Štvrtok 22.februára 2024, meniny má Etela, zajtra Roman/Romana

Americké ministerstvo pre poľnohospodárstvo (USDA) zverejnilo svoj marcový report o Odhade svetovej ponuky a dopyte po agrokomoditách (WASDE) pre ročník 2022/23.

Pšenica

Odhadovanú produkciu pšenice vo svete v ročníku 2022/23 USDA medzimesačne zvýšilo o 5,1 mil. ton na rekordných 788,9 mil. ton. Produkcia Austrálie bola medzimesačne navýšená o 1 mil. ton na 39 mil. ton, produkcia Kazachstanu bola navýšená o 2,4 mil. ton na 16,4 mil. ton, Indie o 1 mil. ton na 104 mil. ton a Argentíny o 0,4 mil. ton na 12,9 mil. ton. Produkcia USA ostala na 44,9 mil. ton, Kanady na 33,8 mil. ton, Číny na 137,7 mil. ton. Produkcia EÚ ostala rovnako bez zmeny na 134,7 mil. ton, taktiež Ukrajiny na 21 mil. ton a Ruska na 92 mil. ton.

Koncoročníkové svetové zásoby 2022/23 ministerstvo odhaduje na 267,2 mil. ton, čo predstavuje medzimesačný pokles zásob o 2,1 mil. ton. Zásoby klesali vďaka zvýšeniu odhadu svetovej spotreby pšenice medzimesačne o 2 mil. ton na 793,2 mil. ton a korekcii zásob nadol o 5 mil. ton v Číne. Svetové zásoby bez zápočtu zásob Číny stúpli medzimesačne o 2,9 mil. ton na 127,6 mil. ton.

Kukurica

Svetovú produkciu kukurice v ročníku 2022/23 USDA medzimesačne znížilo o 3,8 mil. ton na 1147,5 mil. ton. Produkcia USA medzimesačne ostala bez zmeny na 348,8 mil. ton. Koncoročníkové zásoby v USA sa odhadujú na 34,1 mil. ton, čo znamená medzimesačný nárast o 1,9 mil. ton po tom, čo USDA znížilo odhad očakávaných exportov kukurice z USA v sezóne 2022/23 medzimesačne o 1,9 mil. ton na 47 mil. ton.

Odhad produkcie v Brazílii USDA medzimesačne ponechalo na 125 mil. ton, no v Argentíne kvôli suchu zredukovalo odhad produkcie o razantných 7 mil. ton na 40 mil. ton. Odhad produkcie v Číne ostal medzimesačne bez zmeny na 277,2 mil. ton. Produkciu Ukrajiny ministerstvo medzimesačne ponechalo na 27 mil. ton, pričom odhadované exporty kukurice z Ukrajiny ministerstvo medzimesačne znovu navýšilo a to o 1 mil. ton na 23,5 mil. ton. Produkcia EÚ bola medzimesačne ponechaná bez zmeny na 54,2 mil. ton.

Koncoročníkové zásoby kukurice vo svete 2022/23 sa očakávajú na 296,5 mil. ton, čo je medzimesačne viac o 1,2 mil. ton, resp. na 89,1 mil. ton po odpočte zásob Číny, čo poukazuje na medzimesačný nárast o 1,2 mil. ton.

Olejniny

Svetová produkcia olejnín v ročníku 2022/23 sa odhaduje na 629,9 mil. ton, čo je o 6,8 mil. ton menej ako pred mesiacom.

Sója

Svetovú produkciu sóje v ročníku 2022/23 USDA odhaduje na 375,2 mil. ton, čo znamená medzimesačný pokles o 7,9 mil. ton. Svetové zásoby na konci ročníka 2022/23 však kvôli medzimesačnému poklesu odhadu svetovej spotreby sóje o 5,2 mil. ton (na 371,1 mil. ton) ministerstvo medzimesačne znížilo len o 2 mil. ton na 100,0 mil. ton.

Produkcia sóje v USA ostala na 116,4 mil. ton. Exporty 2022/23 z USA sa odhadujú na 54,8 mil. ton čo je o 0,7 mil. ton viac ako pred mesiacom. Odhadované koncoročníkové zásoby plodiny v USA boli dominantne kvôli vyšším očakávaným exportom medzimesačne znížené o 0,4 mil. ton na 5,7 mil. ton.

Odhad produkcie Brazílie USDA medzimesačne ponechalo na rekordných 153 mil. ton, zato odhadovaná produkcia Argentíny bola kvôli suchu ďalej zredukovaná a to medzimesačne až o 8 mil. ton na 33 mil. ton. Produkcia v Paraguaji ostala na 10 mil. ton. Produkcia v EÚ sa očakáva na 2,47 mil. ton, čo je rovnaké číslo ako pred mesiacom. Odhad produkcie Číny medzimesačne ostal bez zmeny na 20,3 mil. ton.

Repka

USDA medzimesačne zvýšilo odhad svetovej produkcie repky v ročníku 2022/23 o 1,2 mil. ton na rekordných 86,3 mil. ton. Odhad produkcie repky v EÚ ministerstvo medzimesačne ponechalo na 19,5 mil. ton, produkcia Kanady ostala na 19 mil. ton a Indie na 11,5 mil. ton. Kumulatívna produkcia ostatných krajín bola navýšená o 1,2 mil. ton na 21,6 mil. ton po tom, čo sa opäť spresňovala finálna výška nedávne zožatej produkcie v Austrálii.

Koncoročníkové zásoby repky v EÚ v ročníku 2022/23 ministerstvo odhaduje na 1,242 mil. ton, čo je o 175 tis. ton viac ako pred mesiacom. Importy repky do EÚ v sezóne 2022/23 sa odhadujú na 6,53 mil. ton (pred mesiacom 5,98 mil. ton), domáca spotreba repky v EÚ bola navýšená na 24,88 mil. ton (pred mesiacom 24,53 mil. ton).

Svetové zásoby repky na konci ročníka 2022/23 sa odhadujú na 6,67 mil. ton, čo je o 0,51 mil. ton viac pred mesiacom.

Slnečnica

Svetová produkcia slnečnice v ročníku 2022/23 sa odhaduje na 50,3 mil. ton, čo je o 0,5 mil. ton menej ako pred mesiacom. Odhad koncoročníkových zásob vo svete USDA kvantifikovalo na 4,37 mil. ton (pred mesiacom 4,85 mil. ton). Vlaňajšiu produkciu EÚ ministerstvo stanovilo na finálnych 9,48 mil. ton, čo je rovnaké číslo ako pred mesiacom. Produkcia Ukrajiny ostala na 10,4 mil. ton a produkcia Ruska na 16 mil. ton.

 

AGROBIZNIS

naj agromanažér 2023

Chovmat banner

agropoistenie

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov