Revycare

darux

Revycare

Štvrtok 30.marca 2023, meniny má Vieroslava, zajtra Benjamín

V pondelok 19.12. sme informovali o tom, že ovce špecializovaného francúzskeho plemena lacaune v najlepšom stáde u nás produkujú skoro 3 l mlieka denne. Za nemenej famóznu možno považovať hodnotu 1,3 l pri domácom kombinovanom plemene cigája vo veľkom stáde PD Žemberovce.

Naše kombinované plemená, šľachtené v tretej tretine minulého storočia hlavne na trojstrannú úžitkovosť (predovšetkým vlna, potom mlieko a mäso) – zošľachtená valaška a cigája - tvoria spolu s ich krížencami stále najpočetnejšiu skupinu oviec, chovaných na Slovensku. Ich počty však v ostatných rokoch rapídne poklesli.

Keďže ide o kombinované plemená, chované extenzívnym, tzv. Karpatským systémom (sezónne bahnenie v závislosti od termínu Veľkej noci, odstav a predaj jahniat 1 – 2 týždne pred týmto sviatkom, následne pastevný chov a zväčša ručné dojenie na salašoch do augusta – septembra (spojené väčšinou s výrobou ovčieho syra), zasušenie a zimný maštaľný chov.

Mlieková úžitkovosť, ktorú je možné dosiahnuť pri takomto systéme chovu, nepostačuje ani zďaleka na dosiahnutie efektivity. K tej sa možno priblížiť len pridanou hodnotou – t.j. spracovaním mlieka priamo na farme na ovčí syr. Ale ani to nie vždy postačuje. Treba zákazníkom ponúknuť aj kvalitné výrobky z neho – bryndzu, oštiepky, parenice. Alebo zájsť ešte ďalej – tieto ochutiť špeciálnymi bylinkami, pohrať sa, odlíšiť sa od konkurencie... A vedieť predávať.

K zlepšeniu efektivity je nutné aj dobre speňažiť jahňatá. Kým nedávno – keď sa všetky vyvážali do Talianska – bola cena okolo 1,6 eura za kg živej hmotnosti, v ostatnom období už dosahuje do 3 eur. A to aj vďaka založeniu odbytového združenia Ovesko, ktoré pôsobí pri Zväze chovateľov oviec a kôz.

Produkcia mlieka však naďalej, aj pri plemenách s kombinovanou úžitkovosťou, rozhoduje výraznou mierou o výslednej ekonomike chovu. Dosiahnutá plodnosť odráža kvalitu chovateľských podmienkok. Kombináciu oboch vlastností využívame pri tvorbe rebríčka NAJlepších chovateľov.

Tých za rok 2021 pri plemenách cigája a zošľachtená valaška uvádzame v tabuľkách pod textom. U najlepších sa snúbi dobrá mlieková úžitkovosť ich oviec s výbornou plodnosťou. Všetkým chovateľom, uvedeným v tabuľkách blahoželáme a ďakujeme za ich precízne vykonávanú prácu.

 

Ing. Ján Huba, CSc., Ing. Ivan Pavlík, PhD., NPPC – VÚŽV Nitra 

   

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov