tatra banka

tatra banka agrofinancovanie

tatra banka agrofinancovanie

Nedela 01.oktobra 2023, meniny má Arnold, zajtra Levoslav

V tomto období pravidelne informujeme o problematike skladovania a pozberovej úpravy hlavných rastlinných hospodárskych plodín. V minulých rokoch išlo viac menej o pravidelne sa opakujúce informácie nevybočujúce z rutinných konštatácií bez akýchkoľvek mimoriadnych a závažných problémov. Dozvuky pandémie, vojna na Ukrajine, energetická kríza a vysoká volatilita cien týchto sledovaných komodít však dramaticky zamiešali situáciu aj v tejto oblasti.  Budú klásť vyššie nároky na organizáciu a využívanie kapacít existujúcich skladov z úrody roku 2023 s predpokladom aj do ďalších rokov.

Skladovacie kapacity a naskladňovanie v 2022/23

Čo sa týka skladovacích kapacít situácia sa oproti roku 2022 v zásade nemenila. Došlo k malému poklesu počtu skladov ako aj ku zníženiu skladovacích kapacít, avšak tento pokles zásadne negatívne neovplyvní situáciu v tejto oblasti. Slovensko disponuje celkovo s obilnými skladovacími kapacitami v počte necelých 4500 skladov, v celkovom objeme 3,81 mil. ton, pričom ďalších 2,3 mil. ton kapacity obhospodarujú veľkí skladovatelia. Spolu to teda umožňuje praskladniť až 6,11 mil.ton agroprodukcie. Neustále však dochádza k ich obmene tým, že sa znižujú počty skladov zastaralých s nízkou vybavenosťou na úkor pribúdajúcich skladov moderných, ktoré vyhovujú vysokým požiadavkám na pozberovú úpravu ako aj požiadavkám na dlhodobé skladovanie využívajúc pritom moderné technológie vrátane vzduchotechniky. Za podstatné nielen z hľadiska technologického vybavenia, ale aj kvalitných pozberových liniek považujeme sklady železobetónové, oceľové ako aj sklady hangárové oceľové. Tieto sú kľúčové na dlhodobé skladovanie s garanciou zachovania kvality skladovaného materiálu. Medziročne nám pribúdajú sklady priamo u veľkých pestovateľov, ktorí majú záujem preskladniť svoju úrodu v záujme dosiahnuť lepšie finančné zhodnotenie svojej úrody počas celého roka. Z tohto pohľadu sa za minulé roky nevyskytli situácie, kedy by sme boli v priebehu žatvy obmedzovaní skladovacími kapacitami. Vždy boli požiadavky na pozberovú úpravu a skladovanie od pestovateľov splnené.

Ukrajinské dovozy

Za najvážnejší faktor, ktorý momentálne komplikuje oblasť bezproblémového skladovania považujeme dopady dovozov ukrajinského obilia – najmä kukurice a pšenice, nielen fyzicky do našich skladov, ale aj enormne vysoké množstvá do okolitých krajín najmä Poľska a Maďarska. Nie je celkom možné presne určiť aké množstvo týchto komodít zostalo v slovenských skladoch, ale predpokladá sa, že ide zhruba o 400 – 450 tisíc ton. Čo je však v tejto súvislosti potrebné uviesť je fakt, že dovoz kukurice vo vysokej miere pomohol nahradiť vysoký výpadok domácej produkcie. V roku 2022 bolo pozbieraných a uskladnených podľa údajov ŠÚ SR spolu len 628 tisíc ton kukurice, čo je oproti päťročnému priemeru výpadok zhruba 480 tisíc ton. Napriek vysokej úrode husto siatych obilnín sme boli v celkovej bilancii v pomere produkcia – potreba za posledné roky v najnižšom prebytku. Pod číslom 2022/870 z30. mája 2022 vydala európska komisia zásadné Nariadenie EP a Rady EÚ o dočasných opatreniach na liberalizáciu obchodu. Toto Nariadenie bolo zdôvodňované vytvorením tzv. solidárneho koridoru, ktorý umožnil vývoz ukrajinskej produkcie novo otvorenými cestnými a železničnými trasami cez Poľsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko. Ide o vývozy bez žiadnych colných obmedzení a množstevnej regulácie tak, ako to doteraz EÚ ako v prípade nečlenských štátov EÚvyžadovala. Ukrajina sa týmito Nariadením dostala prakticky do pozície členského štátu EÚ na strane jednej, na strane druhej však v pestovateľskej praxi nemusela spĺňať prísne predpisy, ktoré platia v EÚ. Tieto a ďalšie vplyvy majú za následok ponúknutú nižšiu cenu ich produktov, čo výrazne narušilo konkurenčné naše prostredie. Naši pestovatelia sa tým dostali do obzvlášť nevýhodnej pozície. V procese prípravy tzv. solidárnych koridorov sme na tieto skutočnosti upozorňovali a akoby tušiac, čo z toho vznikne poukazovali sme, že naše skladovacie kapacity by sa nemali na tomto procese vôbec angažovať. Predpokladali sme to a prax to potvrdzuje, že vytvorené koridory otvorili a nahradili doteraz používaný a v súčasnosti obmedzený námorný koridor na presun rastlinnej produkcie do tradičných odberateľských štátov ako severná Afrika a arabské krajiny. Napriek týmto upozorneniam sa situácia v tejto oblasti vymkla z rúk a čo je ešte menej pochopiteľné, aj mnohí naši „noví“ obchodníci a skladovatelia podľahli túžbe rýchleho profitu a naskladnili do svojich súkromných a prenajatýchskladov pomerne vysoké množstvo týchto komodít. Tie sú momentálne zablokované a plné, nakoľko sa ich odbyt zastavil. Vážnejší problém pre našich pestovateľov nastal tým, že ich ponuky oproti očakávaniu aj vo výrazne nižších cenách nedokážeme vyviesť do tradičných exportných štátov. Tie sú tiež preplnené ukrajinskou produkciou. Ostáva otázka, či sa vôbec do novej úrody podarí všetok náš prebytok vo výške cca 200 tis. ton do novej úrody vyviesť.

Napriek týmto negatívnym faktorom, ktoré nastali súbežne môžeme pri troche optimizmu konštatovať, že by mala byť úroda z roku 2023 priebežne upravená a následne uskladnená bez väčších problémov. Máme dostatočné skladovacie kapacity a regionálne dobre rozložené. Pokiaľ by sa však situácia opakovala – a avizované zrušenie embarga na dovoz z Ukrajiny k 30.9.2023 – tomu nasvedčuje, musíme sa pripraviť na tento nový fenomén nielen v oblasti zlepšenej logistiky a využitia skladovacích kapacít, ale na celkové prehodnotenie a prispôsobenie sa novej situácii do ďalších rokov.

 

Ing. Marian Uhrík, Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností

Celú analýzu nájdete v AGROMAGAZÍNe 7/2023 na s. 30-31.

Mesačník AGROMAGAZÍN si môžete predplatiť tu.

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov