Basf daxur

Basf systiva

Basf systiva

Piatok 19.júla 2024, meniny má Dušana, zajtra Ilja/Eliáš

USDA zverejnilo svoj júnový Odhad svetovej ponuky a dopytu po agrokomoditách (WASDE). Sumarizáciu pre svet a hlavných producentov vrátane medzimesačného porovnania pre sezónu 2024/25 prinášame v tabuľkách.

Dôležité informácie z aktuálneho reportu

Ročník 2024/25

Pšenica

 • Pokles odhadu svetovej produkcie medzimesačne o 7,4 mil. ton na 790,8 mil. ton.
 • Svetová spotreba pšenice bola medzimesačne znížená o 4,3 mil. ton na 798 mil. ton.
 • Koncoročníkové zásoby vo svete medzimesačne nižšie o 1,3 mil. ton na 252,3 mil. ton. Súčasne bol mierne navýšený odhad úvodných zásob v ročníku.
 • Odhad produkcie pre EÚ medzimesačne klesol o 1,5 mil. ton na 130,5 mil. ton.
 • Produkcia Ruska 83 mil. ton, čo je o 5 mil. ton menej ako pred mesiacom a produkcia Ukrajiny 19,5 mil. ton (medzimesačne menej o 1,5 mil. ton).
 • Mierne navýšený odhad produkcie v USA

Kukurica

 • Odhad svetovej produkcie na 1220,5 mil. ton, čo je o 0,6 mil. ton viac ako pres mesiacom.
 • Produkcia USA ostala medzimesačne bez zmeny na 377,5 mil. ton. Odhad založený na zberovej ploche 82,5 mil. akrov a plošnom priemernom výnose 181 bušelov na aker
 • Odhad produkcie pre EÚ bez zmeny na 64,8 mil. ton.
 • Odhad produkcie Brazílie na 127 mil. ton a odhad Argentíny na 51 mil. ton. Rovnako pre obidve krajiny bez medzimesačnej zmeny.
 • Ukrajinská produkcia medzimesačne navýšená o 0,7 mil. ton na 27,7 mil. ton a exporty medzimesačne vyššie o 0,5 mil. ton na 24,5 mil. ton.

Sója

 • Odhad svetovej produkcie sóje ostal bez medzimesačnej zmeny na 422,3 mil. ton.
 • Odhad produkcie v EÚ bez zmeny na 3,1 mil. ton.
 • Odhad produkcie USA rovnaký ako v máji na 121,1 mil. ton. Odhad vychádza zo zberovej plochy 85,6 mil. akrov a plošného výnosu 52 bušelov na aker. Koncoročníkové zásoby sóje v USA medzimesačne vzrástli o 0,3 mil. ton na 12,4 mil. ton po tom, čo bol navýšený odhad úvodných zásob v ročníku (resp. navýšený odhad koncoročníkových zásob 2023/24)
 • Odhad produkcie Brazílie medzimesačne nezmenený na 169 mil. ton. Odhad produkcie Argentíny ostal na 51 mil. ton.

Repka

 • Medzimesačný pokles odhadu svetovej produkcie repky o 1,2 mil. ton na 87,1 mil. ton.
 • Bilancia EÚ: Nižšia domáca produkcia medzimesačne o 0,25 mil. ton na úrovni 18,75 mil. ton a nižšie očakávané exporty o 0,3 mil. ton na 6,3 mil. ton
 • Odhadované koncoročníkové svetové zásoby na 7,5 mil. ton, čo je o 0,3 mil. ton menej ako pred mesiacom.
 • Zásoby v EÚ na konci ročníka 2024/25 sa odhadujú na 1,52 mil. ton, čo je o 120 tis. ton menej v porovnaní s výhľadom spred mesiaca.

Slnečnica

 • Odhad svetovej produkcie slnečnice ostal medzimesačne bez zmeny 55,4 mil. ton.
 • Odhad produkcie EÚ medzimesačne nezmenený na 10,9 mil. ton, rovnako bez zmeny odhad produkcie v regióne Čierneho mora.

Hlavné zmeny v rámci bilancie ročníka 2023/24:

Pšenica

 • Ruské exporty navýšené medzimesačne o 0,5 mil. ton na rekordných 54 mil. ton.
 • Svetová produkcia pšenice medzimesačne znížená o 0,1 mil. ton na 787,6 mil. ton.

Kukurica

 • Odhad produkcie Brazílie medzimesačne bez zmeny na 122 mil. ton a odhad produkcie Argentíny rovnako bez zmeny na 53 mil. ton.
 • Celková svetová produkcia kukurice ostala medzimesačne bez zmeny na 1228,1 mil. ton.

Sója

 • Odhad produkcie Brazílie znížený medzimesačne o 1 mil. ton na 153 mil. ton, kým odhad produkcie Argentíny ostal bez medzimesačnej zmeny na 50 mil. ton.
 • Svetová produkcia sóje medzimesačne znížená o 1 mil. ton na 395,9 mil. ton.

 

Pšenica – produkcia 2024/25 (v mil. ton)

Región

Máj 2024

Jún 2024

Medzimesačná zmena

Svet

798,2

790,8

-7,4

132,0

130,5

-1,5

Rusko

88,0

83,0

-5,0

Ukrajina

21,0

19,5

-1,5

Čína

140,0

140,0

0

USA

50,6

51,0

+0,4

Kanada

34,0

34,0

0

Austrália

29,0

29,0

0

India

114,0

114,0

0

Kukurica – produkcia 2024/25 (v mil. ton)

Región

Máj 2024

Jún 2024

Medzimesačná zmena

Svet

1219,9

1220,5

+0,6

USA

377,5

377,5

0

Brazília

127,0

127,0

0

Argentína

51,0

51,0

0

Čína

292,0

292,0

0

64,8

64,8

0

Ukrajina

27,0

27,7

+0,7

 

Olejniny – svetová produkcia 2024/25 (v mil. ton)

Región

Máj 2024

Jún 2024

Medzimesačná zmena

Svet

687,1

685,8

-1,3

 

Sója – produkcia 2024/25 (v mil. ton)

Región

Máj 2024

Jún 2024

Medzimesačná zmena

Svet

422,3

422,3

0

USA

121,1

121,1

0

Brazília

169,0

169,0

0

Argentína

51,0

51,0

0

Čína

20,7

20,7

0

3,1

3,1

0

 

Repka– produkcia 2024/25 (v mil. ton)

Región

Apríl 2024

Jún 2024

Medzimesačná zmena

Svet

88,3

87,1

-1,2

19,0

18,8

-0,2

Kanada

19,6

19,6

0

India a Čína spolu

27,7

27,7

0

Ostatní (UKR, AUS,USA a ďalší)

22,0

21,0

-1,0

 

Slnečnica – produkcia 2024/25 (v mil. ton)

Región

Máj 2024

Jún 2024

Medzimesačná zmena

Svet

55,4

55,4

0

10,9

10,9

0

Ukrajina

14,7

14,7

0

Rusko

17,0

17,0

0

 

Koncoročníkové zásoby – svet 2024/25 (v mil. ton)

Komodita

Máj 2024

Jún 2024

Medzimesačná zmena

Pšenica

253,6

252,3

-1,3

Kukurica

312,3

310,8

-1,5

Sója

128,5

127,9

-0,6

Repka

7,8

7,5

-0,3

Slnečnica

2,5

2,5

0

 

Bilancia repka EÚ 2024/25 (v mil. ton)

REPKA - EÚ

Máj 2024

Jún 2024

Medzimesačná zmena

Produkcia

19,0

18,8

-0,2

Importy

6,6

6,3

-0,3

Domáca spotreba

25,2

24,8

-0,4

Koncoročníkové zásoby

1,67

1,52

-0,15

 

Bilancia kukurice a sóje v USA 2024/25 (v mil. ton):

Kukurica - USA

Máj 2024

Jún 2024

Medzimesačná zmena

Produkcia

377,5

377,5

0

Exporty

55,9

55,9

0

Koncoročníkové zásoby

53,4

53,4

0

Sója

Máj 2024

Jún 2024

Medzimesačná zmena

Produkcia

121,1

121,1

0

Exporty

49,7

49,7

0

Koncoročníkové zásoby

12,1

12,4

+0,3

 

David Karkulín, AGROBIZNIS

 

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov