Limagrain repky

Pondelok 20.mája 2024, meniny má Bernard, zajtra Zina

USDA zverejnilo svoj novembrový Odhad svetovej ponuky a dopytu po agrokomoditách (WASDE). Sumarizáciu pre svet a hlavných producentov vrátane medzimesačného porovnania pre sezónu 2023/24 prinášame v tabuľkách.

Dôležité informácie z aktuálneho reportu

Ročník 2023/24

Pšenica

 • Medzimesačný pokles odhadu svetovej produkcie o 1,4 mil. ton na 782,0 mil. ton. Pokles produkcie v Indii, rast v Rusku a EÚ. Ruská úroda navýšená o 5 mil. ton na 90 mil. ton, čo je aktuálne už viac-menej v súlade s odhadom analytikov SovEconu (91,4 mil. ton).
 • Svetová spotreba pšenice ostala medzimesačne bez zmeny na 792,8 mil. ton.
 • Odhad exportov Ukrajiny navýšený o 1 mil. ton na 12 mil. ton.

Kukurica

 • Rast odhadu svetovej produkcie na 1220,8 mil. ton Vyššia produkcia v USA, EÚ, v Rusku a na Ukrajine.
 • Rekordná produkcia v USA kvôli nárastu plošného výnosu zo 173,0 bušelov (10,85 t/ha) na aker na 174,9 bpa (10,97 t/ha). Pri nezmenenom odhade zberovej plochy 87,1 mil. akrov to znamená produkciu 387 mil. ton (+4,3 mil. ton oproti októbru). Nárast odhadu importov o 1,3 mil. ton na 52,7 mil. ton a nárast koncoročníkových zásob o 1,2 mil. ton na 54,8 mil. ton.
 • Nárast odhadu produkcie pre EÚ o 0,1 mil. ton na 59,8 mil. ton.
 • Bilancia Ukrajiny: Navýšený odhad produkcie medzimesačne o 1,5 mil. ton na 29,5 mil. ton a nárast odhadu exportov o 0,5 mil. ton na 20 mil. ton.
 • Nárast odhadu produkcie Ruska o 1,6 mil. ton na 16 mil. ton.
 • Bez zmien odhad produkcie Brazílie (163 mil. ton) a Argentíny (48 mil. ton).

Sója

 • Nárast odhadu svetovej produkcie sóje o 0,9 mil. ton na 400,4 mil. ton.
 • Nárast odhadu produkcie pre USA z titulu medzimesačného nárastu hektárového výnosu a to o 0,7 mil. ton na 112,4 mil. ton. Priemerný očakávaný plošný výnos v krajine vzrástol o 0,3 bušelov na aker na 49,9 bušelov na aker (3,35 t/ha).
 • Koncororočníkové zásoby sóje v USA medzimesačne vzrástli o 0,7 mil. ton na 6,7 mil. ton. Odhad importov ostal bez zmeny na 47,8 mil. ton.

Repka

 • Medzimesačný nárast odhadu svetovej produkcie repky o 0,6 mil. ton na 85,6 mil. ton z dôvodu nárastu odhadu produkcie repky v EÚ o 0,1 mil. ton na 20,1 mil. a v ostatných krajinách (hlavne na Ukrajine) o 0,5 mil. ton.
 • Pokles odhadu importov repky do EÚ medzimesačne o 0,1 mil. ton na 5,1 mil. ton.
 • Odhadované koncoročníkové svetové zásoby navýšené medzimesačne o 0,3 mil. ton na 6,5 mil. ton. Zásoby v EÚ na konci ročníka 2023/24 sa odhadujú na 1,38 mil. ton, čo je o 0,02 mil. ton viac ako pred mesiacom.

 

Slnečnica:

 • Medzimesačný nárast odhadu svetovej produkcie slnečnice o 0,6 mil. ton na 57 mil. ton.
 • Nárast odhadu produkcie Ukrajiny o 0,5 mil. ton na 14,5 mil. ton.

 

Pšenica – produkcia 2023/24 (v mil. ton)

Región

Október 2023

November 2023

Medzimesačná zmena

Svet

783,4

782,0

-3,9

134,0

134,3

+0,3

Rusko

85,0

90,0

+5,0

Ukrajina

22,5

22,5

0

Čína

137,0

137,0

0

USA

49,3

49,3

0

Kanada

31,0

31,0

0

Austrália

24,5

24,5

0

India

113,5

110,6

-2,9

Kukurica – produkcia 2023/24 (v mil. ton)

Región

Október 2023

November 2023

Medzimesačná zmena

Svet

1214,5

1220,8

+6,3

USA

382,7

387,0

+4,3

Brazília

129,0

129,0

0

Argentína

55,0

55,0

0

Čína

277,0

277,0

0

59,7

59,8

+0,1

Ukrajina

28,0

29,5

+1,5

 

Olejniny – svetová produkcia 2023/24 (v mil. ton)

Región

Október 2023

November 2023

Medzimesačná zmena

Svet

659,4

661,5

+2,1

 

Sója – produkcia 2023/24 (v mil. ton)

Región

Október 2023

November 2023

Medzimesačná zmena

Svet

399,5

400,4

+0,9

USA

111,7

112,4

+0,7

Brazília

163,0

163,0

0

Argentína

48,0

48,0

0

Čína

20,5

20,5

0

3,1

3,1

0

 

Repka– produkcia 2023/24 (v mil. ton)

Región

Október 2023

November 2023

Medzimesačná zmena

Svet

85,0

85,6

+0,6

20,0

20,1

+0,1

Kanada

17,8

17,8

0

India a Čína spolu

27,1

27,1

0

Ostatní (UKR, AUS,USA a ďalší)

20,1

20,6

+0,5

 

Slnečnica – produkcia 2023/24 (v mil. ton)

Región

Október 2023

November 2023

Medzimesačná zmena

Svet

56,4

57,0

+0,6

10,7

10,7

0

Ukrajina

14,0

14,5

+0,5

Rusko

17,5

17,5

0

 

Koncoročníkové zásoby – svet (v mil. ton)

Komodita

Október 2023

November 2023

Medzimesačná zmena

Pšenica

258,1

258,7

+0,6

Kukurica

312,4

315,0

+2,6

Sója

115,6

114,5

-1,1

Repka

6,2

6,5

+0,3

Slnečnica

3,9

4,1

+0,2

 

Bilancia repka EÚ (v mil. ton)

REPKA - EÚ

Október 2023

November 2023

Medzimesačná zmena

Produkcia

20,0

20,1

+0,1

Importy

5,2

5,1

-0,1

Domáca spotreba

25,2

25,2

0

Koncoročníkové zásoby

1,36

1,38

+0,02

 

Bilancia kukurice a sóje v USA (v mil. ton):

Kukurica - USA

Október 2023

November 2023

Medzimesačná zmena

Produkcia

382,7

387,0

+4,3

Exporty

51,4

52,7

+1,3

Koncoročníkové zásoby

53,6

54,8

+1,2

Sója

Október 2023

November 2023

Medzimesačná zmena

Produkcia

111,7

112,4

+0,7

Exporty

47,8

47,8

0

Koncoročníkové zásoby

6,0

6,7

+0,7

 

David Karkulín

 

agropoistenie

deň pola

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov