Basf daxur

Basf systiva

Basf systiva

Streda 24.júla 2024, meniny má Vladimír, zajtra Jakub

Biologický potenciál mäsovej kravy je porodiť a odchovať do veku 7 mesiacov (trvanie laktácie) jedno teliatko za rok. Pri jednoduchej reprodukcii stáda a minimálnych úhynoch možno od 100 kráv predať maximálne 80 teliat za rok.

Náklady na chov mäsovej kravy predstavujú podľa publikovaných výsledkov VÚEPP (rok 2019) 1 346 eur. V roku 2020 bola priemerná tržba za predané odstavené teľa 561 eur. Pri dosiahnutí biologického potenciálu je tak reálna tržba 561 x 0,8 čiže 449 eur na kravu. Strata v tomto prípade (pri plnom využití biologických možností reprodukcie) predstavuje 897 eur na kravu ročne.

Uvedené čísla jednoznačne dokazujú, že pri daných trhových cenách v našich podmienkach nie je možný chov mäsových kráv bez podpôr. Rast početnosti tejto populácie bol daný požiadavkou na minimálne zaťaženie TTP dobytčími jednotkami. Takýto predpoklad rastu (splniť podmienky platby na plochu) nie je dlhodobo udržateľný. Dôvodom je strata konkurencieschopnosti oproti krajinám, kde si chovatelia môžu dovoliť investovať do genofondu a inovácií. Čiže postupný zánik tejto populácie na Slovensku.

Zabrániť tejto nechcenej situácii môže zvýšenie podpôr do tohto sektora. Najväčšou príležitosťou je Strategický plán novej SPP na roky 2023 – 2027. Žiaľ, predložený návrh to v súčasnom znení neumožňuje a podpora kráv bez trhovej produkcie mlieka je zo všetkých podpôr polygastrov v Strategickom pláne najnižšia a podľa nášho názoru likvidačná.

ZCHMD preto žiada nasledovné:

V rámci viazanej podpory príjmu nahradiť doterajšiu podpornú schému „platbu na výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytka“ podpornou schémou „platba na teľatá kráv bez trhovej produkcie mlieka“.

Uvedený návrh podpory nebude znamenať zvýšenie finančného zaťaženia, keďže celá alokácia na podporu mäsových teliat bude pokrytá z podpory na výkrm vybraných kategórií mäsového dobytka (celá suma 35 mil. € bude presunutá na podporu teliat kráv bez trhovej produkcie mlieka).

Navrhovaná podporná schéma „platba na teľatá kráv bez trhovej produkcie mlieka“ lepšie splní cieľ Viazanej platby (CIS), ktorou je stimulácia produkcie v sektoroch, ktoré sú ekonomicky neatraktívne, ale majú svoj špecifický, ekonomický, sociálny alebo environmentálny význam a prospievajú životnému prostrediu a rozvoju vidieka. Intervenciu navrhujeme nastaviť v podobe ročnej platby na počet narodených mäsových teliat žiadateľom v danom období.

Platbou na výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytka sa podporujú predovšetkým subjekty, ktoré nakúpia mladé býčky a následne ich vo veľkých počtoch vykrmujú (čím sú zvieratá staršie, tým majú väčšiu dobytčiu jednotku). Chovatelia, ktorí majú najväčšie náklady na chov základného stáda a znášajú najväčšie riziko pri telení kráv a odchove teliat sa týmto spôsobom podporia v neporovnateľne menšej miere (vzhľadom na menšiu dobytčiu jednotku teliat).


Predstavenstvo ZCHMD

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Mohlo by vás zaujímať

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov