Limagrain repky

Štvrtok 13.júna 2024, meniny má Anton, zajtra Vasil

Pšenica, jačmeň, raž aj tritikale sú v roku 2021 zasiate na menších výmerách ako minulý rok, pri väčšine plodín sa očakáva aj medziročne nižší výnos z hektára. Úroda hustosiatych obilnín v roku 2021 by mala podľa očakávaní pestovateľov dosiahnuť na Slovensku takmer 2,6 milióna ton, čo je o 11,6 % menej ako vlani. Pokles je zapríčinený medziročným znížením celkových osiatych plôch o 8,8 % a tiež nižšou očakávanou priemernou úrodou z hektára ako minulý rok o 4,6 %. Očakávaný výnos 5,06 tony z hektára je však vyšší ako priemerný výnos v predošlých piatich rokoch (4,91 t/ha). Vyplýva to z prvého odhadu úrody, ktorý na základe zozbieraných informácií k 20. júnu 2021 spracoval Štatistický úrad SR.

 

Pšenica by mala mať nižšie hektárové výnosy

Najpestovanejšou obilninou na Slovensku je dlhodobo pšenica, ktorá tvorí až 70 % z plôch osiatych hustosiatymi obilninami. „V roku 2021 sa znížila výmera pšenice o 8,6 % a zároveň sa očakáva medziročne nižší výnos z hektára. Aj preto je zatiaľ celkový odhad tohtoročnej úrody pšenice nižší o 11,4 %, čo predstavuje pokles zhruba o 243-tisíc ton plodiny voči minulému roku,“ uviedol Peter Danko, riaditeľ odboru štatistiky poľnohospodárstva Štatistického úradu SR.

Pšenica sa tento rok pestuje na ploche vyše 357-tisíc hektárov pôdy, vlani bola osiata plocha väčšia o 34-tisíc hektárov. Očakávané výnosy 5,29 tony z hektára sú nad úrovňou päťročného priemeru (5,13 t/ha). Celkovo by produkcia všetkých druhov pšenice v roku 2021 mala dosiahnuť 1,89 milióna ton. 

Výmery jačmeňa sú v porovnaní s predchádzajúcim rokom nižšie o 11,5 %, keď dosiahli takmer 118-tisíc hektárov. Úroda druhej najpestovanejšej obilniny na Slovensku (23 % z výmery hustosiatych obilnín) sa očakáva na úrovni 575-tisíc ton, čo predstavuje medziročný pokles o 15 %, pretože okrem nižšej výmery sa očakáva aj nižší výnos ako vlani. Predpokladá sa, že zber z jedného hektára jačmeňa klesne z minuloročných 5,19 tony na tohtoročných 4,89 tony.

V prípade očakávaných výnosov ide však o prvý odhad, ktorý sa bude spresňovať v ďalších dvoch odhadoch podľa vývoja klimatických podmienok.

 Ovos má oproti vlaňajšku o štvrtinu väčšie osevné plochy

Z ostatných sledovaných druhov obilnín sa znížili osevné plochy pri raži (o 16,9 %) a tritikale (o 13,3 %). Pri raži očakávanú úrodu ovplyvnili tiež medziročne nižšie hektárové výnosy, pri tritikale sú výnosy o niečo vyššie ako vlani. Celkovo sa očakáva úroda 41-tisíc ton raže, čo je medziročne menej o 15 % a 33-tisíc ton tritikale, čo predstavuje pokles oproti vlaňajšku takmer o 7 %.

Jedinou obilninou, pri ktorej sa očakáva medziročne až o polovicu vyššia úroda, je ovos. V roku 2021 sa ho v SR dopestuje vyše 50-tisíc ton. Táto plodina zaznamenala medziročný nárast osevných plôch viac ako o štvrtinu, súčasne sa pri nej medziročne aj v porovnaní s päťročným priemerom predpokladajú vyššie hektárové výnosy na úrovni 2,96 tony z hektára.

Repka olejka (ozimná a jarná) sa zasiala na výmere 136-tisíc hektárov, čo je o 7,1 % menej ako minulý rok. Očakávaná úroda je približne na úrovni 412-tisíc ton. Je to o 6,5 % (o 29-tisíc ton) menej ako vlani. Očakávajú sa približne rovnaké výnosy z hektára (3,01 t/ha) ako v roku 2020, ktorý je však pod priemerom predošlých rokov (3,07 t/ha).

Štatistický úrad Slovenskej republiky vykonal prvý odhad úrody k 20. júnu 2021. Do zisťovania boli zaradené obilniny pestované na Slovensku na najväčšej výmere a repka olejka. Odhady hektárových výnosov (t/ha) sa zisťovali u každej plodiny minimálne na 70 % z celkovej osiatej plochy.

Odhad úrody vybraných poľnohospodárskych plodín vykonáva ŠÚ SR trikrát ročne. Druhý odhad sa uskutoční k 15. augustu 2021 (zverejnený bude koncom augusta) a tretí odhad k 15. septembru (zverejnený bude koncom septembra). Definitívne výsledky o úrode za rok 2021 zverejní ŠÚ SR v marci 2022. Odhad sa realizuje výberovou metódou a úroda na celú osiatu plochu zisťovaných plodín sa dopočítala matematicko-štatistickými metódami. Očakávania úrody sa uvádzajú s vymedzením miery presnosti možnej chyby vyjadrenej v percentách: A = do 5 %; B = od 5,01 do 10,0 %; C = od 10,01 do 15,0 %; D = od 15,01 do 20,0 %; E = nad 20,0 %. Štandardná chyba vyjadruje mieru presnosti jednotlivých odhadov a používa sa na určenie veľkosti intervalu spoľahlivosti. Údaj bez intervalu znamená, že bola zisťovaná celá plocha.

 

Tlačová správa ŠÚ SR

Zdroj grafu: ŠU SR

Očakávaná úroda vybraných plodín k 20. júnu 2021 v SR

urody_2021_tab_1

1) Index a odhad priemernej úrody z ha sú počítané na strednú hodnotu intervalu
2) Úroda za rok 2020 sa uvádza zo skutočených zberových plôch v roku 2020 (zberové plochy sú o niečo menšie ako osiate plochy)
3) Úroda z ha (tony) 2020 sa počíta zo skutočnej zberovej plochy
4) 5-ročný priemer za roky 2016 až 2020 sa počíta zo skutočnej zberovej plochy
*Očakávania úrody sa uvádzajú s vymedzením miery presnosti možnej chyby vyjadrenej v percentách: A = do 5 %; B = od 5,01 do 10,0 %; C = od 10,01 do 15,0 %; D = od 15,01 do 20,0 %; E = nad 20,0 %. Štandardná chyba vyjadruje mieru presnosti jednotlivých odhadov a používa sa na určenie veľkosti intervalu spoľahlivosti

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov