Basf daxur

Basf systiva

Basf systiva

Streda 24.júla 2024, meniny má Vladimír, zajtra Jakub

Chovatelia dojníc sú veľmi zvedaví, čo prinesie rok 2015 – rok spojený so zrušením regulácie

 

výroby mlieka v EÚ prostredníctvom mliečnych kvót.

Možný vývoj cien a nákladov

Na túto tému sa hodne diskutuje pri stretnutiach chovateľov a na odborných fórach.

Odhadnúť cenový vývoj pri mlieku nie je jednoduché. Analytický tím AGROMAGAZÍNu robí a v ročenke AGROBIZNIS pravidelne publikuje cenové prognózy na najbližší rok a tieto aj vyhodnocuje. Podľa nich by priemerná cena mlieka v roku 2015 mohla oscilovať okolo 0,29 eur/kg. V niektorých nákladových položkách chovu dojníc analytici očakávajú pokles (kŕmne zmesi, nafta, doprava). Pri niektorých nepredpokladajú zmeny a mierny nárast očakávajú pri nákladoch práce (pokračovanie trendu z druhej polovice roka 2014). Zohľadnením týchto východísk a štruktúry nákladov v chove dojníc (Michaličková a kol., 2014) očakávame v roku 2015 pokles nákladov na kŕmny deň o 4 % oproti roku 2013. Tento pokles tak nedokáže kompenzovať pokles realizačných cien mlieka (odhad o 11 % oproti roku 2013). Sčasti túto predpokladanú negatívnu skutočnosť budú kompenzovať podpory na VDJ. Ďalšie možnosti vidíme v hľadaní rezerv v jednotlivých chovoch.

Produkčné minimá podľa plemien

Na základe odhadu vývoja produkčných nákladov a realizačných cien možno odporučiť hranice pre požadovanú mliekovú úžitkovosť na dosiahnutie nulovej rentability. Pri variante bez podpôr na VDJ to pri prognózovanej priemernej cene mlieka 0,29 eur a priemerných nákladoch (bez odpisov DM) na kŕmny deň 7,00 eur (holštajnské plemeno), 5,80 eur (slovenské strakaté plemeno) a 4,70 eur (pinzgauské plemeno) znamená produkciu 9 250 kg mlieka ročne od holštajnských kráv, 7 665 kg od slovenských strakatých kráv a 5 920 kg od pinzgauských dojníc. Po zohľadnení podpory na VDJ (250 eur) to činí 8 350 kg (plemeno H), 6 760 kg (plemeno S) a 5 130 kg (plemeno P).

Ing. Ján Huba, CSc.

Ing. David Karkulín, PhD.

NPPC – VÚŽV Nitra

Agromagazín

Tab. 1 Požadovaný predaj mlieka na dojnicu a deň podľa ceny mlieka (riadky) a nákladov na 1 KD (stĺpce).

 

5,6

5,8

6,0

6,2

6,4

6,6

6,8

7,0

7,2

7,4

0,26

18,90

19,67

20,44

21,21

21,98

22,75

23,52

24,29

25,06

25,83

0,27

18,20

18,94

19,69

20,43

21,17

21,91

22,65

23,39

24,13

24,87

0,28

17,55

18,27

18,98

19,70

20,41

21,13

21,84

22,55

23,27

23,98

0,29

16,95

17,64

18,33

19,02

19,71

20,40

21,09

21,78

22,47

23,19

0,30

16,38

17,05

17,72

18,38

19,05

19,72

20,38

21,05

21,75

22,38

0,31

15,86

16,50

17,15

17,79

18,44

19,08

19,73

20,37

21,02

21,66

0,32

15,36

15,98

16,61

17,23

17,86

18,48

19,11

19,73

20,38

20,94

 

Tab. 2 Požadovaný predaj mlieka na dojnicu a deň podľa ceny mlieka (riadky) a nákladov na 1 KD (stĺpce) pri podpore 370 € / VDJ.

 

5,6

5,8

6,0

6,2

6,4

6,6

6,8

7,0

7,2

7,4

0,26

17,64

18,41

19,18

19,95

20,72

21,49

22,26

23,02

23,79

24,56

0,27

16,99

17,73

18,47

19,21

19,95

20,69

21,43

22,17

22,91

23,65

0,28

16,38

17,09

17,81

18,52

19,24

19,95

20,67

21,38

22,09

22,81

0,29

15,81

16,50

17,19

17,88

18,57

19,26

19,95

20,64

21,33

22,02

0,30

15,29

15,95

16,62

17,29

17,95

18,62

19,29

19,95

20,62

21,29

0,31

14,79

15,44

16,08

16,73

17,38

18,02

18,67

19,31

19,96

20,60

0,32

14,33

14,96

15,58

16,21

16,83

17,46

18,08

18,71

19,33

19,96

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Mohlo by vás zaujímať

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov