôjde k poklesu počtov zvierat na Slovensku minimálne do 31.8. 2023.

,,Týchto päťdesiat miliónov zo štátneho rozpočtu, za ktoré sa chcem poďakovať ministrovi financií Igorovi Matovičovi, pokryje škody spôsobené suchom spojené s najťažšie skúšanou živočíšnou výrobou na Slovensku. V konečnom dôsledku však pomôžu celému odvetviu vrátane koncového spotrebiteľa,“ uzavrel minister Samuel Vlčan. 

MPRV SR v tomto roku poskytlo poľnohospodárom  a potravinárom pomoc už vo výške 91 393 650 EUR zo štátneho rozpočtu. Spolu s včera schválenou kompenzáciou sucha ide o historicky rekordnú sumu 141 393 650 EUR na pomoc agrosektoru a to len zo štátneho rozpočtu.

 

Tlačová správa MPRV SR

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov