Limagrain repky

Pondelok 20.mája 2024, meniny má Bernard, zajtra Zina

Miroslav Záhradník

Početné stavy hovädzieho dobytka v EÚ sa na konci roka 2018 v porovnaní

s predchádzajúcim rokom mierne znížili. Pri celkovom počte 87,5 milióna zvierat došlo k poklesu o 1,5 %.

 

Francúzsko je naďalej na čele zoznamu produkujúcich krajín s najpočetnejšími stavmi, keďže sa tu chová približne jedna pätina všetkého hovädzieho dobytka v EÚ. Na druhom mieste je Nemecko so 14 %-ným podielom. Početné stavy dojníc sa znižovali, no ako uvádza Spoločnosť pre poľnohospodárske a trhové informácie (AMI) v Bonne, medzi krajinami existujú veľké rozdiely. V Rakúsku sa k 1. decembru 2018 chovalo približne 1,91 mil. jedincov hovädzieho dobytka, čo zodpovedá medziročnému poklesu o 1,6 %. Medziročné zníženie stavov dobytka v Nemecku predstavovalo 2,3 %, čo zodpovedá približne priemeru dosiahnutému v rámci EÚ. V Taliansku, pobaltských štátoch, Švédsku a najmä v Holandsku však došlo k výraznejšiemu poklesu. Od roku 2018 čelia chovatelia mliekového dobytka v Holandsku fosfátovej kvóte. Obmedzenie množstva vyprodukovaných fosfátov na farmu má pritom podobné dopady ako predošlé mliečne kvóty v rámci EÚ. Fosfátové práva sú vyčíslované na približne 4 000 až 5 000 EUR na kravu. Mliekové farmy v Írsku a Poľsku pritom svoju produkciu naďalej rozširujú. Rozšírenie chovu dobytka je v týchto krajinách stimulované osobitnými podpornými programami. S odhadovaným celkovým objemom výroby hovädzieho mäsa v EÚ počas roku 2018 na úrovni 8,21 milióna ton bol výsledok z predchádzajúceho roka prekročený o 1,7 %. V roku 2019 však väčšina odborníkov na trhu očakáva v Európe zníženie výroby. Dôvodom silného rastu v roku 2018 bolo najmä zvýšenie porážok kráv a teliat v dôsledku nedostatku krmív. S odhadovaným objemom 8,03 milióna ton by sa výroba hovädzieho mäsa v EÚ mala v tomto roku znížiť o približne 2 %. Prognózy produkcie hovädzieho mäsa sú v jednotlivých krajinách pritom dosť odlišné. Pokiaľ ide o realizačné ceny, podľa údajov odborníkov AMI sa očakáva, že za jatočné kravy budú v roku 2019 vyplatené vyššie ceny ako v predchádzajúcom roku. Ceny za mladé zvieratá by mali zostať medziročne stabilné. Hlavným zdrojom neistoty pre ďalší vývoj cien a trhu je blížiaci sa Brexit. Platí to najmä pre Írsko a Spojené kráľovstvo, kde relatívne prudké oslabenie libry voči euru spôsobí pokles výkupných cien.

Zo zdrojov Schweizerbauer preložil a upravil:

Miroslav Záhradník, NPPC-VÚŽV Nitra

agropoistenie

deň pola

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov