Limagrain repky

Štvrtok 13.júna 2024, meniny má Anton, zajtra Vasil

Je známe, že rastlinné zvyšky sú nenahraditeľným materiálom, ktorý dopĺňa pôdu humusom a živinami pre rastliny a pôdne mikroorganizmy. Doba ich rozkladu je určená predovšetkým klimatickými podmienkami (vlhkosť a teplota), množstvom vyprodukovanej a ponechanej biomasy na povrchu pôdy. Používanie chemikálií spôsobuje nedostatok užitočnej mikroflóry, spomaľuje rozklad rastlinných zvyškov, podporuje akumuláciu lignínu, fenolov, ktoré brzdia rast plodín a mineralizáciu organických látok v pôde, čo všeobecne zhoršuje stav pôdy. Výsledkom je zníženie výnosov. Preto sa v poslednej dobe na zlepšenie úrodnosti pôdy používajú biodeštruktory rastlinných zvyškov, ktoré zostali po zbere.

Biodeštruktory zabezpečujú vytvorenie priaznivej mikroflóry v pôde, zníženie pôdnej toxicity, zvýšenie dostupnosti živín, zlepšenie štruktúry pôdy a tým aj zvýšenie výnosov plodín. Väčšina deštruktorov obsahuje len časť zo substancií, ktoré účinne zabezpečia všetky funkcie, ktoré očakávame.

ECOSTERN je produkt, ktorý obsahuje baktérie a huby (Bacillus subtilis, Azotobacter, Enterobacter, Enterococcus a huby Trichoderma lignorum, Trichoderma viride) urýchľujúce rozklad pozberových zvyškov, antagonisticky pôsobiace na patogénne organizmy, enzýmy ( rýchlo rozkladajú rastlinné zvyšky) a aktívne prísady (stimulujú vývoj mikroorganizmov).

ECOSTERN je teda veľmi komplexný produkt.

Rýchlosť rozkladu dokumentuje pokus, keď v priebehu mesiaca (30 dní) boli celulózové platne v kontakte s pôdou ošetrenou ECOSTERN-om. Kontrolu zabezpečovala pôda bez ošetrenia biologickými produktmi. Výsledky pokusu ukazujú, že aktivita deštrukcie celulózy v kontakte s pôdou ošetrenou ECOSTERN-om sa zvyšuje dvojnásobne - z 25 na 54% ( graf č.1).

Zaujímavý, hlavne v časoch zvyšujúcich sa cien priemyselných hnojív, bol pokus na účinnosť biologického deštruktora ECOSTERN v kukurici spolu s priemyselným hnojivom DAM, ktorý dokumentuje tabuľka č.1.

Organix-1280px__mal

Toto znamená, že pod vplyvom biologického rozkladača ECOSTERN sa zlepšili podmienky výživy kukurice, aj pri zníženej dávke hnojiva, čo prispelo k zvýšeniu výnosov. Z uvedeného vyplýva, že použitie ECOSTERN-u umožňuje zníženie spotreby minerálnych hnojív, pretože viaže vzdušný dusík, sprístupňuje fosfor z  nerozpustných zlúčenín, mobilizuje draslík z organických zlúčenín. Množstvá takto sprístupnených živín sú adekvátne približne tretine potrebných živín pre intenzívne pestovanie plodín. Z ekonomického hľadiska je použitie ECOSTERN-u vysoko rentabilné, lebo umožňuje zníženie potreby minerálnych hnojív a zároveň navyšuje úrodu.

A ešte navyše, v nasledujúcom grafe č.2, môžete vidieť ako stúpa v pôde ošetrenej ECOSTERN-om množstvo saprofitických organizmov a klesá množstvo patogénov s pribúdajúcim časom.

Potenciál biologických produktov pri spracovaní rastlinných zvyškov a ich zaradenie do technológií štandardného osevného postupu umožní pestovateľom získať zdravé a kvalitné komodity. Prioritou všetkých poľnohospodárov by mala byť zdravá pôda pre budúce generácie a aj preto je používanie biologického deštruktora ECOSTERN určite krok správnym smerom.

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov