Basf daxur

Basf systiva

Basf systiva

Streda 24.júla 2024, meniny má Vladimír, zajtra Jakub

Porasty ozimnej repky tento rok postihli jesenné suchá. Približne od 5.8 do 23. 9 prakticky nepršalo.

Prvé, navyše veľmi slabé zrážky prišli až po 6.10 no možno konštatovať, že neposkytli vzkriesenie už tak zdecimovaným porastom. Čo ďalej s takýmito porastmi repky ozimnej si asi kladie každý poľnohospodár. Túto problematiku rieši vo svojej práci Prof. Ing. J. Vašák, CSc., a kolektív z Českej zemědělskej univerzity v Brne. Ako tvrdia pokiaľ repka vzišla a to je aj oneskorene, keď na ňu napršalo aj keď neskôr, nezaorávame a nemusíme očakávať ani úrodový debakel. Toto tvrdenie opierajú nielen o viacročné skúsenosti, ale najmä o konkrétne poznatky a údaje z pokusov. I veľmi slabé, takmer nitkovité rastliny repky, pokiaľ je ich viac ako 30 ks/m2 , vedia nakoniec celkom bez problémov dať úrodu semien nad 3 t/ha.
Zaorávanie ozimnej repky nechávame teda vždy až na jar. Významné je pritom ekonomické hľadisko a možnosť náhradného osevu. Tým bude zvyčajne vo vyšších polohách jačmeň jarný a pšenica jarná. V suchších nížinných oblastiach asi slnečnica, jarná pšenica, vrátane tvrdej, alebo kukurica na zrno. Okrem slnečnice a kukurice sa náhradné plodiny väčšinou zasejú oneskorene a treba brať do úvahy aj skutočnosť, že idú po nevhodnej predplodine. Preto tam, kde je v poraste aspoň 10 rastlín na m2 a to aj v prípade, že ide o rastliny nitkovité, s priemerom koreňového kŕčku pod 3 mm hrúbky, alebo iba vyklíčenú repku, ktorá je na 90 – 95 % plochy pozemku sa takéto porasty oplatí ponechať. Aj tieto porasty by mali pri normálnom priebehu počasia a základnej starostlivosti dať úrodu 2,0 – 2,5 t/ha. Bežná kalkulácia pre r. 2012 ráta s cenou repky asi 400 €/t (už teraz sa uzatvárajú zmluvy na 380 €/t, najnovšie informácie hovoria o 400 €/t). Úroda 1,5 t/ha teda znamená hrubý výnos 600 €/ha, čo takmer pokrýva náklady. Cena pšenice či kŕmneho jačmeňa nebude síce v stále „hladovejšej“ , ale obilninami dobre zásobenej EÚ zlá, ale okrem sladovníckeho jačmeňa ani dobrá. Ak bude repka po 400 € za tonu, kŕmne obilie bude približne za 160 €/ha. Aby sa obilnina vyrovnala v cene 1,5 t/ha repke, musela by dať úrodu 3,8 t/ha. Ak pripočítame náklady na zaoranie repky a nový osev – min. 80 €/ha, bude pre ekonomické efektívnosť zaorania repky potrebné dosiahnuť úrodu obilniny 4,5 t/ha. Lepšie to bude, ak náhradný osev bude predstavovať kukurica alebo slnečnica. Tie sú v praxi veľmi nákladné, a preto ziskovo úspešné iba pri dobrých úrodách. Rozhodne ale zaorieme tú repku, ktorá má zničený koreň či koreňový kŕčok. Rastliny nedržia v pôde, nápadne modrajú čo poukazuje na hnitie špičky koreňa. Taktiež aj porasty kde je na 1 m2 menej ako 3 rastliny a súčasne je na poraste nad 10-20% plôch celkom bez repky.
Viac sa dočítate v článku prof. J. Vašáka a kol. v najnovšom vydaní časopisu Naše Pole, č. 12/2011.
Pripravil: Tomáš Baran

Časopis Našepole si môžete objednať na nase-pole

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Mohlo by vás zaujímať

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov