Basf Belanty

Basf Belanty

Basf belanty

Štvrtok 29.februára 2024, meniny má Radomír, zajtra Albín

Nemecko: Pestovanie a používanie liečivých rastlín by malo farmárom v oblasti Porýnia ponúknuť nové možnosti príjmu. Prebiehajú prvé kultivačné pokusy so šafranom planým a kapucínkou väčšou. Bylinky, liečivé a medicínske rastliny sú považované za významné zdroje farmaceuticky využiteľných látok vo fytofarmaceutikách. Zároveň sa o nich hovorí, že majú vysoký potenciál pridanej hodnoty v poľnohospodárstve, kozmetickom a potravinárskom priemysle. Podľa Fraunhoferovho inštitútu v Nemecku (výskumný ústav) sa však v súčasnosti približne 90 % liečivých rastlín požadovaných v Nemecku dováža a veľká časť suroviny pochádza aj z divokých zberov.

Či by pestovanie liečivých, aromatických a medicínskych rastlín mohlo byť potenciálnou oblasťou podnikania pre poľnohospodárske podniky, je predmetom výskumného projektu v Rhenish Revier. To zahŕňa prieskum, ktoré alternatívne plodiny sú dostupné na miestnej pôde a ktoré sú ekonomicky atraktívne. Pôvodná ťažobná oblasť hnedého uhlia sa chce postupne prebojovať do modelového regiónu v oblasti bioekonomiky a otvárať nové hodnotové reťazce pre lokálnych producentov

Prvé pokusy so šafranom planým (požlt) a kapucínkou väčšou

Poľnohospodári z Porýnia tento rok na svojich poliach testovali ich pestovanie. Tieto dve rastliny sú perspektívne: kyseliny olejové obsiahnuté v semenách bodliaka sú zaujímavé pre použitie v chemickom priemysle a vlákna zo stoniek sa používajú v obalovom a papierenskom priemysle. Kapucínka väčšia, známa ako záhradná rastlina, poskytuje zložky, ktoré by mohli byť zaujímavé pre medicínu a kozmetiku.

„Olejové kyseliny obsiahnuté v semenách bodliaka sú zaujímavé pre použitie v chemickom priemysle, zatiaľ čo vlákna zo stoniek sa používajú v obalovom a papierenskom priemysle.“

Pestovanie na poli bolo vedecky sledované, aby sa zlepšilo pestovanie a čas zberu s ohľadom na obsahové látky a využitie čo najväčšieho počtu častí rastliny. Úroda sa teraz ďalej skúma a skúma sa, aké možnosti využitia sú konkrétne dostupné pre daný región. Cieľom je vybudovať nové, regionálne hodnotové reťazce od poľnohospodárstva až po regionálne spoločnosti, ktoré zušľachťujú suroviny. Pestovanie takýchto kvitnúcich rastlín môže prispieť aj k vyššej diverzite hmyzu na poli.

Prispôsobte kultiváciu optimálnym účinným látkam

Rastliny sa pestujú v rámci inovačného laboratória CircularPhytoRevier, projektu inovačného klastra BioeconomyRevier financovaného Federálnym ministerstvom školstva a výskumu (Bundesministerium für Bildung und Forschung - BMBF). Zameriava sa na šľachtenie rastlín s optimalizovaným výnosom, vývoj nových a výkonných pestovateľských a zberových technológií, ako aj efektívnu extrakciu a poskytovanie zmesí účinných látok zo suroviny. Cieľom projektu je aj zvýšenie obsahu účinných látok prostredníctvom biologického, chemického a fyzického stresu.

Od hnedého uhlia po oblasť biohospodárstva

„Rheinische Revier“ je najväčšia oblasť ťažby hnedého uhlia v Európe. Teraz tu má nastať štrukturálna zmena: Bio-založené, udržateľné inovácie majú zabezpečiť nové, regionálne hodnotové reťazce a obchodné modely a urobiť z tejto oblasti modelový región pre biohospodárstvo. Iniciatíva Bioeconomy Revier spolupracuje so zainteresovanými stranami z regiónu na vývoji prístupov na prenos vedeckých poznatkov do komerčnej praxe. Poľnohospodári z okresu Düren, vedci z Inštitútu rastlinných vied vo Výskumnom centre Jülich a Fraunhofer Institute Umsicht a IME sa zúčastňujú pilotných projektov koordinovaných BioökonomieRevier.

 

Z topagrar preložila a upravila Ing. Martina Gondeková, NPPC-VÚŽV

Snímky: BioökonomieREVIER Innovationslabor

naj agromanažér 2023

Chovmat banner

agropoistenie

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov