Limagrain repky

Štvrtok 13.júna 2024, meniny má Anton, zajtra Vasil

L. Debnárová

Celá Spoločná poľnohospodárska politika EÚ je tentoraz akási „pribrzdená“, pardon – oneskorená. Nielenže sa nestihla dokončiť na európskej úrovni do roku 2021, odkedy sa mala začať uplatňovať, ale aj národný strategický plán sme dokopávali do brány v čase, keď sa už pískal koniec.

Napokon aj vykonávacie nariadenia vláda Slovenskej republiky prijímala v hodine dvanástej a usmernenia k nim sa publikovali prakticky už v rozbehnutej poľnohospodárskej sezóne... Nehovoriac o tom, že ešte stále sa v nich vykonávajú zmeny, takpovediac „za pochodu“.

Nechcem teraz hodnotiť rýchlosť, ani kvalitu práce štátnych úradníkov. No už sa objavujú prvé hodnotenia zavedených opatrení, predovšetkým biopásov, ktoré podľa údajov realizuje vyše polovica podnikov na Slovensku. Názory poľnohospodárov sú rôzne - pozitívne, aj negatívne. Ako sme si ich teda nastavili a ako ich zvládame?

biopás v obilí

 

Biopásy mali za cieľ dotvoriť obraz krajiny, predeliť veľké lány, poskytnúť opeľovačom kvetinovú pastvu v „púšťach“ a poľnej zveri úkryt a koridory pre pohyb. Úspešnosť v dosiahnutí týchto cieľov je však rôzna. Bohužiaľ, až pričasto sme svedkami vysokou burinou zarastených kusov pozemkov, na ktoré sa ani ich vlastníci nemôžu s úľubou pozerať. Hospodári hromžia, že nesmú porasty ani chemicky ošetriť, ani skosiť pred udaným termínom. Nariadenia im pritom jasne ukladajú povinnosť udržiavať aj tento porast v takom stave, aby sa nerozširovali semená nežiaducich rastlín.

Je však naozaj potrebné hlásiť to platobnej agentúre ako „vyššiu moc“ s doložením fotografií, ak skúsený hospodár uzná, že zelenú húštinu rôznych druhov burín treba zložiť k zemi ešte pred stanoveným koncom júla? Obvykle sa inštitút „vyššej moci“ uplatňuje len v prípadoch nepredvídateľných okolností – teda tam, kde je svetská moc bezmocná. Možno by tvorcom pravidiel padlo na úžitok zopakovať si vedomosti z biológie rastlín, zvierat i hmyzu. Poľnohospodárstvo je totiž sektor, ktorý pracuje so živou hmotou a tá sa, ako vieme, mení v čase. Alebo chceme aj prírode stanoviť nové pravidlá?

biopas detail

 

Na poslednú chvíľu upravené usmernenie k Nariadeniu vlády 436/2022 pridáva slovenským poľnohospodárom ďalšiu zbytočnú administratívnu povinnosť. Možno by bolo vhodné sa najskôr spoločne prakticky zamyslieť a dohodnúť. Skôr ako si zbytočne zanešvárime ornú pôdu semenami burín, na ktoré bude treba neskôr použiť ešte väčšie množstvá herbicídov.

Aby sme opäť nemuseli nadávať na Brusel, vládu a ministerských, ktorí si určite neželajú, aby sme pestovali radšej „zelinu ako zeleninu“.

 

Lada Debnárová, august 2023

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov