Štvrtok 22.februára 2024, meniny má Etela, zajtra Roman/Romana

V rámci každoročného stretnutia Valného zhromaždenia národných koordinátorov pre manažment živočíšnych genetických zdrojov sme sa po 10 rokoch znova vrátili do Francúzska - krajiny hovädzieho dobytka. V roku 2013 sme na tomto mieste písali o kombinovanom plemene rouge des prés, ktoré sa z dôvodu slabšej konkurencieschopnosti dostalo do problémov. Na okraj záujmu chovateľov sa však v minulosti dostali aj ďalšie plemená.

Podobne ako na Slovensku, aj vo Francúzsku prišlo prvé znižovanie početných stavov hovädzieho dobytka s nástupom mechanizácie v poľnohospodárstve. Zvieratá už neboli potrebné pre prácu na poli. Neskôr sa k tomuto tlaku pridalo preferovanie špecializovaných plemien na úkor kombinovaných. Francúzska národná legislatíva bola totiž od polovice 50. rokov minulého storočia v šľachtení zameraná na niekoľko mliekových a mäsových plemien s cieľom zabezpečiť dostatok potravy pre obyvateľstvo.

Ohrozené plemená dobytka

V súčasnosti sa tak vo Francúzsku chová 14 plemien mäsového dobytka, avšak približne 64 % zvierat mäsových plemien patrí plemenám charolais a limousine. Podobná situácia je pri mliekovom dobytku, kde napriek 17 chovaným plemenám 79 % zvierat pripadá na plemená holštajn a montbéliarde. Viaceré plemená, ktoré vznikli v jednotlivých regiónoch Francúzska sa tak stali ohrozenými. Úsilie o ochranu týchto plemien trvá viac než 40 rokov a v roku 2008 bola založená v spolupráci s Institut de l`Elevage (IDELE) federácia pre ohrozené plemená „Organisme de Sélection au service des Races Bovines Locales à Petits Effectifs“ (OS RBLPE). Cieľom federácie je získavanie a zabezpečenie zdieľania informácií o plemenných zvieratách medzi chovateľmi, poskytovanie podpory pri manažmente chovu, sledovanie úrovní inbrídingu a kontrola plemenitby s cieľom zachovania genetickej rozmanitosti. Samozrejmosťou je prezentovanie lokálnych plemien na regionálnych aj celonárodných výstavách hospodárskych zvierat. Dôležitou časťou ochrany je aj hľadanie nových možností valorizácie plemien, medzi ktoré možno zaradiť prideľovanie obchodných značiek spojených s konkrétnymi plemenami (napr. mliečne produkty plemena froment du Léon alebo mäsa plemena mirandaise).

Tradičná farma

Opísané vlastnosti nám potvrdil chovateľ Bernard, ktorý nás spolu so svojou manželkou a synom privítal na svojej rodinnej farme Elevage Laforest, v obci Nervieux. Rodina hospodári na 116 hektároch, pričom väčšinu výmery tvoria pasienky. Neuplatňujú organické poľnohospodárstvo – Bernard nám vysvetlil, že jeho hospodárenie je tradičné (napr. nepoužíva umelé hnojivá). Pôvodne sa venoval chovu plemena charolais, nadšenie a príťažlivosť lokálnych plemien ho však priviedli k plemenám ferrandaise a salers. V súčasnosti sa tak okrem iných druhov hospodárskych zvierat stará o dve stáda – 50 kráv ferrandaise a 50 kráv salers. Hoci mal na začiatku obavy z práce s rohatými zvieratami, v súčasnosti by ich chov nemenil. Počas letnej sezóny sú zvieratá na pastve, v zimnom období sú ustajnené v maštali s priväzovaním (kvôli bezpečnosti zvierat a chovateľa). V zime využíva vlastné seno a siláž. Keďže je ferrandaise hodnotené ako ohrozené plemeno, poberá na zvieratá dotáciu vo výške 200 EUR/VDJ, ktorá je ekvivalentom dotácie pre ohrozené druhy na Slovensku.

 

Celý text nájdete v novembrovom vydaní Slovenského CHOVu na s.10-11.

Časopis Slovenský CHOV si môžete predplatiť tu.

Ing. Ján Tomka, PhD.

NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Snímky: autor

Titulná snímka: Rohaté zvieratá sú pre chovateľa Bernarda príťažlivejšie. 

20230827 132143

 

20230827 141803

 

20230827 142624

 

20230827 143136

 

naj agromanažér 2023

Chovmat banner

agropoistenie

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov