Limagrain repky

Pondelok 20.mája 2024, meniny má Bernard, zajtra Zina

PPA pripomína poľnohospodárom, že od dnešného dňa sa môžu prihlasovať do výzvy č. 65/PRV/2022 na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre opatrenie 4 – Investície do hmotného majetku, podopatrenie: 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov. Alokácia na uvedenú výzvu predstavuje sumu 50 miliónov EUR v členení na základné zdroje PRV 2014-2022 a zdroje EURI.
 
Oprávnení žiadatelia môžu posielať svoje žiadosti od 2. 1. 2023 do 6. 4. 2023.
Výzva je určená pre oblasti:
·       Špeciálna rastlinná výroba (skr. ŠRV)
·       ŠRV - malí poľnohospodári
·       Živočíšna výroba (skr. ŽV)
·       ŽV - malí poľnohospodári
·       Skladovacie kapacity pre produkciu ŠRV
·       High tech pre ŠRV a ŽV
Žiadatelia podávajú žiadosti výlučne elektronicky prostredníctvom formulára ŽoNFP na portáli slovensko.sk . Aby jeho žiadosť bola úspešná musí splniť kritéria zverejnené vo výzve a tiež nesmie byť dlžníkom na daniach, nesmie mať nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové poistenie a nesmie byť v likvidácii. Žiadatelia majú aj pri tejto výzve k dispozícii rozšírený Katalóg cien poľnohospodárskej techniky, stavieb a technológií. Ten im podanie žiadosti uľahčí a zároveň zrýchli proces vyhodnotenia.
Poľnohospodári môžu peniaze z tejto výzvy využiť napríklad na investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov, stavebné investície na výstavbu, rekonštrukciu alebo modernizáciu závlahových systémov, na obstaranie inovatívnej techniky, technológie a strojov s variabilnou aplikáciou organických a priemyselných hnojív a ostatných substrátov do pôdy, na investície do proti mrazovej ochrany, na technológie precíznej aplikácie prípravkov na ochranu rastlín, technológie na mechanické ošetrovanie porastov, digitálne technológie súvisiace s precíznym poľnohospodárstvom, ochranu pôdy pred eróziou, technológie na mulčovanie pôdy, na investície do automatizovaných technológií určených pre dojenie, kŕmenie a odstraňovanie hnoja, na využívanie dronov so softvérovým vybavením pre kontrolu pohybu, zdravotného stavu zvierat a ochrany pred predátormi, investícia do oplotenia pasienkov, nákup pastierskych a ovčiarskych psov určených na ochranu stád a odplašovanie šeliem, na investície do digitálnej technológie na riadenie chovu, na robotiku v chove hospodárskych zvierat v rámci živočíšnej výroby, inteligentné senzory pre sledovanie a vyhodnocovanie stavu pôdy, vody, počasia, produkcie biomasy, nanosenzory na snímanie stresu rastlín, špecializované technológie potrebné pre vertikálne pestovanie plodín a ďalšie. Kompletný zoznam je zverejnený vo výzve na www.apa.sk.

Žiadateľa bude PPA o konečnom výsledku vyhodnotenia ŽoNFP písomne informovať.

Viac informácií je k dispozícii na tel. č. +421918612429 a e–mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

 

Prevzaté z webovej stránky PPA

agropoistenie

deň pola

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov