Basf daxur

Basf systiva

Basf systiva

Piatok 19.júla 2024, meniny má Dušana, zajtra Ilja/Eliáš

Prvé odhady naznačujú medziročný pokles úrody hustosiatych obilnín o viac ako 14 %. Hektárové výnosy skoro všetkých obilnín však prevýšia ich 5-ročné priemery.

Očakávaná celková úroda hustosiatych obilnín na úrovni 2,7 mil. ton by mala byť v porovnaní s minuloročnou definitívnou úrodou o takmer 460-tisíc ton nižšia. Na medziročnom poklese nad 14 % sa podieľalo najmä významné zníženie pestovateľskej výmery pšenice.

Celková osiata plocha hustosiatych obilnín bola 506,9 tis. ha, čo je o 43 tis. ha menej ako vlani. Medziročný pokles osiatych plôch je na úrovni 7,8 %. Rovnako tak úroda repky olejnej by mala medziročne poklesnúť o 22 %. Zozbierať by sa jej malo takmer 420 tisíc ton, pri očakávanom výnose 2,95 tony z hektára. Vyplýva to z prvého odhadu úrody, ktorý na základe informácií zozbieraných k 20. júnu 2024 spracoval Štatistický úrad SR.

Priaznivé počasie minulý rok podporilo úrodnosť a výnosy z hektára všetkých obilnín tak významne prekročili priemery posledných piatich rokov. Teplé jarné počasie aj tento rok síce umožnilo skoršie dozrievanie obilnín aj repky, ale intenzívne zrážky a striedanie teplôt pred tohtoročnou žatvou môžu nakoniec ovplyvniť celkovú úrodu. Aj keď poľnohospodári očakávajú medziročný pokles úrody, výnosy z hektára by pri odhadovaných plodinách s výnimkou jačmeňa a repky mali prekročiť priemery za posledných 5 rokov1).

Graf Prvý odhad úrody 2024 výnosy z hektára page 0001

 

Pokles pestovateľských výmer pšenice

Najčastejšie pestovaná obilnina na Slovensku pšenica, ktorá tvorí viac ako dve tretiny plôch hustosiatych obilnín, sa v tomto roku pestuje na ploche 349 tis. hektárov. Ide o výrazný pokles výmery v porovnaní s minulým rokom (takmer o 14 %). Priemerný hektárový výnos by mal dosiahnuť 5,65 tony pšenice z hektára, čo je menej ako v roku 2023, kedy výnosy dosiahli úroveň 6,12 ton z hektára. Je to však o 4,8 % vyšší výnos, ako je 5-ročný priemer1). Celková úroda pšenice by tak mala atakovať takmer 2 mil. ton.

Celková úroda druhej najpestovanejšej hustosiatej obilniny, jačmeňa, by mala dosiahnuť 637 tis. ton, čo je o 5,6 % viac než vlani. Bude to dôsledok medziročne väčšej osiatej plochy (výmera je vyššia o takmer 12 %). Priemerná očakávaná produkcia 5 ton z hektára jačmeňa je o 0,3 tony nižšia ako vlaňajšia úroveň a súčasne je približne na úrovni 5-ročného priemeru.

V prípade očakávaných výnosov ide o prvý odhad, ktorý sa bude spresňovať podľa vývoja klimatických podmienok v ďalších odhadoch.

Výrazne viacej sa urodí aj ovsa a tritikale

Vyššie úrody sa očakávajú pri ovse a tritikale. Úroda ovsa by v tomto roku mohla dosiahnuť 35,4 tis. ton, čo je o 74 % viac ako v minulom roku. Výrazný nárast úrody je zapríčinený nárastom osiatych plôch o takmer 21 % na tohtoročnú úroveň 12,2 tis. ha so súčasným nárastom hektárového výnosu, ktorý očakávame na úrovni 2,9 ton z hektára. Ide o výnos, ktorý je vyšší ako vlaňajšia hodnota, súčasne je vyšší ako 5-ročný priemer1).

Podobný nárast očakávame aj pri tritikale, ktorého výmera medziročne porastie o takmer 20% na úroveň 10,3 tis. ha. Celková produkcia tejto obilniny by mala dosiahnuť úroveň 42,9 tis. ton, čo je medziročný nárast o 44 %. Tento nárast produkcie je teda výsledkom zvýšenia osiatej výmery a rovnako tak nárastu výnosov z hektára, ktorý prevýši vlaňajšiu úroveň ako aj 5-ročný priemer a dosiahne úroveň 4,17 ton z hektára.

Osevná plocha raže sa medziročne výrazne znížila z 11,8 tis. na 8,3 tis. hektárov. Jej úroda by mala dosiahnuť 32,7 tis. ton, čo predstavuje 93 % hodnoty vlaňajšej produkcie. Očakávaný výnos 3,94 ton z hektára je však vyšší v porovnaní s minulým rokom, ale aj s 5-ročným priemerom1).

Očakávaná celková úroda repky olejky (ozimná a jarná spolu) na úrovni 420 tis. ton predstavuje 78 % úrovne produkcie z minulého roka, čo je dôsledok mierneho poklesu osevných plôch (o 4 %), ale najmä nižšieho hektárového výnosu 2,95 tony z hektára (medziročne menej o 18 %). Súčasne je to o 0,2 tony z hektára menej ako bol priemer posledných 5 rokov1).

 

Tlačová správa ŠÚ SR

 

 

 

 

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov