Limagrain repky

Pondelok 20.mája 2024, meniny má Bernard, zajtra Zina

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) považuje zvyšovanie transparentnosti a otvorenosti aj naďalej za svoju prioritu. Preto verejnosti sprístupňuje aj informácie nad rámec zákonných povinností.

Aktuálne agentúra rozšírila existujúce databázy o prijímateľoch podpôr z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. Generálny riaditeľ Jozef Kiss: „Považujem za samozrejmé, že informácie o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtov Európskej únie a štátneho sú k dispozícii verejnosti. Som rád, že sme schopní poskytnúť takéto databázy v oveľa väčšom rozsahu, ako tomu bolo doteraz. Úprimne verím, že to prispeje k novému nastaveniu vzťahu verejnosti k agentúre“.

Tieto nové datasety obsahujú údaje za obdobie rokov 2015-2021. Ide o ucelené  a samostatne použiteľné skupiny súvisiacich údajov, uložených podľa rovnakej schémy prostredníctvom Ústredného portálu verejných služieb ľuďom - data.gov.sk a verejnosť ich má k dispozícii na https://data.gov.sk/dataset/prijimatelia-z-epzf-a-epfrv .

Z uvedených databáz je možné získať nasledovné informácie:

  • Popis opatrení za roky 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 a  2021.
  • Prijímatelia za roky 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021.
  • Číselník opatrení za rok 2018.

Potvrdením napĺňania cieľa transparentnosti je aj doterajšie zverejňovanie zoznamov žiadateľov a prijímateľov priamych podpôr, projektových podpôr, štátnej pomoci či organizácie trhu. Agentúra aj doteraz zverejňovala prehľad Prijímateľov z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV). Pravidlom pri zverejňovaní týchto databáz je, že informácie za predchádzajúci finančný rok zverejňuje PPA každoročne do 31. mája tak, ako to prikazuje Vykonávacie nariadenie EK. Okrem uvedeného má verejnosť k dispozícii aj zoznam prijímateľov z EF pre rybné hospodárstvo. Všetky prehľady čerpania finančných prostriedkov sú verejnosti k dispozícii na https://www.apa.sk/prehlady-cerpania-financnych-prostriedkov.

Všetky údaje o poberateľov podpôr sú v súlade so smernicou  GDPR a rovnako so slovenskou aj európskou legislatívou.

 

Tlačová správ PPA

agropoistenie

deň pola

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov