Limagrain repky

Pondelok 20.mája 2024, meniny má Bernard, zajtra Zina

Vláda SR dnes na výjazdovom rokovaní schválila návrh Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, podľa ktorého môžu poľnohospodári podávať žiadosti o priame platby v kampani 2024 až do konca mája bez sankcie.

Vláda SR dnešným uznesením opäť dokázala, že jej na poľnohospodároch záleží. Vychádzame v ústrety všetkým, ktorí v riadnom termíne nestihli podať žiadosť o priame platby. Dávame týmto možnosť najmä malým poľnohospodárom, ktorí prvýkrát podávajú žiadosti elektronicky, aby o priame platby ešte požiadali do konca mája bez toho, aby boli sankcionovaní,“ vyjadril sa na tlačovej konferencii po rokovaní vlády minister Richard Takáč.

V kampani 2024 bola prvýkrát zavedená podmienka podávania jednotných žiadostí elektronicky cez portál www.slovensko.sk, a to aj pre fyzické osoby nepodnikateľov, ktorí predstavujú markantnú skupinu žiadateľov o priame podpory. Výrazný nárast žiadostí mal za následok zníženie užívateľského komfortu systému Geopriestorová žiadosť o podporu (ďalej len „GSAA“).

Aplikácia GSAA je od roku 2018 v súlade s príslušnými ustanoveniami jediná aplikácia, cez ktorú prijímateľ môže predložiť povinné prílohy k jednotnej žiadosti – grafický materiál poľnohospodárskej plochy vedenej v evidencii dielov pôdnych blokov, zoznam poľnohospodárskych pozemkov, zoznam prvkov a plôch pre kondicionalitu, ekoschémy na elektronickom formulári.

S cieľom eliminovania možného dopadu na žiadateľov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR predložilo návrh nariadenia vlády, ktorý spočíva v tom, že zníženie (o 1 % za každý aj začatý pracovný deň omeškania) za oneskorené predloženie jednotnej žiadosti sa v roku 2024 uplatňovať nebude.

Návrh nariadenia vlády sa schválil bez predchádzajúceho pripomienkového konania a jeho prerokovania v Legislatívnej rade vlády Slovenskej republiky, a to z dôvodu mimoriadnych okolností spočívajúcich v hrozbe značných hospodárskych škôd v oblasti pôdohospodárstva.

 

Tlačová správa MPRV SR

 

agropoistenie

deň pola

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov