Limagrain repky

Pondelok 20.mája 2024, meniny má Bernard, zajtra Zina

Podľa poľnohospodárskeho výboru v Európskom parlamente by chov dobytka nemal hrať rolu v smernici EÚ o priemyselných emisiách. Komisia požaduje obmedzenie na 150 VDJ.

Chov dobytka by mal byť naďalej vyňatý zo smernice EÚ o priemyselných emisiách (Industrieemissionsrichtlinie - IED). Poľnohospodársky výbor Európskeho parlamentu to požaduje v koordinovanom vyhlásení pre vedúci priemyselný výbor.

Komisia EÚ vo svojom pozmeňujúcom návrhu predloženom približne pred rokom stanovila limit len ​​150 VDJ, nad ktorý majú byť farmy s chovom dobytka zahrnuté do smernice o priemyselných emisiách. Teraz je úlohou priemyselného výboru EÚ vypracovať spoločnú pozíciu. Len čo tento mandát potvrdí Európsky parlament ako celok, môžu sa začať trialógové rokovania.

150 VDJ aj pre zmiešané farmy?

Predtým bol súčasťou smernice iba chov ošípaných a hydiny. Aj tu by sa podľa návrhu komisie malo v budúcnosti IED uplatňovať od 150 VDJ. Tento limit by sa mal podľa komisie vzťahovať aj na zmiešané farmy s dobytkom, ošípanými a hydinou. Inak to vidí poľnohospodársky výbor, podľa ktorého odporúčania by sa mali vypustiť aj limitné hodnoty pre zmiešané farmy. Okrem toho sa prahové hodnoty VDJ pre hydinu a ošípané prepočítajú na horné limity miest maštale. Napríklad pre hydinu sa navrhuje ustajnenie nad 40 000 kusov a pre ošípané 2 000 miest na výkrm. Pre prasnice sa vyžaduje horná hranica 750 stabilných miest. To presne zodpovedá špecifikáciám smernice o priemyselných emisiách, ktorá je v platnosti od roku 2010.

Nejednotný kľúč k výpočtu

Už v marci sa väčšina environmentálnej rady, ktorá je zodpovedná za členské štáty, vyslovila za zavedenie limitnej hodnoty 350 VDJ pre hovädzí dobytok a ošípané. Pre hydinu od 280 VDJ by sa mali povinne uplatňovať pravidlá IED. Na druhej strane pre zmiešané farmy so spomínanými tromi živočíšnymi druhmi by hodnota mala byť 350 VDJ – ako v prípade hovädzieho dobytka a ošípaných. Treba poznamenať, že kľúč na výpočet VDJ nie je jednotný. Štatistický úrad EÚ (Eurostat) pripisuje dojnici 1,0 VDJ. Naproti tomu kľúč Správnej rady pre techniku ​​a stavebníctvo v poľnohospodárstve (Kuratoriums für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft - KTBL) je vyšší, a to 1,2 VDJ. To znamená, že pri limite 350 VDJ podľa hodnoty Eurostatu by bolo v budúcnosti povolené chovať až 350 dojníc bez toho, aby bolo potrebné povolenie podľa emisného zákona, pričom podľa kľúča KTBL by to bolo len do 291 dojníc.

Veľké rozdiely v hodnotení ošípaných

Najmä v prípade ošípaných sú hodnoty konverzie KTBL používané v Nemecku výrazne nižšie. Napríklad Eurostat hodnotí všetky ošípané – okrem prasníc a prasiatok do 20 kg – 0,3 VDJ pre každú. To znamená, že horná hranica, nad ktorou by farmy nepodliehali IED, by bola 350 VDJ - 1 166 ošípaných na výkrm podľa možného kompromisu. Medzitým kľúč KTBL, ktorý je bežný v Nemecku, poskytuje iba 0,13 VDJ pre ošípané vo výkrme v rozsahu hmotnosti medzi 25 kg a 115 kg. Na základe nemeckého systému by bol prah pre výkrmnú farmu s približne 2 692 ošípanými viac ako dvojnásobne vyšší.

Pochvala z Talianska

Talianske farmárske asociácie reagujú pozitívne na vyňatie chovu dobytka z novely IED, ktorú odporučil poľnohospodársky výbor. „Toto hlasovanie zachraňuje pilier Made in Italy,“ povedal Ettore Prandini, prezident Agricultural Association Coldiretti. Jeho asociácia už nejaký čas uviazla pri vedeckom nezmysle prirovnávania maštalí k továrňam.

Viac biodiverzity prostredníctvom chovu zvierat

Rovnosť je zavádzajúca aj preto, že chov zvierat zohráva dôležitú úlohu pri ochrane biodiverzity a pri predchádzaní opusteniu celých poľnohospodárskych oblastí. Združenie malých farmárov CIA Agricoltori vo vyhlásení upozornilo, že farmári sa dlhodobo zaviazali znižovať emisie zo svojej činnosti. Výsledkom je, že chov zvierat v súčasnosti predstavuje 5 až 10 % emisií skleníkových plynov v EÚ. Napríklad v Taliansku tento podiel klesol len na 5,2 % celkových emisií.

 

Z topagrar.com preložila a upravila Ing. Martina Gondeková, PhD., NPPC-VÚŽV Nitra

agropoistenie

deň pola

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov