Štvrtok 22.februára 2024, meniny má Etela, zajtra Roman/Romana

Predstavujeme zaujímavý nápad na podnikanie poľnohospodárstve. 

Vertikálne poľnohospodárstvo: Liečivé rastliny - nový trh pre poľnohospodárov?

Start-up Lite and Fog chce farmárom otvoriť dvere do farmaceutického priemyslu. V prázdnych  budovách  v prenajatých špeciálnych zariadeniach by sa dali produkovať liečivé rastliny.

Za prísnej kontroly podmienok pestovania môžu poľnohospodári produkovať rastliny s presne definovanými zložkami, ktoré sú potrebné na výrobu vakcín alebo na výrobu bunkového mäsa. Pestovanie sa vykonáva v kompaktných moduloch. (Zdroj obrázka: Lite + Fog)

Po tom, čo pravdepodobne najznámejší startup vertikálneho poľnohospodárstva Infarm v rokoch 2022 a 2023 čelil problémom a čiastočne skĺzol do platobnej neschopnosti, nálada v tomto sektore nebola v poslednej dobe optimistická. Teraz ďalší berlínsky start-up posúva systém pestovania v interiéri na ďalšiu úroveň a v skutočnosti vyhráva jedno ocenenie za druhým hlavne pre začínajúce podniky.

Presné dávkovanie živín cez jemnú hmlu

Od roku 2019 dvaja odborníci stojaci za Lite a Fog vyvíjajú takzvanú technológiu Fogponic, pri ktorej rastliny absorbujú svoje živiny prostredníctvom jemnej hmly. Týmto spôsobom je možné presne dávkovať zložky, čo je obzvlášť dôležité pri pestovaní liečivých rastlín. Podľa start-upu je to presne to, kde leží potenciál pre nový trh. Martin a jeho otec Uwe Peter v súčasnosti hľadajú odvážnych farmárov ako partnerov pre svoje modulové farmy.

Zakladateľ a generálny riaditeľ Martin Peter vysvetľuje, prečo samotné konvenčné vertikálne poľnohospodárstvo nestačí, akú úlohu v ňom môžu zohrávať poľnohospodári a aké náročné môže byť, keď otec a syn začnú podnikať spoločne.

Spoločnosť Lite and Fog vyvinula novú metódu vo vertikálnom poľnohospodárstve -  technológiu Fogponika. Môžete nám vysvetliť, čo to je a ako sa líši od pôvodne vyvinutých systémov?

Peter: Naša technológia používa na zavlažovanie rastlín hmlu. Na rozdiel od tradičných vertikálnych poľnohospodárskych systémov, ktoré používajú tečúcu vodu, náš systém používa ultrazvuk na rozprašovanie vody na jemné lietajúce kvapôčky. Tieto kvapôčky sa dostanú ku koreňom rastlín visiacim vo vzduchu. Týmto spôsobom rastlina dostane vodu, kyslík a živiny. V dôsledku toho je potrebných menej komponentov, čo umožňuje nižšie náklady  a efektívnejší dizajn.

Tradičné vertikálne poľnohospodárske zariadenia sú zvyčajne obrovské oceľové komplexy. Náš systém nemusí niesť veľké množstvo vody, čiže ani  hmotnosť, ktorá s tým súvisí. Zavlažovací systém visí zvrchu, môžete ho ľahko riadiť hore a dole.

 

2

 

Ďalšou výhodou je výrazne znížená spotreba vody, v porovnaní s tradičnými poľnohospodárskymi metódami potrebujeme len asi 5% vody.

Aké nové možnosti otvára váš systém poľnohospodárom?

Peter: Náš systém ponúka farmárom možnosť vstúpiť na nové trhy, najmä do farmaceutického a kozmetického priemyslu. Nechceme nahrádzať ani konkurovať výrobe potravín. Skôr chceme poľnohospodárom ponúknuť ďalšiu perspektívu.

Vďaka precíznej kontrole podmienok pestovania dokážeme produkovať rastliny s presne definovanými zložkami, ktoré sú vhodné pre výrobu vakcín alebo produkciu bunkového mäsa. Takže poľnohospodári by mohli pestovať také plodiny, aké nikto iný nepestuje.

Modifikované tabakové rastliny nesú cenné bielkoviny

Poľnohospodári by sa museli prispôsobiť úplne novej oblasti podnikania. Myslíte si, že to prinesie pozitívny záujem?

Peter: Je v tom veľký potenciál. Premýšľali sme o tom, ktoré sú finančne najvhodnejšie rastliny. Určite to nie je ľadový šalát alebo rukola. Pre farmaceutické alebo biomolekulárne spoločnosti existujú rastliny, ktoré majú vďaka svojim zložkám hodnotu 1 000 – 2 000 eur.

 

3

 

O akých rastlinách hovoríme?

Peter: Liečivé rastliny majú vysoký ekonomický potenciál. Napríklad tabaková rastlina je zaujímavá v takýchto aplikáciách, pretože môže byť dobrým nosičom bielkovín potrebných pri výrobe vakcín alebo bunkového mäsa. V zásade však môžeme pestovať čokoľvek vrátane bazalky, zemiakov alebo jahôd. S vhodnou energetickou koncepciou prostredníctvom veterných a solárnych elektrární by poľnohospodári mohli lacno vyrábať aj veľké množstvá. Pod cenu 5 €/kg sa však zatiaľ nedostaneme. Je to zaujímavé s bazalkou, ale vôbec sa to neoplatí so šalátmi, pretože priamy marketing produktov z tohto pestovania znamená veľa práce.

Ako vyzerá váš obchodný model a akú úlohu v ňom zohrávajú poľnohospodári?

Peter: Naše systémy Fogponics predávame a prenajímame v rôznych veľkostiach. Napríklad veľkosť L má výrobnú kapacitu 20 t na 40 metroch štvorcových ročne. Model XL by mal dokonca umožniť 20 t týždenne na 1 000 metroch štvorcových. Je to možné, pretože myslíme trojrozmerne. Produktívny priestor je možné vytvoriť nielen na podlahovej ploche, ale aj vertikálne.

Chceme poľnohospodárom dodávať technológiu. Model prenájmu alebo lízingu je navrhnutý tak, aby znížil riziko pre pestovateľov a uľahčil im začať s touto novou technológiou. Poľnohospodárov považujeme za nevyhnutnú súčasť tohto obchodného modelu - sú to poskytovatelia služieb, ktorí majú na jednej strane priestor napríklad v starých maštaliach pre dobytok a na druhej strane sa starajú o zber, skladovanie a predaj. Podporujeme ich  neustálou optimalizáciou systému pomocou umelej inteligencie. Pokiaľ ide o uvoľnenú ornú pôdu, mali by potom čas a finančný priestor na jej rozsiahlejšie obrábanie a napríklad na vytvorenie agrolesníckych systémov.

Všimol som si, že trh s novými výrobnými systémami, s novými potravinovými systémami sa zapĺňa investormi a začínajúcimi podnikmi. Poľnohospodári sa takmer nikdy nezapájajú. To je škoda. Preto aktívne pracujeme na nadviazaní nových obchodných vzťahov medzi poľnohospodármi a farmaceutickým priemyslom s cieľom zabezpečiť uvádzanie výrobkov na trh.

Nájomné okolo 20 000 €

Koľko stojí systém mesačne?

Peter: Keďže zatiaľ nemáme prípad využitia v poľnohospodárstve, ťažko povedať. Je pre nás dôležité, aby poľnohospodár mohol fungovať so ziskom. Mesačné "nájomné" za Modul L sa bude pohybovať okolo 20 000 €. Nájomca v ňom pestuje cenné rastliny a mohol by tak zožať úrodu  za približne 30 000 eur.

Financujeme sa prostredníctvom mesačného príjmu z prenájmu. To sú jediné náklady, ktoré má poľnohospodár u nás. 100% výnosov ide jemu.

Aké nároky kladie systém na voľné budovy?

Peter: Vďaka malému modulárnemu dizajnu môžeme farmy inštalovať do prázdnych stabilných budov s obvyklou výškou stropu. Model L má rozmery 6 m x 5 m x 4 m. Mnohí poľnohospodári majú v dnešnej dobe aj vlastné dodávky energie. Pre zainteresovaných partnerov by sme vytvorili individuálny balík s energetickým konceptom a vhodnými modulmi.

„My sme strojári, zisk ide farmárom."

 

Povesť vertikálnych poľnohospodárskych systémov v posledných rokoch utrpela, čo bolo spôsobené rozruchom okolo Infarm. Prečo je to tak?

Peter: Myšlienka mala háčik. V tom čase bola technológia lacných výrobkov ešte veľmi drahá,  nevyplatila sa. Okrem toho spoločnosť Infarm nepredávala technológiu, ale konečný produkt -  šalát. My na druhej strane používame lacnejšie technológie na výrobu cennejších rastlín. My sme strojári, zisk ide poľnohospodárom.

Náročnou otázkou bude pravdepodobne aj spotreba energie. Prečo stavať zariadenie a vytvárať v ňom umelé podmienky prostredia energeticky efektívnym spôsobom?

Peter: Neopisuje to aj naše byty? Prečo jednoducho nespíme vonku? Ak sa pozriete na potravinový reťazec, 80 % energie ide do dodávateľského reťazca – t. j. prevážanie, skladovanie, chladenie a balenie. S vertikálnymi poľnohospodárskymi systémami sa výroba stáva lokálne drahšou, ale úsilie v dodávateľskom reťazci sa zmenšuje. Čo by sa tiež dalo eliminovať, sú sprostredkovatelia, ak by sme rastliny dodávali priamo od farmára k zákazníkovi. Takže je zapojených menej ľudí, ktorí chcú zarábať peniaze.

 

4

 

Výrobky môžete predávať sami alebo môžete  zvyšovať výrobné kapacity. A čo je dnes oveľa zaujímavejšie, je to, že tam môžu rásť rastliny, ktoré majú hodnotu oveľa viac ako 1 000 až 2 000 eur za kg. Presne prostredníctvom molekulárneho poľnohospodárstva pestovaním  tabakových rastlín , ako to už bolo opísané vyššie.

„Náš systém vidíme na rovnakej úrovni ako  fixácia dusíka alebo vynález traktora!"

 

Očakáva sa, že vaše zariadenia budú pripravené na predaj tento rok. Aké sú ďalšie ciele?

Peter: V roku 2024 by sme chceli spustiť aspoň tri pilotné podniky s farmármi. To zahŕňa aj ďalšie diskusie s farmaceutickými firmami. Niektoré z nich už máme. Stále hľadáme priestor a osobu, ktorá je ochotná dať do projektu energiu.  Keď sa niekto v minulosti odvážil postaviť prvú bioplynovú stanicu, veríme, že aj my takých ľudí nájdeme.

Chceme obrátiť poľnohospodárstvo úplne hore nohami. Náš systém vidíme na rovnakej úrovni ako fixácia dusíka alebo vynález traktora!

Technológia je už pripravená na praktické použitie

Ako financujete svoj projekt?

Peter: Podporujú nás investori a dotácie, vrátane 1 milióna eur od mesta Berlín. Okrem toho spolupracujeme so spoločnosťami ako Bright Biotech z Manchestru, ktoré už používajú našu technológiu. Výrobca hnojív ICL tiež testuje naše systémy na výrobu živín.

Takže už existujú používatelia? Vezmime si ako príklad spoločnosť Bright Biotech – pracujú na kultivovanom mäse. Akú úlohu tu zohráva Lite a Fog?

Peter: V tabakových rastlinách pestujú látky do laboratórneho mäsa. Na to potrebujú špecifický proteín nazývaný FGF2, ktorý sa v nich nachádza len vo veľmi malých množstvách -   približne 3 g na kg modifikovaného tabaku – ale teoreticky má dnes hodnotu šialených 80 miliónov eur za g. Samozrejme, cena musí výrazne klesnúť. Je to preto, že so spoločnosťou Bright Biotech plánujeme dodávku 20 t denne. Tu je jasné, že bez poľnohospodárov to nemôže fungovať.

S našimi modulmi môžu pestovať geneticky modifikované tabakové rastliny s požadovaným proteínom vo veľkých množstvách. Tabaková rastlina je jeho ideálnym nosičom, pretože produkuje veľa semien.

Spoločnosť ste založili spolu so svojím otcom. Ako k tomu došlo?

Peter: Áno, to je dosť nezvyčajná konštelácia. Založenie spolu s mojím otcom vyplynulo z našich komplementárnych schopností. Študoval som fyziku, umenie a filozofiu. To v kombinácii s mojím záujmom o mestské záhradníctvo dobre dopĺňalo jeho skúsenosti ako kontrolóra v tomto odvetví. Môj otec vždy hľadal nápad na založenie podniku. V decembri 2019 sme založili spoločnosť Lite and Fog. Skutočnosť, že sa tak dobre poznáme, je veľkou výhodou. Sme silný tím, pretože môžeme spolu otvorene hovoriť.

Dnes máme sedem stálych zamestnancov. Tento rok by sme chceli prijať aspoň 5 ďalších. V širšom prostredí však na tomto projekte pracuje asi 20 ľudí.

 

Lite&Fog : 95 % menej vody, 400 x viac úrody, 50 % zníženie energie, 60 % zníženie CO2, 0 pesticídy, 25 % viac prísad.

 

Z Topagrar preložila a upravila Ing. Martina Gondeková, PhD., NPPC-VÚŽV Nitra

 

naj agromanažér 2023

Chovmat banner

agropoistenie

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov