Štvrtok 22.februára 2024, meniny má Etela, zajtra Roman/Romana

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) pokračuje vo vyplácaní priamych podpôr  za rok 2022. Takmer 80 % rozhodnutí už zaslala žiadateľom, ktorí peniaze následne dostávajú na účty. PPA má zo zákona na vydanie rozhodnutia 13 mesiacov od podania žiadosti, pričom december roku, v ktorom bola podaná žiadosť, nie je konečným, ale iba prvotným termínom na vyplatenie priamych podpôr. Európska legislatíva ukladá platobným agentúram členských štátov povinnosť vyplatiť 95 % finančných prostriedkov danej kampane do 30.06. nasledujúceho kalendárneho roka. PPA túto povinnosť za posedný rok splnila s výrazným predstihom.

Celkovo je na kampaň 2022 vyčlenených 554 miliónov EUR z čoho vyše 300 miliónov majú už poľnohospodári na svojich účtoch a ďalších 20 miliónov dostanú v najbližších dňoch.

Celkovo bolo za kampaň 2022  prijatých 17 884 jednotných žiadostí na plochu (SAPS) pričom takmer 14 tisíc rozhodnutí už bolo vydaných. Akonáhle budú ukončené potrebné kontroly, agentúra bezodkladne pristúpi k vydaniu rozhodnutí aj vo zvyšku žiadostí.

PPA  kontinuálne zvyšuje počet kontrol. Za obdobie ostatných troch rokov zvýšila percento vzorky z 3 na súčasných takmer 8 %.  Kým v roku 2020 zrealizovala PPA 1 699 hlavných kontrol na poľnohospodárske plochy žiadateľov, v roku 2022 to bolo vyše 2 300 kontrol. Napriek tomu, že počet kontrol na mieste výrazne stúpol, vďaka novým nastaveniam procesov v agentúre sa podarilo dosiahnuť historicky najskorší začiatok vyplácania platieb v novom účtovnom roku. Generálny riaditeľ Jozef Kiss: „Som rád, že väčšina žiadateľov už dostala rozhodnutie o svojej žiadosti  respektíve aj peniaze na svoje účty. Je to aj zásluhou enormného nasadenia mojich kolegov. Uvedomujeme si, aké dôležité je pre farmára dostať peniaze čo najskôr a agentúre sa darí plniť si túto úlohu v predstihu“.

Okrem zvýšenia percenta vzorky kontrol, stúpol aj počet blokácií. K 1. decembru 2021 pre kampaň 2021 bolo 202 blokácií a k 1. decembru 2022 pre kampaň 2022 takmer 2 700 blokácií. Blokácia predstavuje stav, keď okrem kontrolovanej plochy, je potrebné pozastaviť výplatu podpory aj pre susediace plochy, ktorých by sa výsledok kontroly mohol tiež dotknúť. Ide o nástroj na zabezpečenie ochrany finančných záujmov EÚ a predchádzaniu nezrovnalostí. Pri KNM je totiž možné, že v skutočnosti sa plocha nachádza mierne na inom mieste a za PPA musíme zabezpečiť, aby nebola jedna plocha zaplatená dvakrát. V záujme skrátenia doby zadržiavania financií pri takýchto susediacich plochách, prijala PPA rozhodnutie, že nie je potrebné čakať na ukončenie kontroly preverovanej plochy, ale hneď, ako sa preukáže, že výsledok kontroly na túto susediacu plochu nebude mať vplyv, dochádza k okamžitému odblokovaniu a žiadosť je, ak spĺňa ostatné podmienky, schválená.

Zvýšenie percenta kontrolovanej vzorky (z 3% na takmer 8%) znamená aj zvýšenie počtu hektárov, ktoré musí PPA skontrolovať.  Kým v roku 2020 to bolo vyše 100 tisíc ha v roku 2022 vyše 214  tisíc ha.

 

Tlačová správa PPA

graf 2023 01 26

naj agromanažér 2023

Chovmat banner

agropoistenie

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov