Limagrain repky

Štvrtok 13.júna 2024, meniny má Anton, zajtra Vasil

Slovenskí poľnohospodári a potravinári dôrazne odmietajú najnovší návrh poslanca Národnej rady SR Martina Fecka, ktorým chce obmedziť vývoz poľnohospodárskych komodít a potravín zo Slovenska. Ide o mimoriadne závažný zásah do podnikateľského prostredia, o ktorom nikto s výrobcami potravín dopredu nediskutoval. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora spolu s Klubom 500 žiadajú, aby koaličná rada návrh regulovať vývozy nepodporila.

Návrh obmedziť vývozy potravín a poľnohospodárskych komodít by mal byť zapracovaný do novely zákona o potravinách. Tieto zmeny pripravuje poslanec Národnej rady SR Martin Fecko. Slovenskí poľnohospodári a potravinári doteraz o žiadnej pripravovanej regulácii netušili, dozvedeli sa o nej z médií.

Obmedziť vývozy agrárnych komodít a hotových potravín je pritom mimoriadne závažný zásah do podnikateľského prostredia slovenských firiem. Podľa Klubu 500 je návrh v rozpore s primárnym právom EÚ, konkrétne s čl. 34 a čl. 35 Zmluvy o fungovaní EÚ, v zmysle ktorých sú množstevné obmedzenia vývozu a dovozu a všetky opatrenia s rovnakým účinkom medzi členskými štátmi zakázané. Tento fakt v minulosti v mnohých svojich rozhodnutiach potvrdil aj Súdny dvor EÚ.

„Zatiaľ sa nepreukázalo, že by Slovensko skutočne muselo obmedziť vývozy tovaru mimo svojho územia. Vie predkladateľ návrhu garantovať, že toto opatrenie skutočne zaručí potravinovú bezpečnosť? Z nášho pohľadu ide o prípad flagrantného porušovania legislatívneho procesu. V demokratickom právnom štáte je  neprípustné, aby sa takéto zásadné zmeny legislatívy s výrazne negatívnym vplyvom na podnikateľské prostredie prijímali bez rozsiahlej diskusie so všetkými zainteresovanými subjektmi“, uviedol výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora argumentuje aj ďalším bremenom pre agropotravinárske podniky, ktoré časť svojej produkcie vyvážajú, čím zmierňujú hrozivé čísla zahraničného obchodu s agropotravinárskymi komoditami. Dovozy potravín na Slovensko totiž naďalej prevyšujú vývoz našich výrobkov do zahraničia. Len v januári tohto roka sa na Slovensko doviezlo o 24% agropotravinárskych komodít viac než v januári 2021.

„Naozaj chceme, aby sa zo Slovenska stala krajina už len čisto odkázaná na zahraničné potraviny? Návrh poslanca Martina Fecka je nevykonateľný a zmätočný. Spôsobí finančné straty pre firmy a štát, a pritom vôbec nie je isté či toto opatrenie zaručí potravinovú bezpečnosť krajiny. Vyzývame preto koaličných partnerov, aby tento návrh nepodporili“, doplnil predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho.

Koaličná rada by o návrhu regulovať vývozy potravín a poľnohospodárskych komodít cez upravený zákon o potravinách mala rokovať ešte počas dnešného dňa.

 

Tlačová práva SPPK

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov