Basf daxur

Basf systiva

Basf systiva

Streda 24.júla 2024, meniny má Vladimír, zajtra Jakub

Uplynulý víkend sa uskutočnil 28. ročník medzinárodnej konferencie Európa Karpát.

Podujatie prebiehalo v zmiešanom formáte za účasti zástupcov krajín regiónu strednej a východnej Európy, vrátane Vyšehradskej skupiny, ako aj predstaviteľov Európskej komisie. Vzhľadom na súčasnú situáciu sa konferencia konala formou online videokonferencie. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zastupoval štátny tajomník Andrej Gajdoš.

Konferencia ,,Európa Karpát" má dlhodobú tradíciu a jej ústredná myšlienka spočíva v podpore vzájomnej spolupráce jednotlivých krajín, za účelom zabezpečenia vyváženého rozvoja celého regiónu. Rok 2021 je zároveň pripomienkou 30. výročia založenia Vyšehradskej skupiny a konferencia ponúkla príležitosť nielen na zhodnotenie aktivít krajín V4, ale zároveň sa zamerala aj na ďalšie témy, ktoré boli štruktúrované do 8 tematicky zameraných panelov. 

Slovensko sa zapojilo do diskusií počas 2. dňa videokonferencie v rámci panelu ,,Európska zelená dohoda, ako šanca pre životné prostredie a ekologické poľnohospodárstvo." V rámci uvedenej časti bola pozornosť venovaná Európskej zelenej dohode (EZD) v kontexte výziev a príležitostí, ktoré táto stratégia prináša pre poľnohospodársky sektor, diskutovaná bola aj pripravovaná Stratégia EÚ pre lesy, poľnohospodárstvo v horských oblastiach a rodinné farmy.

Zástupcovia zo Slovenska, Českej republiky, Poľska a Litvy sa zhodli na tom, že EZD, ako dlhodobý koncept rozvoja EÚ prináša množstvo príležitostí, ako čeliť náročným výzvam v oblasti životného prostredia a zmeny klímy, pred ktorými v súčasnosti stojíme. Jednotliví panelisti zároveň zhodne poukázali aj na finančnú náročnosť navrhovaných opatrení, ktoré bude potrebné realizovať za účelom napĺňania ambicióznych cieľov.

„Európska zelená dohoda spoločne s doplňujúcimi stratégiami v oblasti biodiverzity, vrátane stratégie Z farmy na stôl má významný potenciál prispieť k transformácii potravinového reťazca smerom k udržateľnej a bezpečnej produkcii potravín,“ uviedol štátny tajomník MPRV SR Andrej Gajdoš, ktorý zároveň zdôraznil potrebu posúdenia dopadu uvedených stratégií na poľnohospodárstvo, ako aj pripravenosť agrosektora na navrhované zmeny.

Štátny tajomník agrorezortu ďalej vo svojom vystúpení poukázal na skutočnosť, že hlavná úloha poľnohospodárov spočíva predovšetkým v produkcii kvalitných a bezpečných potravín. Jedným z prezentovaných posolstiev Slovenskej republiky bolo aj to, že lesy a lesníctvo by mali stáť v centre Európskej zelenej dohody, k čomu by mala výrazne prispieť aj očakávaná Stratégia EÚ pre lesy. V závere svojho príspevku Andrej Gajdoš zdôraznil, že prioritou pripravovaného strategického dokumentu by mala byť adaptácia lesov na klimatickú zmenu, ochrana a zvyšovanie odolnosti lesov. Pri splnení týchto podmienok sa Stratégia EÚ pre lesy môže stať pomyselným „motorom“ realizácie Európskej zelenej dohody. 

Vo vzťahu k plánovanej stratégii EÚ pre lesy Európska komisia uviedla, že dokument je momentálne predmetom diskusií. Komisia taktiež poukázala na dôležitosť vhodného prístupu k tejto téme, keďže správnym obhospodarovaním lesov možno zabezpečiť nielen sociálnu a ekonomickú prosperitu, ale aj adekvátnu ochranu životného prostredia. Eurokomisár pre poľnohospodárstvo Janusz Wojciechowski zároveň ocenil pozitívny  a veľmi otvorený postoj, ktorý diskutujúci prezentovali vo vzťahu k EZD aj napriek mnohým výzvam, ktoré sú s týmto strategickým dokumentom spojené, a to aj s ohľadom na odlišné podmienky v jednotlivých štátoch Európskej únie.

Odbor komunikácie a marketingu | Kancelária ministra

MPRV SR

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Mohlo by vás zaujímať

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov