Basf daxur

Basf systiva

Basf systiva

Streda 24.júla 2024, meniny má Vladimír, zajtra Jakub

Nástup jarného obdobia necháva na seba z pohľadu rastlinnej výroby tento rok čakať. Väčšina pestovateľov a farmárov má už v tomto období naplánované všetky osevné postupy. Kukurica spolu so slnečnicou sú ich neodmysliteľnou súčasťou.

Jedným z najdôležitejších intenzifikačných prvkov pri pestovaní kukurice a slnečnice je výživa a hnojenie. Spomedzi živín zohráva významnú úlohu dusík. Podieľa sa na mnohých fyziologických a biochemických procesoch, a tým zlepšuje nie len rast plodiny, ale aj celkovú prosperitu koreňového systému.

Nedostatok sa môže na rastline prejaviť už na začiatku vegetácie, čo súčasne vedie k stratám na konečných úrodách. V prípade slnečnice a kukurice sú požiadavky na množstvo dusíka počas skorého vegetatívneho rastu nízke.

Problém nastáva v ďalších rastových fázach, kedy sa nároky porastov enormne zvyšujú a táto potreba je rastlinami vyžadovaná niekoľko týždňov. Z tohto dôvodu sa jednorazové zásobenie dusíkom pre celú vegetáciu javí ako neekonomické. Rozličná potreba dusíka v jednotlivých fázach rastu vedie k rozdeleniu celkového množstva aplikovaného dusíkatého hnojiva do viacerých aplikácií.

Momentálna vysoká ekonomická záťaž na pestovateľov sa odráža v hľadaní riešení ako zvýšiť príjem a využitie aplikovaného dusíka pri súčasnom znížení jeho strát. Jednou z možností ako dosiahnuť tento cieľ je aplikácia tekutých hnojív obsahujúcich dusík a síru.

V prípade „kráľovnej polí“, ako je kukurica právom nazývaná, je ideálny termín aplikácie obdobie od vytvorenia 5. listu. Ing. Zuzana Mocňáková, PhD. (Produktový špecialita spoločnosti INTERAGROS) odporúča aplikovať AGRODAS TH pri plečkovaní do medziriadkov vhodným aplikačným zariadením.

Nakoľko pôsobí hnojivo ako inhibítor nitrifikácie umožňuje udržať v pôde dusík aj niekoľko týždňov po aplikácii (v závislosti od pôdno-klimatických podmienok), čím sa znižujú jeho straty a zefektívňuje jeho využitie rastlinami.

Spoločne aplikovaná síra, o ktorú je AGRODAS TH obohatený, prispieva k efektívnejšiemu prijímaniu a využívaniu dodaného dusíka. Agronomická prax nám ukazuje, že síra zohráva významnú úlohu aj pri premene dusíka na bielkoviny. Podporuje fotosyntetickú aktivitu prostredníctvom zvyšovania chlorofylových pigmentov, syntézu esenciálnych aminokyselín a proteínov, translokáciu škrobu a dusíka do zrna kukurice, čo vedie k vyššej HTZ.

U slnečnice množstvo dusíka v pôde ovplyvňuje vlastnosti ako je veľkosť a počet listov, veľkosť a hmotnosť nažiek a v neposlednej rade obsah oleja. Dosiahnutie týchto parametrov závisí od správnej interakcie medzi dusíkom a sírou. Z tohto pohľadu sa ako najlepšia cesta javí aplikácia tekutého hnojiva AGRODAS TH (N24 S8).

Ideálne je hnojivo zapraviť vhodným aplikačným zariadením medzi riadky pri plečkovaní, od fázy vytvorenia 5. listu. Dostatok síry podporuje v rastlinách okrem fotosyntetickej aktivity aj intenzívne delenie buniek, čím pozitívne ovplyvňuje výšku rastlín, ale aj veľkosť vytvoreného úboru a nažiek.

Síra v hnojive AGRODAS TH pomáha rastlinám zefektívniť príjem a využitie dodaného dusíka. Práve síra je prvok, ktorý dokáže priaznivo vybalansovať potreby dusíka u slnečnice - nadbytok dusíka spôsobuje podstatne nižší obsah oleja a zároveň je rastlina citlivá na choroby (sklerotínia, botrytída, sivá škvrnitosť).

Zároveň platí, že nedostatok dusíka môže viesť k nižším úrodám. Dusík a síra obsiahnuté v hnojive sa nachádzajú vo viacerých formách (dusík ako - NO3, NH4, NH3 a síra ako - SO4 a S0), čo dáva predpoklad na ich lepšie využitie rastlinami počas vegetatívneho aj generatívneho rastu.

Druhú aplikáciu hnojiva AGRODAS TH je možné zrealizovať ešte pred kvitnutím vo fáze butonizácie – tvorbe kvetných pupeňov. Živiny aplikované v tomto čase eliminujú riziko predčasného opadania kvetov a navyše pomáhajú udržať listy zelené, fotosynteticky aktívne dlhšiu dobu po odkvitnutí, čo pozitívne ovplyvňuje tvorbu oleja v nažkách.

AGRODAS TH je možnosťou ako dosiahnuť rentabilnú produkciu aj pri ďalších poľných plodinách. Pre pestovateľov, ktorých zaujíma správna aplikácia a ďalšie benefity, ktoré aplikácia tekutých hnojív prináša sú k dispozícii priamo v teréne naši odborne zdatní zástupcovia.


INTERAGROS, a.s.

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Mohlo by vás zaujímať

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov