Limagrain repky

Štvrtok 13.júna 2024, meniny má Anton, zajtra Vasil

Americké ministerstvo pre poľnohospodárstvo (USDA) tento týždeň zverejnilo svoj júlový report o Odhade svetovej ponuky a dopyte po agrokomoditách (WASDE), v ktorom zaktualizovalo svoju bilanciu komodít aj pre ročník 2021/2022.

 

Pšenica

Produkciu pšenice vo svete v ročníku 2021/22 ministerstvo medzimesačne znížilo o 2 mil. ton na 792,2 mil. ton po tom, čo došlo k masívnej redukcii odhadu produkcie v USA a to o 4,1 mil. ton na 47,5 mil. ton. Okrem toho bola zredukovaná produkcia Ruska o 1 mil. ton na 85 mil. ton či Kazachstanu o 1 mil. ton na 13 mil. ton. Produkcia EÚ sa odhaduje najnovšie na 138,2 mil. ton, čo je o 0,7 mil. ton viac ako pred mesiacom. Ďalej bola medzimesačne navýšená produkcia Veľkej Británie o 0,8 mil. ton na 14,8 mil. ton, Austrálie o 1,5 mil. ton na 28,5 mil. ton a Ukrajiny o 0,5 mil. ton na 30 mil. ton. Produkcia Číny ostala na 136 mil. ton, Indie na 108 mil. ton.

Koncoročníkové svetové zásoby pšenice 2021/22 USDA odhaduje na 291,7 mil. ton, čo je o 5,1 mil. ton menej ako pred mesiacom.

Kukurica

Svetovú produkciu kukurice v ročníku 2021/22 USDA medzimesačne navýšilo o 5 mil. ton na rekordných 1194,8 mil. ton. Dôvodom bolo navýšenie odhadu produkcie v USA, ktorý vzrástol medzimesačne o 4,5 mil. ton na 385,2 mil. ton. Dôvodom bol nárast očakávanej zberovej plochy o 1 mil. akrov na 84,5 mil. akrov a ponechanie odhadovaného priemerného výnosu na 179,5 bušelov na aker (bpa). Koncoročníkové zásoby v USA sa odhadujú na 36,4 mil. ton, čo je o 1,9 mil. ton viac ako pred mesiacom. V rámci bilancie došlo k ďalšej úprave koncoročníkových zásob 2020/21 a tým aj úvodných zásob 2021/22 smerom nadol a to medzimesačne o 0,6 mil. ton na 27,5 mil. ton. Exporty kukurice z USA pre ročník 2021/22 ministerstvo navýšilo o 1,3 mil. ton na 63,5 mil. ton.

Odhad produkcie v Brazílii v ročníku 2021/22 ostal na rekordných 118 mil. ton, a nemenil sa ani pre Argentínu (51 mil. ton), Čínu (268 mil. ton), EÚ (66,7 mil. ton) a nateraz ani pre Ukrajinu (37,5 mil. ton).

Koncoročníkové zásoby kukurice vo svete 2021/22 sa očakávajú na 291,2 mil. ton (pred mesiacom 289,4 mil. ton), resp. na 93 mil. ton (91,3 mil. ton pred mesiacom) po odpočte zásob Číny.

Olejniny

Svetová produkcia olejnín v ročníku 2021/22 sa odhaduje na rekordných 635,4 mil. ton, čo je o 2,6 mil. ton viac ako pred mesiacom.

Sója

Svetovú produkciu sóje v ročníku 2021/22 USDA odhaduje na 385,2 mil. ton, čo je o 0,3 mil. ton menej ako ministerstvo odhadovalo pred mesiacom. Svetové zásoby na konci ročníka 2021/22 ministerstvo prognózuje na 94,5 mil. ton, teda o 2 mil. ton viac v porovnaní s minulým mesiacom. Dôvodom revízie koncooročníkových zásob nahor je úprava smerom nahor pri úvodných zásobách 2021/22 vo svete o 3,5 mil. ton na 91,5 mil. ton po tom, čo aktuálne došlo k navýšeniu odhadu koncoročníkových zásob 2020/21 (a tým aj úvodných zásob 2021/22) pre Brazíliu.

USDA očakáva v USA naďalej produkciu sóje vo výške 119,9 mil. ton, pričom vychádza z medzimesačne nezmenenej zberovej plochy 86,7 mil. akrov (júnový report o zberových plochách v USA nepriniesol výraznú zmenu oproti prvému odhadu z konca marca) a výnosu 50,8 bpa. Exporty 2021/22 z USA sa odhadujú na medzimesačne nezmenených 56,5 mil. ton. Koncoročníkové zásoby plodiny sa očakávajú na 4,22 mil. ton, čo je opäť rovnaké číslo ako USDA odhadovalo pred mesiacom.

Odhad produkcie Brazílie v sezóne 2021/22 USDA naďalej drží na medzimesačne nezmenených 144 mil. ton, odhadovaná produkcia Argentíny ostáva 52 mil. ton. Produkcia v EÚ sa očakáva na 2,8 mil. ton, produkcia Číny na 19,0 mil. ton, čo sú všetko rovnaké odhady, aké USDA pre tieto krajiny prezentovalo aj vo svojom júnovom WASDE reporte.

Repka

USDA ponechalo odhad svetovej produkcie repky v ročníku 2021/22 na medzimesačne nezmenených 74,1 mil. ton. Produkciu repky v EÚ-27 ministerstvo medzimesačne znížilo o 0,2 mil. ton na 17,0 mil. ton a produkciu Kanady o 0,3 mil. ton zredukovalo na 20,2 mil. ton. Naproti tomu mierne navýšilo odhad produkcie menších producentov a tiež došlo k navýšeniu odhadu pre Čínu o 0,2 mil. ton na 14 mil. ton, čo v sumári viedlo k medzimesačnému ponechaniu odhadu svetovej produkcie bez zmeny. Koncoročníkové zásoby repky v EÚ v ročníku 2021/22 ministerstvo odhaduje na 1,11 tis. ton, čo je o 150 tis. ton menej ako pred mesiacom. Importy repky do EÚ v sezóne 2021/22 sa odhadujú na 6,45 mil. ton (medzimesačne plus 0,15 mil. ton), domáca spotreba repky v EÚ ostala nezmenená na 22,85 mil. ton.

Svetové zásoby repky na konci ročníka 2021/22 majú dosiahnuť 5,58 mil. ton, čo je o 0,14 mil. ton menej ako USDA odhadovalo pred mesiacom.

Slnečnica:

Svetová produkcia slnečnice v ročníku 2021/22 sa odhaduje na 57 mil. ton, čo je o 2,1 mil. ton viac v porovnaní s minulomesačným odhadom. Odhad koncoročníkových zásob vo svete USDA kvantifikovalo na 2,83 mil. ton, čo je o 0,51 mil. ton viac ako sa odhadovalo v júni. Produkcia EÚ sa naďalej očakáva na úrovni 10 mil. ton, rovnako tak produkcia Ukrajiny ostala nezmenená na 16,7 mil. ton, no narástol odhad produkcie Ruska a to o 2 mil. ton na 16,5 mil. ton.

 

/AGROBIZNIS/

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov