Basf daxur

Basf systiva

Basf systiva

Streda 24.júla 2024, meniny má Vladimír, zajtra Jakub

Druhý odhad ŠÚ SR o úrode 2020: Výnosy z hektára nad päťročným priemerom

sa očakávajú pri obilninách, slnečnici, kukurici, zemiakoch aj cukrovej repe.

Slovensko by malo v roku 2020 vyprodukovať 2,9 mil. ton hustosiatych obilnín, čo bude o 9,0 % alebo o 239-tisíc ton viac ako produkcia v minulom roku. Pri všetkých sledovaných hustosiatych obilninách – pšenica, jačmeň ale aj raž, ovos a tritikale očakávame v SR hektárové výnosy nad hodnotou 5-ročného priemeru. Odhad úrody hustosiatych obilnín je aktuálne o 8,0 % vyšší ako bol počas prvého odhadu v júni tohto roka (pred žatvou). Vyplýva to z druhého tohtoročného odhadu úrody vybraných poľnohospodárskych plodín pre rok 2020, ktorý zrealizoval Štatistický úrad SR k 15. augustu tohto roka. „Druhý odhad spresňuje očakávania úrody v čase, kedy už bola pozbieraná repka a väčšina obilnín. Ešte sa však nerozbehol zber slnečnice, kukurice či repy, pre tieto plodiny spresníme odhad úrody v septembri“, uviedol Peter Danko, riaditeľ odboru štatistiky poľnohospodárstva ŠÚ SR.

Pšenica s rastom úrody 8 % jačmeň 11 %

Absolútnu väčšinu (93 %) z plôch osiatych hustosiatymi obilninami tvorí na Slovensku pšenica a jačmeň. Úroda pšenice by mala v roku 2020 dosiahnuť 2,1 mil. ton, čo je o 8,3 % viac ako v roku 2019. Došlo síce k medziročnému poklesu osiatej výmery o 4,2 % (celkovo 390,9 tis. ha), ale vďaka vyšším očakávaným výnosom z hektára na úrovni 5,37 tony, by mala byť vyššia aj celková úroda tejto plodiny. „Hektárové výnosy pšenice odhadujú poľnohospodári nad úrovňou minulého roka, ale aj nad hodnotou priemeru predošlých piatich rokov, čo je 5,13 tony z hektára,“ doplnil Peter Danko, riaditeľ odboru štatistiky poľnohospodárstva ŠÚ SR.

Očakávaná úroda jačmeňa v objeme takmer 666 tisíc ton, bude medziročne vyššia o 11 %. Túto skutočnosť podporila medziročne vyššia osiata plocha (o 4,7 %) aj očakávané vyššie výnosy na úrovni 5,01 tony z hektára.

Očakáva sa rovnako medziročne vyššia úroda aj pri ostatných hustosiatych obilninách – raž, ovos, tritikale najmä vďaka vyšším výnosom z hektára. V SR by sa malo zozbierať 49,2 tisíca ton raže. Medziročný rast +3,4 % je ovplyvnený nižšou osiatou plochou ako v roku 2019, ale vyššími hektárovými výnosmi. V roku 2020 sa očakáva úroda 37,2 tisíca ton ovsa (medziročne +16,6 %) a 39,6 tisíca ton tritikale (medziročne +14,1 %). Obe tieto plodiny podporili vyššie osiate plochy aj vyššie hektárové výnosy v porovnaní s rokom 2019.

Kukurica s nadpriemernými hektárovými výnosmi

Súčasne poľnohospodári očakávajú vyššiu celkovú úrodu druhej najpestovanejšej plodiny v SR, kukurice na zrno. Jej celková produkcia by mala dosiahnuť takmer 1,5 milióna ton, teda o 3,2 % viac ako v roku 2019 (nárast o 46,6 tis. ton). Kukurica na zrno bola zasiata v porovnaní s vlaňajškom na mierne nižšej výmere o 0,9 %. Očakáva sa však, že priemerná hektárová úroda kukurice na zrno dosiahne až 7,59 tony z hektára. To je v porovnaní s minulým rokom vyšší výnos o 3,5 %, teda o 0,26 tony z hektára. Takéto výnosy sú podľa predpokladov výrazne nad hodnotou priemeru predošlých päť rokov, ktorý je na úrovni 7,09 tony z hektára zozbieranej plochy.

Olejniny by mali vykázať vyššiu produkciu ako vlani

V porovnaní s minulým rokom očakávame vyššiu úrodu u všetkých druhov olejnín, a to repky olejky o 5,3 %, slnečnice o 17,5 % ako aj sóje o 13,8 %. Celkovo by mala SR vyprodukovať 440-tisíc ton repky, pri takmer totožnej osiatej výmere ako minulý rok, ale pri vyššom hektárovom výnose na úrovni 2,99 tony z hektára. Očakávané výnosy ale nedosahujú úroveň 5-ročného priemeru.

V prípade slnečnice je očakávaná úroda v hodnote takmer 151-tisíc ton výsledkom medziročne výrazne väčších osiatych plôch (o 9,3 %), ako aj mierne vyšších výnosov z hektára na úrovni 2,80 tony. Očakávané hektárové výnosy slnečnice v roku 2020 naznačujú prekročenie úrovne ich 5-ročného priemeru. „Slnečnica vlani vykázala najnižší objem produkcie za posledných 18 rokov, jej osiata plocha dlhodobo klesala. Tento rok sa pestuje na rozlohe 53,9 tisíca hektárov, čo je o 4,6 tis. hektára viac ako vlani,“ zdôraznil Peter Danko, riaditeľ odboru štatistiky poľnohospodárstva ŠÚ SR.

V prípade sóje je očakávaná úroda 133 tis. ton, čo je výsledkom rastu osiatych plôch v porovnaní s rokom 2019 (+8,4 %) ako aj nadpriemerných očakávaných výnosov 2,56 tony z hektára.

Výrazný pokles plôch zemiakov

Medziročný pokles úrody zemiakov o 9,2 % na objem produkcie 147,3 tisíca ton je výsledkom poklesu osiatej plochy na území SR. Celkovo sa zemiaky v aktuálnej sezóne pestujú na 6,4 tisíca hektárov, čo je o 22,0 % nižšia výmera ako vlani. Hektárové výnosy by mali byť však vyššie ako v roku 2019, a to 23,18 tony (nárast o 0,74 t/ha).

Cukrová repa technická bola zasiata na nižšej výmere o 2,8 %. Predpokladáme, že priemerná hektárová úroda sa oproti minulému roku zvýši o 4,3 t/ha a mal by dosiahnuť 61,97 tony z hektára. Z uvedeného dôvodu preto očakávame medziročne vyššiu celkovú úrodu o 4,2 % na úrovni 1,3 mil. ton.

Výmera hrachu siateho (jedlý a kŕmny spolu) oproti minulému roku výrazne narástla (o 40,6 %, t.j. o 2,8 tis. ha). Preto očakávame úrodu o 52,4 % vyššiu, SR by mala vyprodukovať v tomto roku 25,6 tis. ton hrachu. Úrodu podporí aj mierny nárast hektárovej produkcie tejto plodiny na 2,65 t/ha.

Odhad úrody vybraných poľnohospodárskych plodín realizuje ŠÚ SR trikrát ročne. Aktuálny odhad úrody poľnohospodárskych plodín k 15. augustu 2020 (zverejnený 27. augusta) je druhý v poradí tento rok, prvý odhad bol realizovaný k 20. júnu 2020 (zverejnený 2. júla). Tretí odhad k 15. septembru, bude zverejnený koncom septembra. Definitívne výsledky o úrode 2020 budú zverejnené v marci 2021.

Odhad sa realizoval výberovou metódou a úroda na celú osiatu plochu zisťovaných plodín sa dopočítala matematicko-štatistickými metódami. Očakávania úrody sú uvádzané ako odhad spolu s vymedzením miery presnosti možnej chyby vyjadrené v percentách a to: A = do 5 %; B = od 5,01 do 10,0 %; C = od 10,01 do 15,0 %; D = od 15,01 do 20,0 %; E = nad 20,0 %

Štatistický úrad SR 

(Zväčšenie tabuľky - klik na tabuľku)

odhad-urody-2020

 

 

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Mohlo by vás zaujímať

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov