Basf daxur

Basf systiva

Basf systiva

Streda 24.júla 2024, meniny má Vladimír, zajtra Jakub

Pri hodnotení kvality siláže je potrebné venovať veľkú pozornosť nielen nutričným a fermentačným parametrom, ale aj tým hygienickým. Z dôvodu negatívnych účinkov na kvalitu živočíšnych produktov a zdravie zvierat i ľudí sa nezohľadňuje iba prítomnosť baktérií, ale predovšetkým vláknitých mikroskopických húb a ich metabolitov (mykotoxínov). Vzhľadom na potenciál kontaminácie mykotoxínmi je dôležité informovať sa o druhu a výskyte mykotoxínov v silážach.

Koncentrácie mykotoxínov by sa mali pravidelne monitorovať, aby sa dôslednejšie posúdila kvalita skrmovanej siláže.Kvôli ich častému výskytu a negatívnemu vplyvu na zdravotný stav zvierat mnoho krajín zaviedlo predpisy pre limitné koncentrácie mykotoxínov v krmivách. Zatiaľ čo pre aflatoxín B1 (AFB1) sú v Európskej únii predpísané maximálne limity, pre deoxynivalenol (DON), zearalenon (ZEA), ochratoxín A (OTA), T-2 toxín, a fumonizíny (FUM) boli stanovené len smernice. V spolupráci s VPP SPU, s.r.o., Kolíňany, farma Oponice bola vyrobená siláž zo stredne neskorého hybridu kukurice siatej (s typom zrna konský zub, FAO 480), v ktorej sa po 22. týždňoch fermentácie stanovil obsah mykotoxínov v spolupráci s Romer Labs Diagnostic GmbH Rakúsko (Tabuľka 1). Zo šiestich najviac sledovaných mykotoxínov sa zistila prítomnosť len fuzáriových mykotoxínov: DON, ZEA a FUM a to pod limitnými hodnotami. Z analyzovaných vzoriek bola najvyššia koncentrácia vzhľadom na prípustný limit zistená pri deoxynivalenole, následne zearalenone a fumonizínoch. V kukuričnej siláži sa prítomnosť aflatoxínov nepotvrdila. Rovnako sa nezistil ani výskyt ochratoxínu a T-2 toxínu. Z výsledkov testovania možno konštatovať, že kukuričná siláž bola z hľadiska koncentrácie sledovaných mykotoxínov zdravotne neškodná a vhodná ako jeden z hlavných komponentov kŕmnych dávok pre vysokoúžitkové dojnice. V Tabuľke 1 sú uvedené aj koncentrácie mykotoxínov zistené rôznymi autormi, pričom výsledky potvrdili, že v bioklimatických podmienkach Európy sú kukuričné siláže najčastejšie kontaminované fuzáriovými mykotoxínmi: DON, ZEA a FUM.

silaz juracek 2

 

Ing. Mária Kalúzová,

prof. Ing. Miroslav Juráček, PhD.,

Dr.h.c. prof. Ing. Daniel Bíro, PhD.,

prof. Ing. Milan Šimko, PhD.,

Ing. Ondrej Hanušovský, PhD.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Ilustračné snímky: archív autorov

 

Celý článok nájdete v letnom dvojčísle Slovenského CHOVu na s.31-32

Časopis Slovenský CHOV si môžete predplatiť tu.

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov