Basf daxur

Basf systiva

Basf systiva

Streda 24.júla 2024, meniny má Vladimír, zajtra Jakub

Zvýšenie podporných platieb sa v roku 2016 pozitívne podpísalo pod vyšší príjem chovateľov dojčiacich kráv.

 

 

Priemerný príjem farmy tak vzrástol o 2 % aj napriek zníženým cenám. Sektor tak zaznamenal priemerný príjem na farmu v roku 2016 na úrovni 12 908 €. Podľa Írskeho štátneho ústavu pre rozvoj agropotravinárskeho sektora (TEAGASC) sa pod zvýšenie príjmu podpísali najmä podporné platby,

ktoré boli medziročne zvýšené až o 11 %. Priemerné priame náklady sa zvýšili o 3 %, najmä v dôsledku vyšších nákladom na krmivá. Tento nárast bol však eliminovaný 3 %-ným poklesom režijných nákladov, čím zostali celkové náklady medziročne nemenné. Priemerná farma mala 40 DJ a výmeru 36 ha. Chovy dosiahli druhý najnižší priemerný príjem na farmu v rámci celého sektora ŽV na úrovni 358 €/ha a sú zároveň najviac závislé na podporných platbách. Priemerná výška priamych platieb na farmu v roku 2016 dosahovala 14 590 €. Priemerný príjem farmárov (bez priamych platieb) činil -1715 €, priame platby tak sanujú straty z produkcie. Základná platobná schéma predstavovala 64 % z priamych platieb, znevýhodnené oblasti a environmentálne schémy sa podieľali 13 a 9 percentnými podielmi. Program dáta z chovu masového dobytka a genomiky (BDGP) tvoril ďalších 10 % z celkových priamych platieb. Priemerné investície predstavovali hodnotu 6 003 € na farmu, čo je medziročne o 34 % viac. Takmer 76 % nových investícií smerovalo do strojového parku, zatiaľ čo 17 % do budov. Viac ako štvrtina fariem mala pôžičku s priemernou výškou 28 360 € na farmu, čo je najnižšia hodnota v rámci sektora ŽV. Odrazilo sa to aj v priaznivejšom pomere dlhu k príjmom na úrovni 1,55. Podľa výsledkov vyplývajúcich z Národného cenzu fariem je 38 % chovov ekonomicky zraniteľných aj napriek možnosti príjmu mimo farmy. Iba 21 % fariem dokáže zabezpečiť odmenu pracovníkom (rodinným) na úrovni minimálnej mzdy a dosiahnuť 5 % návratnosť kapitálu investovaného do hmotného majetku. Zvyšných 41 % fariem je hodnotených ako udržateľných najmä vďaka možnosti príjmu mimo farmy. Iba 2 % chovateľov malo v roku 2016 príjem viac 50 tis. €. Približne 48 % fariem zaknihovalo príjem medzi 10 až 50 tis. €, zatiaľ čo 51 % chovateľov malo príjem v roku 2016 menej ako 10 tis. €. Percentuálny podiel farmárov s ročným príjmom medzi 20 až 50 tis. € sa v roku 2016 v porovnaní s rokom 2014 zvýšil z 12 % na 24 %.

Zo zdrojov agriland preložil a upravil:

Miroslav Záhradník, NPPC-VÚŽV Nitra

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov