Basf daxur

Basf systiva

Basf systiva

Piatok 19.júla 2024, meniny má Dušana, zajtra Ilja/Eliáš

Ako by mala vyzerať krajina, v ktorej žijeme, na ktorej pracujeme a ktorá nás baví, v budúcnosti?

Ako sa chceme kolektívne starať o životné prostredie?

Ako občania EÚ si prajeme zdravé prírodné prostredie bohaté na rozmanitosť flóry aj fauny. Živé ploty, okraje polí a rozptýlené stromy v blízkosti a na poliach i lúkach poskytujú úkryt a potravu pre hospodárske zvieratá a divú zver. Zlepšujú (mikro) klímu a pozývajú nás na relaxáciu a odpočinok. Správne použitie hnojív a tvorba humusu vedú k zdravej pôde, ktorá je produktívnejšia a zároveň odolnejšia voči extrémnym poveternostným podmienkam. Môže sa potom použiť na šetrný spôsob pestovania vysokokvalitných potravín s využitím lokálnych dostupných zdrojov v rámci uskutočniteľného obehového hospodárstva. S týmito produktmi sa potom obchoduje regionálne a spravodlivo.

Ako všetci vieme, súčasná situácia na mnohých miestach nie je úplne v súlade s touto víziou udržateľnosti. Na dosiahnutie životaschopnej udržateľnosti je nevyhnutné úsilie a investície vo všetkých hospodárskych odvetviach. Tieto ambiciózne ciele vedú k ďalším nákladom aj v poľnohospodárskom sektore. Ak má spoločnosť skutočne smerovať k väčšej udržateľnosti, musí znášať náklady.

Sme pripravení tieto náklady čestne vyčísliť a znášať ich spoločne?

Poľnohospodári sú už prinútení tieto náklady znášať. Situácia na farmách je napätá. Holandská predsedníčka organizácie európskych výrobcov mlieka (EMB) Sieta van Keimpema v tejto súvislosti konštatuje: „Posledné štúdie ukazujú, že v produkcii konvenčného aj organického mlieka je viac ako 25 % nákladov nepokrytých.“ . Vyjadrené v číslach to znamenalo pre konvenčnú výrobu mlieka v roku 2018 priemernú hodinovú mzdu na úrovni 4,02 EUR pre manažéra farmy a jeho rodinných príslušníkov pracujúcich na farme. V roku 2019 boli ceny také nízke, že poľnohospodári nedokázali z výroby mlieka vygenerovať vôbec žiadny príjem. Elmar Hannen, člen výkonného výboru EMB a chovateľ v Severnom Porýní-Vestfálsku, ďalej vysvetľuje: „Naše príjmy nie sú potlačené len nízkymi cenami, ale aj rýchlo rastúcimi nákladmi v dôsledku prísnych požiadaviek, a faktorom je aj samotná zmena podnebia.“ Táto situácia vedie predsedníčku EMB k požadovaniu základného predpokladu: „Prvým krokom k väčšej udržateľnosti je úplné pokrytie výrobných nákladov poľnohospodárov.“

Ako môžeme dosiahnuť pokrytie nákladov pri ambicióznejších cieľoch?

V súčasnosti máme príležitosť pracovať na tom, aby sa ceny prvovýrobcov pokrývajúce náklady stali realitou, a to pomocou reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) na vytvorenie spravodlivejšieho rámca. Európsky parlament už v tomto smere vyvinul chvályhodný tlak. Preto Elmar Hannen, člen výkonného výboru EMB, požaduje nasledujúci prvý krok v rámci prebiehajúcich trialógov medzi Radou Európskej únie, Európskou komisiou a Európskym parlamentom, najmä z radov členských štátov: „Podporte pozíciu Európskeho parlamentu zameranú na budúcnosť, pokiaľ ide o spoločnú organizáciu trhu. Podporte zahrnutie účinných krízových nástrojov, ako je dobrovoľné znižovanie objemu. Dočasné zníženie objemu výroby mlieka počas kríz by pomohlo vyhnúť sa veľmi vážnym dopadom a škodlivej nadprodukcii. Rôzne skupiny aktivistov v oblasti dobrých životných podmienok zvierat nedávno poukázali na to, že s existujúcimi zásadnými nedostatkami, ako sú nízke ceny, sa musíme vyrovnať skôr, ako budú poľnohospodári požiadaní, aby prijali ďalšie kroky na zvýšenie udržateľnosti. Výrobcovia v súčasnosti bohužiaľ nedostávajú dostatočné finančné kompenzácie ani za svoju prácu, ani za úsilie, ktoré už vyvíjajú v oblasti ochrany životného prostredia, dobrých životných podmienok zvierat a zmierňovania zmeny klímy.

Ako môže Zelená dohoda uspieť pri dosahovaní udržateľnosti?

Aby sa všetky sektory priblížili k želanej vízii udržateľnosti, musia podniknúť podstatne ambicióznejšie kroky ako doteraz. Hlavné zásady sú už načrtnuté v politických dokumentoch, ako je Európska zelená dohoda a jej stratégia „z farmy na stôl“, ktoré stanovujú vyššie ambície. Tieto politiky však musia demonštrovať, ako je možné financovať potrebné investície, a taktiež musia vykonať predbežnú a dôkladnú analýzu skutočných účinkov na úrovni EÚ aj globálne. Ďalej by sa mali vypracovať stratégie udržateľnosti so zapojením tých, ktorí na konci dňa vykonajú prácu na ich implementácii. „Ak budú pokryté náklady na ďalšie požiadavky, sme samozrejme ochotní urobiť viac v oblasti udržateľnosti, ktorá nás už kvôli svojej profesii už svojou povahou znepokojuje,“ uvádza viceprezident EMB Kjartan Poulsen z Dánska. Odporúča finančné stimuly ako spôsob, ako úspešne dosiahnuť pokrok v oblasti udržateľnosti. Ďalej v tejto súvislosti uvádza: „My poľnohospodári, ktorí sme denno-denne na farme, vidíme, že na to, aby sa dosiahli spravodlivé realizačné ceny, je potrebné efektívne posilniť postavenie poľnohospodárov na trhu.“ Vyzýva tiež na silné odhodlanie na geostrategickej úrovni k regionálnej a vysokokvalitnej produkcii bez medzier v dohodách o voľnom obchode. Patria sem aj nástroje, ako je program trhovej zodpovednosti, ktorý dokáže efektívne reagovať na neočakávaný geostrategický vývoj a zabrániť tak stratám udržateľnosti.

Tieto predpoklady by umožnili poľnohospodárom hrať svoju úlohu pri dosahovaní vízie životaschopnej udržateľnosti, o ktorú sa oplatí usilovať. Poskytlo by to tiež istotu ďalším generáciám, ktoré si želajú prevziať kontrolu nad poľnohospodárskymi podnikmi - čo je absolútne nevyhnutné, ak sa má udržateľnosť životného prostredia stať dlhodobou realitou. Angažovaní poľnohospodári a spotrebitelia už teraz združujú svoju energiu na ceste k udržateľnosti výroby mlieka, čo dokazuje projekt Fair Milk. Toto mlieko predávajú samotní chovatelia mlieka v mnohých európskych krajinách čo dokazuje, že ceny pokrývajúce výrobné náklady je možné dosiahnuť aj pri vyšších štandardoch. Ak sa však má tento prístup širšie rozvinúť a dobre etablovať na trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami, je nevyhnutný správny kolektívny, sociálny a politický rámec, ktorý je opísaný vyššie.

Zo zdrojov europeanmilkboard preložil a upravil:

Miroslav Záhradník, NPPC-VÚŽV Nitra

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Mohlo by vás zaujímať

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov